×

Konference om nationale kliniske retningslinjer 24. november 2015

Status for NKR og fremtiden for evidensbaserede indsatser

Sundhedsstyrelsen afholdt tirsdag d. 24. november 2015 konference om Nationale kliniske retningslinjer på Scandic Copenhagen.

Konferencen gjorde i år status på arbejdet med de nationale kliniske retningslinjer (NKR), og havde bl.a. fokus på, om de har understøttet kvalitet, sammenhæng og prioritering på sundhedsområdet. Konferencen havde ligeledes fokus på erfaringerne med udarbejdelse og implementering af NKR, og blev afsluttet med en paneldebat med repræsentanter fra Danske Regioner, KL og et udvalg af faglige selskaber og organisationer.

Årets hovedtaler var Dr. Fergus Macbeth, der er tidligere direktør for Centre for Clinical Practice ved National Institute for Health and Care Excellence. I sit oplæg forklarede Fergus Macbeth styrkerne ved evidensbaserede retningslinjer, samt hvilke områder man skal være opmærksom på under udvikling af evidensbaserede retningslinjer  

Målgruppen var sundhedspersonale, planlæggere, ledere og beslutningstagere i regioner, kommuner mv., faglige selskaber og organisationer samt patientforeninger, politikere, journalister og andre med interesse for kvalitet indenfor sundhedsområdet.

Program

Program

Oplæg

1. Status på de nationale kliniske retningslinjer v. Helene Probst

2. The Power of Guidelines, Fergus Macbeth

3. Erfaringer fra de nationale kliniske retningslinjer, Hassø Consulting

4. Erfaringer fra de nationale kliniske retningslinjer, Ane Bonnerup Vind

5. Erfaringer fra de nationale kliniske retningslinjer, Merete Nordentoft

6. Session 1.1 Brugerinddragelse i nationale kliniske retningslinjer, Sundhedsstyrelsen

7. Session 1.2 Brugerinddragelse i nationale kliniske retningslinjer, Brugerrepræsentant i NKR unipolar depression

8. Session 1.3 Brugerinddragelse i nationale kliniske retningslinjer, Diabetesforeningen

9. Session 2.1 Det nære sundhedsvæsen, Jesper Lundh

10. Session 2.3 Det nære sundhedsvæsen_Hans Jessen Sundhedskartellet

11. Session 3.1 De faglige selskaber og evidensbaserede retningslinjer, Birgit Villadsen og Tina Harmer Lassen DMCG-PAL

12. Session 3.2 De faglige selskaber og evidensbaserede retningslinjer, Jette Kolding Kristensen DSAM

13. Session 3.3 De faglige selskaber og evidensbaserede retningslinjer, Claus Munk Jensen DOS

14. Session 4.1 Det specialiserede sundhedsvæsen, Morten Dornonville de la Cour

15. Session 4.2 Det specialiserede sundhedsvæsen, Margrethe Møller

16. Session 4.3 Det specialiserede sundhedsvæsen, Birgitte Hede Christensen og Helle Rovsing Møller Jørgensen

Opdateret 4. december 2015