xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Covid-19 vacciner i Danmark

Du kan læse mere om vaccinerne vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna her.

Vaccinerne fra Pfizer-BioNTech (Comirnaty®) og Moderna (Spikevax®) er begge mRNA-vacciner. Vaccinerne er godkendt til brug hos personer over hhv. 5 og 6 år.

Information om vaccinerne

1. Hvordan godkendes vaccinerne mod covid-19?

Når vacciner bliver godkendt i Danmark, samarbejder eksperter fra Lægemiddelstyrelsen i Danmark med kolleger fra de øvrige EU-lande i regi af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). Hvis EMA’s eksperter vurderer, at der er tilstrækkelig med dokumentation for vaccinens effekt og sikkerhed fra store forsøg med tusindvis af frivillige forsøgspersoner, godkendes den pågældende vaccine til borgerne i hele EU. EMA godkender vacciner ud fra, at de gavnlige effekter ved vaccinen er større end eventuelle bivirkninger.

Covid-19 vacciner godkendes efter samme standarder, som gælder for alle lægemidler i EU, både hvad angår kvalitet, effekt og sikkerhed. Der slækkes altså ikke på kravene til dokumentation, selvom der er et stort ønske og behov for at få vacciner mod covid-19 gjort hurtigt tilgængelige.

Lægemiddelstyrelsen har beskrevet proceduren for godkendelse af vacciner på deres hjemmeside.

Læs om proceduren for godkendelse

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at omsætte godkendelsen af en vaccine mod covid-19 til et vaccinationsprogram, som kan udrulles i Danmark. Det er også Sundhedsstyrelsen, der til daglig har ansvaret for blandt andet det danske børnevaccinationsprogram og den årlige influenzavaccination.

2. Hvad er forskellen på de to vacciner fra Pfizer-BioNTech og Moderna?

I Danmark kan man blive vaccineret med følgende to vacciner mod covid-19:

Comirnaty® fra Pfizer-BioNTech

Spikevax® fra Moderna

Selvom det er to vacciner, er de ikke så forskellige. Vaccinerne benytter samme teknologi, og er det der kaldes for mRNA-vacciner. Begge vacciner har været testet i store studier med langt flere testpersoner, end man typisk benytter ved godkendelse af nye lægemidler. Studierne har vist, at begge vacciner er sikre og effektive.

Begge vacciner er meget effektive i forhold til at forebygge alvorlig sygdom og død. Ligesom for alle andre vacciner kan du få bivirkninger, når du bliver vaccineret med vaccinerne fra Moderna og Pfizer-BioNTech. Bivirkningerne ved de to vacciner er ikke helt ens, men de minder meget om hinanden. Ved begge vacciner er der almindeligvis tale om milde bivirkninger, som hurtigt går over igen, såsom smerter på indstiksstedet, træthed og hovedpine. Læs mere om bivirkninger under punkt 6 her på siden.

3. Hvordan er vaccinerne undersøgt?

Alle de godkendte vacciner mod covid-19 er undersøgt i store forsøg, der foregår ved at 2 grupper af deltagere ved lodtrækning får enten vaccinen eller placebo (det vil sige, at de tror, de får vaccinen, men får i stedet en indsprøjtning med saltvand).

Forsøgene er meget store med op til 40.000 deltagere. Det er op til otte gange flere, end der normalt er med i vaccineforsøg.

Deltagerne bliver fulgt, og følges stadig, for at holde øje med, om de får covid-19. Man holder også øje med, om de får bivirkninger.

Resultaterne af forsøgene viser, at mange deltagere fik mindre, forbigående bivirkninger i forbindelse med vaccinationen, hvilket er ganske normalt i forbindelse med en vaccination – men også et tegn på, at vaccinerne virker, fordi de aktiverer immunsystemet. Der blev ikke registreret uacceptable bivirkninger under forsøgene.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere.

Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til, hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.

De europæiske lægemiddelmyndigheder stiller nøjagtigt de samme krav til vaccinernes effekt og sikkerhed som altid.

Du kan læse meget mere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

4. Hvad indeholder vaccinerne?

RNA-Vacciner

Vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna er såkaldte RNA-vacciner. RNA-vaccinerne indeholder ikke virus. RNA bliver hurtigt nedbrudt i kroppen, efter at det har virket, og vaccinens RNA påvirker ikke kroppens eget DNA.

RNA er et naturligt forekommende signalstof i menneskekroppens celler og indeholder koder for dannelsen af proteiner. RNA-vaccinerne virker ved at indeholde en bestemt kode, der kan få kroppens celler til at producere et protein (S-protein), der ligner overfladen af ny coronavirus.

Når proteinet er dannet i cellen hos den vaccinerende, vil det stimulere kroppens immunsystem til at lave antistoffer og dermed beskytte den vaccinerede mod at blive syg, hvis vedkommende skulle blive smittet med ny coronavirus.

Tilsætningsstoffer

Vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna indeholder også tilsætningsstoffer, som blandt andet skal stabilisere RNA. RNA er pakket ind i en beskyttende kappe af fedtstoffer, der beskytter RNA mod nedbrydning og muliggør optagelse i kroppens celler. Denne kappe af fedtstoffer indeholder blandt andet polyethylen glycol, som få personer er allergiske overfor (personer med såkaldt macrogol-allergi). Derudover indeholder vaccinerne blandt andet ganske små mængder af kolesterol, sukker og forskellige salte.

Se filmen

Værd at vide om vacciner

5. Indeholder vaccinerne ethanol (alkohol) og spor af svin?

Hverken vaccinen fra Pfizer-BioNTech eller fra Moderna indeholder ethanol (alkohol) eller spor af svin.

6. Hvilke bivirkninger har vaccinerne?

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for covid-19 vaccinerne. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.

Milde bivirkninger

De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.

Dog er der forskel på, hvor godt immunsystemet hos ældre og yngre reagerer på vacciner. Ældre vil typisk have dårligere reagerende immunsystem, og derfor vil typisk opleve færre bivirkninger.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod covid-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med vaccinerne fra Pfizer-BioNTech eller Moderna.

Find produktresumeer og indlægssedler for vaccinerne fra Pfizer-BioNTech eller Moderna hos Lægemiddelstyrelsen:
Godkendte vacciner i Danmark

Du kan læse mere om godkendelsesprocessen for vacciner på lægemiddelstyrelsens hjemmeside.

7. Kan jeg selv købe en vaccine mod covid-19?

Det er ikke muligt selv at købe de vacciner, der indgår i det generelle vaccinationsprogram i Danmark.
Opdateret 26 APR 2022