×

National klinisk retningslinje: Hjernemetastaser

Oprettet 28. maj 2014

Sundhedsstyrelsen udgiver hermed en national klinisk retningslinje for behandling af hjernemetastaser.

Retningslinjen stiller bl.a. skarpt på, hvilke onkologiske og neurokirurgiske behandlingsmetoder der er aktuelle for patientgrupperne, og hvilke patientspecifikke faktorer der skal afgøre behandlingsvalget.

Retningslinjen styrker den eksisterende praksis på nogle områder, mens den på andre områder vil danne grundlag for ændret praksis. Hovedændringerne vedrører begrænset anvendelse af steroid, at stereotaktisk strålebehandling og kirurgi er ligeværdige behandlinger, og at der ikke er indikation for anvendelse af kemoterapi. 

Målgruppen for retningslinjen

Den nationale kliniske retningslinje er faglig rådgivning og retter sig primært til sundhedsprofessionelle herunder læger indenfor specialerne onkologi, neurokirurgi og neurologi. Planlæggere, patienter, beslutningstagere og andre med interesse for området kan også orientere sig i retningslinjen.

Om hjernemetastaser

Hjernemetastaser forekommer hos 40 procent af patienter med udbredt kræft og oftest i slutstadiet af et kræftforløb. Hjernemetastaser forkorter levetiden, giver betydelig sygelighed og påvirker i høj grad patientens mobilitet, sociale liv og livskvalitet. En aggressiv behandlingsstrategi i form af kirurgi og strålebehandling kan derfor synes oplagt.

Omvendt er disse behandlinger forbundet med risiko for komplikationer, og derfor er det vigtigt, at patienterne vurderes nøje med henblik på hvilke behandlinger, den enkelte patient har mest udbytte af. 

Om retningslinjen

Den nationale kliniske retningslinje tager afsæt i en systematisk gennemgang af litteraturen og evidensen på udvalgte dele af området og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger mv. på området.

Retningslinjen skal medvirke til at sikre ensartede behandlingstilbud af høj faglig kvalitet på tværs af landet.

Links

National kliniske retningslinje vedrørende behandling af hjernemetastaser

National klinisk retningslinje vedrørende behandling af hjernemetastaser - Quick Guide