xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Coronatal

Nøgletal, indlæggelser og sygehuskapacitet.

1. Nøgletal

2. Indlagte patienter

3. Sygehuskapacitet


 

1. Nøgletal 

Danmark

Alle tal opgøres nu udelukkende på baggrund af PCR test.

Opd. 19. april kl. 14.00  - Tal opgjort 19. april kl. 12.15
 

Ændringer

  Seneste 24timer Forrige 24 timer
PCR test1 157.297 214.601
Førstegangstestede personer2a 4.367 5.749
Smittede personer 3 741 902
Overstået infektion 4 462 528
Dødsfald 5 4 3
Antigentest 223.469 85.488

 

Samlet antal for pandemien


Total
PCR test1 25.484.242
Personer testet2b

4.695.060 

Smittede personer3

243.374 

Overstået infektion4

231.628

Dødsfald5

2.459

Dødsfald i % af smittede personer 1,01 %
Antigentest 6.831.466

 

Indlæggelser - aktuelt

  Aktuelt

Ændring på 24 timer

Indlagte6 199 18
Heraf på intensiv afdeling 36 1
Heraf på intensiv afdeling og i respirator 23 -1
  • Af de 199 indlagte patienter er 36 således indlagt på intensiv afdeling.
  • Af de 36 personer på intensiv afdeling er 23 personer i respirator.

Kilde: Statens Serum Institut 

1) Prøver viser det antal prøver fra PCR-tests, som er analyseret. Nogle personer får foretaget flere prøver pr. døgn, og nogle personer er testet flere gange.

2a) En førstegangstestet er en person, der bliver testet for corona for første gang via PCR test. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
2b) Personer, der er blevet testet med PCR test. Personer indgår kun én gang - uanset om man har fået en eller flere tests. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
3) Smittede personer er personer, der er blevet testet positive via PCR-test.
4) Patienter med bekræftet COVID-19 infektion via PCR test kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.
5) Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion - på baggrund af positiv PCR test. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.
6) Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen via PCR test, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.

Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni 2020 opgjort med en ny metode. COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet. Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

See surveillance in English


Færøerne, Grønland, EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (corona.fo)

Grønland

Tal fra Grønland (nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu)

Se desuden

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Om opdateringer

'1. Nøgletal' opdateres mandag - fredag kl. 14.

'2. Indlagte patienter' opdateres hver tirsdag kl. 14. 

'3. Sygehuskapacitet' opdateres en gang om ugen.

 

Læs mere

Statens Serum Institut opdaterer nøgletal for COVID-19 på deres hjemmeside dagligt: COVID-19-dashboard

Statens Serum Institut offentliggør også baggrundsdata vedr. COVID-19, hvor mange data udkommer om tirsdagen: Overvågning af COVID-192. Indlagte patienter

Der er med en lang række tiltag i det danske samfund sket en betydelig styrkelse af den forebyggende indsats mod yderligere smittespredning. I takt med dette er den sundhedsfaglige strategi ændret med det sigte, at det samlede sundhedsvæsen er rustet til at imødegå den betydelig udfordring, der vil komme ved en COVID-19-epidemi, samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres til de patienter, der har allermest behov. 

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) - dog med en anden frekvens. Tabellen med køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 er baseret på disse data og opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.

Materialet retter fokus på følgende:

  • 2.1: Nyindlæggelser - dag for dag (graf)
  • 2.2 - 2.4: Indlagte patienter - dag for dag (grafer)
  • 2.5: Indlagte patienter - aktuelt (tabel)
  • 2.6 - 2.7: Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret (tabeller)
  • 2.8 - 2.10: Indlagte patienter - seneste 21 dage (tabeller)

2.1 Nyindlæggelser­: indlæggelsesdato

Nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19 fordelt på indlæggelsesdato­­:

Opdateret 13. april 2021 kl. 14.05
Kilde: Statens Serum Institut

Data er baseret på Landspatientregistret og det daglige øjebliksbillede fra regionernes IT systemer. Data vil ændre sig i opgørelsen over tid, når mere information tilgår. For personer indlagt mere end 48 timer, før prøven er taget, angives dato for prøve. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.2 Indlagte patienter: i alt, intensiv og respirator

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag.

Grafen viser indlagte i alt, indlagte på intensiv og heraf indlagte i respirator.

2.3 Indlagte patienter fordelt på regioner

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Graf, der viser udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte.Region H er den gule linje, Region Sjælland er den mørkeblå linje, Region Midtjylland er den limegrønne linje, Region Syddanmark er den grå linje og Region Nordjylland er den klare blå linje.

2.4 Indlagte patienter på intensiv afdeling fordelt på regioner

Patienter indlagt på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner.

2.2, 2.3 og 2.4: Opdateret 13. april 2021 kl. 14.05

Kilde: Indberetning fra regionerne

Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts 2020, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april 2020 og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april 2020.

Metode (indført 17. juni 2020): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.5 Indlagte patienter: regioner - aktuelt

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 fordelt på regioner - aktuelt

Tal i parenteser = ændringer på 7 dage

Antal indlagte
på sygehus
i alt
Heraf indlagte
på intensiv afd.
Heraf indlagte
på intensiv afd.
og i respirator
Region
Nordjylland
16 4 4
Region
Midtjylland
24 5 4
Region
Syddanmark
39 2
Region
Hovedstaden
95 18 16
Region
Sjælland
23 4 2
Hele Danmark 197 (-22) 39 (+1) 28 (0)
Færøerne 0 - -
Grønland 0 - -
  • Af de 197 indlagte patienter på landsplan er 39 således indlagt på intensiv.
  • Af de 39 personer på intensiv er 28 personer i respirator.

Opdateret 13. april kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.


2.6 Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 - akkumuleret

Tal i parenteser = ændringer på 7 dage

Alders-gruppe Bekræftede
COVID-19
tilfælde i alt
Indlagte i alt­ Andel af indlagte
ift. bekræftede
tilfælde
Indlagte
patienter med
under-liggende sygdom✱✱­­
Andel af indlagte
med under-liggende
sygdom­­✱✱
Indlagte
kvinder
Indlagte
mænd
 0-9 17.400 182 1 % 41 23 % 88 94
10-19 36.922 185 0 % 43 23 % 106 79
20-29 44.732 593 1 % 176 30 % 372 211
30-39 33.071 899 3 % 323 36 % 527 372
40-49 35.034 1.336 4 % 498 37 % 641 695
50-59 34.079 2.112 6 % 955 45 % 954 1.158
60-69 18.518 2.170 12 % 1.274 59 % 853 1.317
70-79 11.381 3.099 27 % 2.266 73 % 1.284 1.815
80-89 5.895 2.519 43 % 1.943 77 % 1.258 1.261
90+  1.837 695 38 % 558 80 % 406 289
I alt 238.869 (+4.552) 13.790 (+217) 6 % 8.077 (+92) 59 %
6.489 (+97) 7.301 (+120)

Opdateret 13. april kl. 14.00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.
✱ Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
✱✱ Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
✱✱✱Tomme celler betyder små tal

 

2.7 Indlagte patienter på intensiv: køn- og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for patienter indlagt på intensiv afdeling med COVID-19 - akkumuleret

Tal i parenteser = ændringer på 7 dage

Alders-gruppe Bekræftede
COVID-19
tilfælde i alt
Indlagte på
intensiv i alt1
Andel af indlagte
på intensiv 
ift. bekræftede
tilfælde
Indlagte patienter
på intensiv med 
under-liggende sygdom2­­
Andel af indlagte
patienter på
intensiv med
under-liggende
sygdom­­2
Indlagte kvinder
på intensiv1
Indlagte mænd
på intensiv1
0-9 17.400 11 0 % 4 36 % 8 3
10-19 36.922 15 0 % 3 20 % 7 8
20-29 44.732 31 0 % 12 39 % 15 16
30-39 33.071 46 0 % 19 41 % 21 25
40-49 35.034 102 0 % 46 45 % 44 58
50-59 34.079 261 1 % 129 49 % 69 192
60-69 18.518 377 2 % 230 61 % 125 252
70-79
11.381 539 5 % 401 74 % 169 370
80-89
5.895 173 3 %  115 66 % 64 109
90+ 1.837 12 1 % 8 67 % 7 5
I alt 238.869 (+4.552) 1.567 (+27) 1 % 967 (+15) 62 %
529 (+9) 1.038 (+18)

Opdateret 13. april kl. 14.00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.

1) Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
2) Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologisk sygdom


2.8 Indlagte patienter: regioner - seneste 21 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 - pr. dag

Dato Hele landet Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
13/4 197 16 24 39 95 23
12/4 207 17 23 35 105 27
11/4 211 19 22 32 110 28
10/4 208 20 18 34 107 29
9/4 221 21 23 37 108 32
8/4 237 23 28 48 108 30
7/4 237 21 30 51 108 27
6/4 219 19 26 52 97 25
5/4 220 19 25 54 93 29
4/4 211 18 26 53 89 25
3/4 215 19 31 52 87 26
2/4 211 19 26 49 91 26
1/4 211 18 24 46 95 28
31/3 218 19 22 47 102 28
30/3  226  20  25 54  100  27 
29/3  216  20  22 51 95  28 
28/3  200  18  21  49  84  28 
27/3  192  16  19  51  81  25 
26/3  207  15  18  56  87  31 
25/3  214  16  16  57  91  34 
24/3  216  17  17  53  94  35 

Opdateret 13. april kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 

2.9 Indlagte patienter på intensiv: regioner - seneste 21 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling - pr. dag

Dato Hele
landet
Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
13/4 39 4 5 8 18 4
12/4 40 5 4 9 19 3
11/4 38 5 5 6 19 3
10/4 38 5 5 7 18 3
9/4 37 5 5 8 16 3
8/4 37 5 6 10 15 1
7/4 34 6 6 8 13 1
6/4 38 6 9 8 14 3
5/4 40 7 8 8 14 2
4/4 39 7 8 7 15 2
3/4 39 7 8 8 14 1
2/4 41 7 8 8 17 1
1/4 39 7 7 9 15 1
31/3 43 8 7 11 16 1
30/3  41  8 12 16 1
29/3  41  21 1
28/3  43  9 10 19 1
27/3  41  19 
26/3  40  21 
25/3  44  10 22 
24/3  46  10  23 

Opdateret 13. april kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne.
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 

2.10 Indlagte patienter på intensiv og i respirator: regioner - seneste 21 dage

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator - pr. dag.

Dato Hele
landet 
Region
Nord-jylland
Region
Midt-jylland
Region
Syd-danmark
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
13/4 28 4 4 2 16 2
12/4 28 4 4 2 16 2
11/4 28 3 5 2 16 2
10/4 28 3 5 3 15 2
9/4 24 2 5 3 13 1
8/4 20 2 5 2 10 1
7/4 22 3 6 3 9 1
6/4 28 4 9 4 10 1
5/4 28 4 8 4 10 2
4/4 27 4 8 4 10 1
3/4 24 4 7 4  9 0
2/4 25 3 7 4 11 0
1/4 24 3 6 4 11 0
31/3 21 2 6 3 10 0
30/3  24  7 3 11 0
29/3  25  6 13
28/3  27  8 3 12 1
27/3  26  7 3 12 1
26/3  26  3 13 1
25/3  29  3 15
24/3  28  7 3 13

Opdateret 13. april kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

  

3. Sygehuskapacitet

Sundhedsstyrelsen opdaterer en gang om ugen et dokument vedrørende sygehuskapacitet i forbindelse med COVID-19. 

Dokumentet belyser det aktuelle antal indlagte patienter, sammenholdt medde enkelte regioners kapacitet til patienter med COVID-19, samt Sundhedsstyrelsens vurdering af den aktuelle og kommende belastning, og hvordan den påvirker anden aktivitet: 

Sygehuskapacitet COVID-19

Opdateret 19 APR 2021

Tilmeld dig og få nyheder om COVID-19 i din indbakke