xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Spørgsmål og svar om COVID-19 vaccination til 12-15 årige

Find svar på praktiske spørgsmål, man som forældre kan have til vaccination af sit barn.

Gå til introside: COVID-19: vaccination af 12-15 årige

Du kan læse om, hvordan dit barn bliver inviteret til vaccination, hvordan du sammen med dit barn kan tale om vaccination, og om hvordan selve vaccinationen foregår. Du kan også læse, hvad du skal være opmærksom på, hvis dit barn skal vaccineres.

Om selve vaccinationen

1. Hvordan bliver mit barn vaccineret?

Det er dit barns alder, som afgør, hvem der får invitationen til vaccination. 

Under 15 år

Invitationen bliver sendt til forældrenes e-Boks. Det er forældrene, som kan booke tid på vacciner.dk. Hvis du er fritaget fra Digital Post, får du et brev med posten og kan bestille tid ved at ringe til den region, du bor i. Telefonnummeret står i brevet.

15 år og derover

Invitationen bliver sendt til dit barns e-Boks, som selv kan selv booke tid på vacciner.dk. Forældrene modtager en kopi af invitationen. 

2. Hvem beslutter, om mit barn skal vaccineres? 

For børn under 15 år er det forældrene, som beslutter, om barnet skal vaccineres. Børn over 15 år beslutter selv, om de ønsker at blive vaccineret. Vi anbefaler, at du tager en snak med dit barn om vaccination, også selvom beslutningen er dit barns egen.

Lovgivningsgrundlag

Børn under 15 år kan ikke selv samtykke til behandling jf. sundhedslovens § 17, stk. 1, og dermed falder man tilbage på det almindelige udgangspunkt i forældreansvarslovens § 2, stk. 1 om, at det er forældremyndighedsindehaveren, der kan handle på barnets vegne.

Selvom barnet ikke kan samtykke til behandling, er der alligevel en pligt til at inddrage og informere barnet jf. sundhedslovens § 20, såfremt dette giver mening og ikke skader barnet. ;


3. Hvordan taler jeg med mit barn om vaccination?

Langt de fleste børn følger det danske børnevaccinationsprogram. Det er derfor ikke noget nyt for dit barn at blive vaccineret. Inden barnets vaccination mod COVID-19 er det en god idé at tale om, hvorfor det er vigtigt at blive vaccineret, og hvordan det foregår. Det kan være med til at gøre dit barn trygt.

4. Hvor kan mit barn blive vaccineret?

Dit barn har mulighed for at blive vaccineret på regionale vaccinationssteder, hos praktiserende læger og hos private leverandører. Læs hvordan dit barn kan blive vaccineret herunder:

Regionale vaccinationssteder

 •  Når du har modtaget invitation til vaccination af dit barn, kan du bestille tid via vacciner.dk til vaccination i et regionalt vaccinationscenter. 

Har du brug for hjælp til at bestille tid eller til at ændre på tidsbestillingen, kan din region hjælpe dig med at finde det vaccinationssted, der passer dit barn bedst. 

Du kan finde det direkte nummer til din region her:

 • Region Hovedstaden – Telefon 38 66 00 00 
 • Region Sjælland – Telefon 70 20 42 33 
 • Region Syddanmark – Telefon 99 44 07 17, tast 1
 • Region Midtjylland – Telefon 70 23 24 15 
 • Region Nordjylland – Telefon 97 64 84 63

Praktiserende læger

Private leverandøre

5. Hvordan foregår vaccinationen?

 • Børn under 15 år skal have en forælder med, når de skal vaccineres 
 • Mød op på vaccinationsstedet så tæt på det aftalte tidspunkt som muligt. Medbring barnets gule sundhedskort
 • Der vil altid være sundhedspersonale til stede på vaccinationsstedet, som kan besvare spørgsmål eller hjælpe jer, hvis I har brug for det
 • Efter vaccinationen skal I vente 15 minutter på vaccinationsstedet, så dit barn kan få hjælp, hvis der opstår en allergisk reaktion. Det sker meget sjældent
 • Husk at dit barn skal vaccineres to gange for at få den allerbedste beskyttelse

Sådan bliver dit barn vaccineret

6. Hvem skal med til barnets vaccination?

Hvis barnet er under 15 år, skal du som forælder med til barnets vaccination. Hvis der er flere forældremyndige er det tilstrækkeligt, at den ene tager med.

Samtykke
Hvis dit barn er under 15 år, kan det ikke selv give informeret samtykke til behandling. Derfor skal du som den forældremyndige med til vaccination, så du kan give samtykke til, at dit barn gerne må blive vaccineret. Dit samtykke vil ske på baggrund af mundtlig information fra vaccinationscentret. Det er som udgangspunkt tilstrækkeligt, at det kun er den ene forældremyndige, der samtykker. Det gælder dog ikke, hvis der er kendt uenighed mellem de to forældremyndighedsindehavere. Baggrunden for, at det som udgangspunkt kun er den ene forældremyndige der behøver at samtykke ved selve vaccinationen er, at vaccinationen ikke anses som en så væsentlig beslutning, at det kræver at begge forældremyndige samtykker.

7. Hvem skal med til mit barns anden vaccination? 

Ved 2. vaccinestik er det ikke nødvendigt, at du som forældremyndig selv tager med barnet til vaccination, hvis du ved første vaccinestik har givet samtykke til begge vaccinestik (hele behandlingsforløbet).


8. Skal vi som forældremyndighedsindehavere være enige om beslutningen vedr. vaccination af barnet?

Har I delt forældremyndighed over jeres barn, opfordres der til, at I er enige om, at I vil lade jeres barn vaccinere. Hvis det på vaccinationscenteret opleves, at der er en uenighed mellem de forældremyndige vedr. vaccination af barnet, vil jeres barn ikke blive vaccineret, indtil det er sikret, at I begge samtykker.

Det anbefales derfor, at I som forældremyndige bliver enige om vaccination af jeres barn, inden barnet møder op til vaccination.

9. Bliver mit barn vaccineret af en læge?

Det vil altid være en læge, der har ansvaret for vaccinationen, men det kan være en anden person, som vaccinerer dit barn. Der vil altid være sundhedspersonale til stede, I kan snakke med, og som kan hjælpe, hvis I har brug for det. 

10. Er der noget, jeg skal være opmærksom på inden vaccination?

Sørg for, at dit barn har spist og drukket inden vaccination. Det er særligt vigtigt de dage, hvor det er rigtig varmt.

Det kan være en god idé at snakke med dit barn om, hvordan vaccinationen kommer til at foregå, så dit barn er forberedt.  

11. Skal mit barn vaccineres, hvis det er forkølet eller har ondt i maven?

Dit barn kan godt blive vaccineret, hvis han/hun blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse. Overvej altid, om der kan være tale om COVID-19. Hvis dit barn har COVID-19 eller du mistænker, at dit barn kan have COVID-19, skal han/hun vente med at blive vaccineret. Dit barn bør også udskyde vaccination, hvis han/hun er akut syg med feber over 38˚.

12. Får mit barn samme dosis af vaccinen som voksne?

Ja, børn får samme dosis af vaccinen som voksne. Det gør de, fordi vaccinen er testet og godkendt i den dosis til børn i alderen 12-15 år.
Opdateret 16 SEP 2021