xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Anbefalinger til dig, der er vaccineret

Når du er vaccineret mod COVID-19, har du en god beskyttelse mod COVID-19. Derfor lemper vi gradvist nogle af de smitteforebyggende anbefalinger for færdigvaccinerede personer. Det gælder også, hvis du er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

 

Se flere vaccinationstal

 

Vaccination giver en mere normal hverdag

I takt med at flere og flere personer bliver færdigvaccineret, kan der løbende blive åbnet op for en mere normal hverdag.

Vi ved, at hvis du er færdigvaccineret, er du godt beskyttet mod COVID-19. Det gælder også, hvis du er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

Det tyder på, at vaccinerne bidrager til at forebygge smittespredning. 

Vi ved dog endnu ikke hvor længe vaccinerne giver beskyttelse. Så indtil flere personer er vaccinerede, anbefaler vi derfor stadig, at du overholder de generelle råd i det offentlige rum - også selvom du er færdigvaccineret.

 

Husk fortsat de 5 generelle råd om smitteforebyggelse

 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask hænder tit og brug håndsprit
 • Gør rent, særligt på overflader, som mange rører ved

Hvad betyder det at være færdigvaccineret?

Du anses som færdigvaccineret 14 dage efter din sidste vaccination, uanset hvilken vaccine du har fået.

Vaccination giver immunitet i mindst 12 måneder ligesom overstået COVID-19 infektion. Sundhedsstyrelsen opdaterer løbende vurderingen af, hvor længe man kan forvente at være immun, efter man har været syg med COVID-19 og efter vaccination mod COVID-19.

Husk, at du som færdigvaccineret altid skal følge anbefalingerne om at gå i selvisolation og blive testet, hvis du får symptomer på COVID-19. Det skyldes, at vaccinerne ikke er 100 % effektive, og der er derfor en lille risiko for, at du kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom du er vaccineret.

Anbefalinger til færdigvaccinerede

1. Anbefalinger for ALLE personer

Vaccinationen giver dig en ekstra beskyttelse. Det betyder, at du nu har mulighed for at 

 • være sammen med andre færdigvaccinerede uden at holde afstand eller bære mundbind.
 • være sammen med familie eller nære venner, som ikke er vaccinerede, uden at holde afstand eller bruge mundbind. Det gælder ikke, hvis du er sammen med en person i øget risiko, der ikke er færdigvaccineret.
 • du ikke behøver at gå i isolation, hvis du er nær kontakt til en person, der er smittet med COVID-19. Du skal dog stadig følge retningslinjer om selvisolation og test, hvis du udvikler symptomer på COVID-19, uanset hvornår disse symptomer optræder.
 • du behøver ikke at blive testet regelmæssigt. 
 

2. Anbefalinger for personer i særlig øget risiko

Vaccination giver en ekstra beskyttelse og nedsætter risikoen for at udvikle et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19. Du behøver derfor ikke at følge særlige forholdsregler som person i øget risiko.

Vaccinationen giver dig mulighed for, at

 • du kan opføre dig som andre vaccinerede, og du behøver ikke tage særlige forholdsregler fx at bruge mundbind i private sammenhænge.
 • du kan deltage i aktiviteter med flere personer, fx gå til fritidsaktiviteter.
 • du kan benytte offentlig transport og handle, uden at begrænse det til tidspunkter uden for myldretiden.
 • du kan som udgangspunkt godt gå på arbejde, som du plejer. Du behøver fx ikke at blive omplaceret. Du bør dog fortsat ikke varetage opgaver, hvor du deltager i pleje, omsorg eller behandling af personer med mistænkt eller bekræftet COVID-19 fx i en akutmodtagelse eller på et COVID-19 afsnit.
 • du som pårørende til en person i øget risiko skal heller ikke omplaceres hvis personen i øget risiko, eller den pårørende, er færdigvaccineret.
 

Effekt af vaccination hos personer med nedsat immunforsvar

Skal jeg være bekymret for, at vaccinen ikke virker?

Det forventes, at hovedparten af færdigvaccinerede personer med nedsat immunforsvar vil være beskyttet mod et alvorligt forløb med COVID-19, herunder også kræftpatienter. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor, at vaccinerede personer med nedsat immunforsvar som udgangspunkt følger Anbefalinger for vaccinerede personer, når de er færdigvaccineret mod COVID-19.

Anbefalinger for vaccinerede personer 

Jeg har nedsat immunforsvar, hvordan skal jeg forholde mig efter vaccinationen? 

Hovedparten af færdigvaccinerede personer med nedsat immunforsvar kan forvente at være beskyttet mod et alvorligt forløb med COVID-19, herunder også eksempelvis kræftpatienter.

Nogle få personer med svært nedsat immunforsvar kan forvente nedsat eller manglende effekt af vacciner generelt, og hermed også vaccine mod COVID-19. Det forventes dog, at være tale om ganske få personer, og at de person det drejer sig om på forhånd vil være informeret af deres læge. Der vil fortrinsvis være tale om:

 • transplanterede personer 
 • personer med hæmatologiske sygdomme (fx CLL, nogle typer lymfom m.fl.)
 • visse personer med primære immundefekter

Sundhedsstyrelsen opfordrer denne gruppe til fortsat at følge Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse, selvom de er færdigvaccinerede mod COVID-19.

Læs: Generelle råd om smitteforebyggelse

 

Bør jeg få taget en antistoftest efter vaccination?

Vacciner aktiverer immunforsvaret og der dannes antistoffer og cellulær immunitet, herunder hukommelsesceller, som beskytter mod virus. De fleste vaccinerede personer vil danne antistoffer, som fx kan måles vha. en antistoftest. Den cellulære immunitet kan dog ikke på samme måde måles ved en sådan test. En måling af antistoffer måler derfor ikke hele immunforsvarets reaktion på vaccinen. Hvis der ikke kan måles antistoffer i blodet, er det derfor ikke ensbetydende med, at der er manglende effekt af vaccinen. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke rutinemæssige målinger af antistoffer i blodet efter vaccination mod COVID-19.
 
Opdateret 01 JUL 2021