xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Yderligere information

Find information til øvrige sektorer og se, hvor du kan finde mere information hos andre myndigheder og aktører.

Ikon - Information

Sundhedsstyrelsen har også udgivet anbefalinger til andre områder end sundheds- og ældresektoren. Vi kan dog ikke give udtømmende og detaljerede anvisninger for alle sektorer og erhverv, men anbefaler generelt, at man i øvrige sektorer i videst muligt omfang overholder de generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning. 

Generelle råd 

Ved behov for yderligere rådgivning for øvrige sektorer, henvises til relevante sektormyndigheder, hvor der fx er udarbejdet en række sektorspecifikke retningslinjer via de såkaldte sektorpartnerskaber.  

Du kan også finde de materialer, som Sundhedsstyrelsen har fået oversat til andre sprog.
Opdateret 07 MAJ 2021