xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Materiale om covid-19 til øvrige sektorer end sundheds- og ældresektoren

Materialer til ledere og ansatte i øvrige sektorer.

Sundhedsstyrelsen anbefaler generelt, at man i øvrige sektorer i videst muligt omfang følger de generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning. Hvis du har behov for yderligere rådgivning, skal du henvende dig til din ansvarlige sektormyndighed.

Sundhedsstyrelsen har derudover udarbejdet en række materialer om generel forebyggelse af smittespredning, som frit kan downloades og benyttes.  

Materialer

2. Dagtilbud, skoler, uddannelse og andre tilbud målrettet børn og unge

Opdateret 05 MAJ 2022