×

Udredning og behandling af demens

Oprettet 1. oktober 2013

Sundhedsstyrelsen offentliggør en national klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens. Retningslinjen dækker forskellige faser i patientforløbet, herunder udredning og diagnostik, ikke-farmakologiske indsatser, farmakologisk behandling samt indsatser rettet mod de pårørende.

Anbefaler både gængs og ny praksis

Nogle anbefalinger i retningslinjen understøtter gængs praksis på området. Andre fastslår, at en praksis ikke er hensigtsmæssig. Endelig er der anbefalinger, der peger i retning af at etablere en ny praksis på området. Retningslinjen dækker Alzheimers sygdom, frontotemporal demens, Lewy body demens, demens ved Parkinsons sygdom og vaskulær demens. Sundhedsstyrelsen regner med, at de udgør cirka 90 procent af alle demenstilfælde.

Demens i tal

I dag er cirka 87.000 danskere diagnosticeret med en demenssygdom. Vi forventer, at antallet stiger til cirka 130.000 i 2030 som følge af væksten i andelen af ældre i befolkningen. Cirka 15.000 danskere udvikler en demenssygdom hvert år. Vi forventer, at dette antal stiger tilsvarende. Det betyder, at der vil blive et øget behov for at udrede, diagnosticere og behandle personer med demens.

Kontakt

Helene Probst
Sundhedsstyrelsen
Telefon: 72 22 74 61

Links

Baggrunden for den nationale kliniske retningslinje om demens

Information om demens på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 

Nationalt Videnscenter for demens

Information om demens på Socialstyrelsens hjemmeside

Sundhedsstyrelsens MTV om udredning og behandling af demens fra 2008

National handlingsplan for demensindsatsen

Information om demens

Demens er en fællesbetegnelse for en række sygdomstilstande. Demens er karakteriseret ved, at mentale funktioner er og bliver ved med at være svækkede.

Målgruppe for retningslinjen

Retningslinjen er primært rettet mod primærsektoren og hovedfunktionsniveauet i sygehussektoren.

Målgruppen er personer, der er involverede i at støtte og behandle personer med demens, blandt andet:

  • Sundhedsfagligt personale, der arbejder med at udrede, behandle, pleje eller træne personer med demens
  • Kommunalt ansatte der er i kontakt med personer med demens og pårørende
  • Beslutningstagere og planlæggere

Retningslinjen om demens

Rapport: National klinisk retningslinje for udredning og behandling af demens (2013)