xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Hotlines og anden rådgivning

Der er mange spørgsmål, der trænger sig på i forhold til ny coronavirus/COVID-19. Derfor har flere myndigheder og organisationer oprettet hotlines for at hjælpe dig og din arbejdsplads. Her er en oversigt over de forskellige hotlines, og hvad de kan hjælpe med.

Den myndighedsfælles hotline +45 70 20 02 33

Hvis du ikke kan finde svar på dine spørgsmål om ny coronavirus/COVID-19 på coronasmitte.dk eller på sst.dk, kan du ringe til den myndighedsfælles hotline.

Husk at du skal ringe til din egen læge ved spørgsmål vedr. symptomer og sygdom. 

Læs mere på coronasmitte.dk

 

Coronaopsporing +45 32 32 05 11

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver praktiserende læger om information af COVID-19-positive i forhold til opsporing af nære kontakter og muligheden for vejledning om og hjælp til dette. 

Hvis du blevet testet positiv for ny coronavirus, vil du blive kontaktet af Coronaopsporing, som er en enhed under Styrelsen for Patientsikkerhed, for at få hjælp til at opspore dine nære kontakter. 

Du kan også selv tage kontakt til Coronaopsporing. 

Læs mere på Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

 

Hotline for sundheds-, ældre- og socialområdet +45 70 20 02 66

Styrelsen for Patientsikkerhed rådgiver praktiserende læger om information af COVID-19-positive i forhold til opsporing af nære kontakter og muligheden for vejledning om og hjælp til dette.  

Personale i kommuner/regioner bør i første omgang søge rådgivning hos den kommunale/regionale hygiejneenhed. 

Hotlinen rådgiver også kommunale sundhedstjenester og hygiejneenheder og kommuner/regioner på myndighedsniveau i relation til: 

  • Genåbning af dagtilbud, skoler, skolefritidsordninger og uddannelsesinstitutioner
  • Udbrud af COVID-19 på plejecentre, bosteder m.v.

Læs mere hos Styrelsen for Patientsikkerheds hjemmeside.

 

Hotline for socialområdet +45 72 42 40 00

Socialstyrelsen har oprettet en hotline, hvor kommuner, sociale tilbud og organisationer kan få socialfaglig vejledning om arbejdstilrettelæggelse under COVID-19 epidemien. 

Læs mere på Socialstyrelsens hjemmeside.

 

Hotline for skoler, institutioner og dagtilbud +45 70 80 67 07

Børne- og Undervisningsministeriet har etableret en hotline, hvor skoler, institutioner og dagtilbud kan henvende sig med sektorrelevante spørgsmål til håndtering af ny coronavirus/COVID-19.

Læs mere på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.  

 

Hotline for studerende +45 70 26 75 00

Studenterrådgivningen yder gratis social- og psykologhjælp til studerende på videregående uddannelser. Du kan få hjælp, hvis du er studieaktiv på en SU-godkendt videregående uddannelse. 

Læs mere på studenterrådgivningens hjemmeside.

 

Hotline for virksomheder +45 72 20 00 34

Erhvervsstyrelsen har oprettet en hotline for virksomheder, som har spørgsmål om ny coronavirus/COVID-19.

Læs mere i Erhvervsstyrelsens Virksomhedsguide. 

 

Hotline for rejsende +45 33 92 11 12

Udenrigsministeriet kan bl.a. svare på spørgsmål om rejser til udlandet, fra danskere bosat i udlandet og om indrejse i Danmark.

Læs mere på Udenrigsministeriets hjemmeside. 
 


 

Psykiatrifonden +45 39 25 25 25

Psykiatrifondens rådgivning er for dig, som oplever, at COVID-19 epidemien påvirker dit mentale helbred. 

Det kan være om generelle bekymringer og angst for smitte og smittespredning, om at opleve at isolation og et begrænset socialt liv påvirker deres psykiske sundhed.

Læs mere på Psykiatrifondens hjemmeside.

 

BørneTelefonen +45 116 111

Børn og unge kan gratis og anonymt kontakte Børnetelefonen, hvis de er bekymrede eller har behov for at tale med en voksen.

Læs mere på børnetelefonens hjemmeside.

 

Opdateret 14 SEP 2020