×

National klinisk retningslinje: Rehabilitering af KOL-patienter

Oprettet 3. juni 2014

Sundhedsstyrelsen udgiver hermed en national klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Retningslinjen stiller bl.a. skarpt på, hvilke patienter der bør tilbydes rehabilitering, på fysisk træning, ernæringsvejledning og patientuddannelse. Derudover ser retningslinjen på medinddragelsen af de pårørende i rehabiliteringsforløbet samt den optimale længde af rehabiliteringsprogrammer.

Retningslinjen anbefaler bl.a., at patienter med KOL og åndenød i lettere grad (MRC<2) også tilbydes rehabilitering, og at patienter der er indlagt for en KOL-eksacerbation henvises til KOL-rehabilitering der påbegyndes inden for fire uger efter eksacerbationen. Derudover anbefales det, at styrketræning indgår som et ligeværdigt alternativ til udholdenhedstræning, og der gives anbefalinger for ernæringsterapi, gruppebaseret patientuddannelse og for træning af patienter med så svær KOL, at de ikke kan deltage i et vanligt KOL-rehabiliteringsprogram.  

Målgruppen for retningslinjen

Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig primært til alle sundhedsprofessionelle, der beskæftiger sig med KOL-rehabilitering samt til beslutningstagere og planlæggere i regioner og kommuner. Patienter og andre med interesse for området kan også orientere sig i retningslinjen.

Om KOL

Kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL) er et globalt sundhedsproblem og er en væsentlig årsag til sygelighed og død i Danmark. Den langt hyppigste årsag til KOL er rygning, men personer der aldrig har røget kan også udvikle sygdommen. Forekomsten af KOL i Danmark er blandt den højeste i verden, og dødeligheden af sygdommen er mere end dobbelt så høj som i resten af Europa. Det anslås, at 270.000 personer har betydende KOL – en stor del uden at vide det.

Om retningslinjen

Den nationale kliniske retningslinje tager afsæt i en systematisk gennemgang af litteraturen og evidensen på udvalgte dele af området og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger mv. på området.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Links

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL (pdf)

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL - Quick Guide (pdf)