×

Metode og Nationale Kliniske Retningslinjer

Sundhedsstyrelsen har nedsat en metodearbejdsgruppe og to underarbejdsgrupper, som har bidraget til at fastlægge en model for udarbejdelse af Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR). Modellen indeholder en generisk tidsplan, retningslinjer for søgning og vurdering af litteratur samt en skabelon for NKR og vejledninger til anvendelse af de udvalgte metodiske redskaber til evidensarbejdet.

De nationale kliniske retningslinjer udarbejdes på baggrund af fokuserede spørgsmål, som afspejler kliniske problemstillinger, hvor der savnes retningslinjer.

Sundhedsstyrelsen anvender GRADE (Grading of RecommendationsAssessment, Development and Evaluation system), der er et internationalt brugt systematisk og transparent system til at vurdere kvaliteten af evidens og til at give anbefalinger. 

Links

www.gradeworkinggroup.org

Oprettet 16. januar 2014