×

Nationale Kliniske Retningslinjer - igangværende

På denne side findes de retningslinjer, som Sundhedsstyrelsen p.t. er i gang med at udarbejde. 

De igangværende retningslinjer er både retningslinjer som udarbejdes i regi af Sekretariatet for Nationale Kliniske Retningslinjer (NKR) og retningslinjer udarbejdet i andre regi i Sundhedsstyrelsen.  

Arbejdsprocessen er intensiv, og der går normalt under et år fra arbejdet igangsættes til retningslinjen foreligger. Typisk mødes arbejdsgruppen 6 gange over en periode på 9 måneder. Dertil kommer forarbejde med afgræsning af emnet, nedsættelse af arbejdsgruppen, litteratursøgning samt afslutningsvis offentlig høring og godkendelse i nationalt udvalg og styregruppe.

Opdateret 12. november 2015