xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Coronatal

Testede, smittede og dødsfald | Indlæggelser


Hvor mange er testet og smittet?

Seneste 24 timer 

Opdateret 1. februar 2023 kl. 14.00 - Tal opgjort 1. februar 2023 kl. 12.15


Seneste 24 timer

PCR test1

2.881

"Førstegangs positiv"
Personer, der har fået covid for første gang

93

Covid-19-tilfælde

167

Reinfektioner 
Positiv PCR-prøve mere en 60 dage efter prøvedatoen fra tidligere infektion

74

Dødsfald2

5

Antigentest

9
Antal smittede og dødsfald opgøres udelukkende på baggrund af PCR test. Se nyhed fra SSI fra 18. marts 2021: Statens Serum Institut ændrer, hvordan man opgør test-tal

 

Hvor mange er testet og smittet i løbet af hele pandemien?

Opdateret 1. februar 2023 kl. 14.00 - Tal opgjort 1. februar 2023 kl. 12.15


Total

PCR test1
Alle PCR-test

67.682.707

Personer med covid-19
Personer, der har haft covid en eller flere gange

3.173.340

Covid-19 tilfælde
Alle positive PCR-prøver

3.399.947

Reinfektioner
Positiv PCR-prøve mere end 60 dage efter prøvedatoen fra tidligere infektion

226.607

Dødsfald2

8.150

Antigentest
Alle antigentest

61.464.937

1: PCR-tests viser det antal prøver fra PCR-tests, som er analyseret.

2: Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist covid-19 infektion - på baggrund af positiv PCR test.covid-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.

En reinfektion defineres ved en positiv test mere end 60 dage efter en tidligere infektion. En person kan indgå i opgørelsen flere gange, hver gang personen har en reinfektion. Covid-19 tilfælde i alt indeholder både førstegangsinfektioner og reinfektioner.Hvor mange er indlagt?

Og hvor stor en ændring har der været de seneste 24 timer?

Covid-19 behøver ikke være årsag til indlæggelsen.

Opdateret 1. februar 2023 kl. 14.00 - Tal opgjort 1. februar 2023 kl. 12.15

Aktuelt Ændringer de seneste 24 timer
Indlagte3 211 -7
Heraf på intensiv afdeling 19 0
Heraf på intensiv afdeling og i respirator 7

+1

  • Af de 211 indlagte patienter er 19 således indlagt på intensiv afdeling
  • Af de 19 personer på intensiv afdeling er 7 personer i respirator

3: Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet covid-19 kl. 7 hver morgen via PCR test, og som er indlagt af på grund af covid-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedrørende respirator.

Opgørelser for indlæggelser og dødsfald er beregnet på bekræftede tilfælde i alt. Covid-19 tilfælde i alt indeholder både førstegangs infektioner og reinfektioner.

Opgørelsesmetode
Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni 2020 opgjort med en ny metode. covid-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve.Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for covid-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

Kilde: Statens Serum Institut

Se coronatal fra Førøerne, Grønland og EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (korona.fo)

Grønland

Tal fra Grønland (corona.nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/covid-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu)

Øvrige tal

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/covid-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af covid-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Om opdateringer

Denne side opdateres mandag - fredag kl. 14. 

 

Læs mere

 

Statens Serum Institut opdaterer nøgletal for COVID-19 på deres hjemmeside dagligt:

 

Covid-19

 

Covid-19 vaccination

 

 

Statens Serum Institut offentliggør også baggrundsdata vedrørende COVID-19, og mange af disse data udkommer om tirsdagen: Overvågning af COVID-19

Opdateret 16 JAN 2023