xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gravide og ammende

Gravide i 2. eller 3. trimester og ammende anbefales at blive vaccineret. Tilbuddet om vaccination er frivilligt og gratis. Er du gravid eller ammende, kan du læse mere her.

Hvis du er gravid eller ammende, kan du nu også blive vaccineret mod COVID-19, da data af kvinder, der er blevet vaccineret, viser, at vaccination er lige så effektivt og sikkert som til personer i samme aldersgruppe.

Som gravid er du i øget risiko for alvorlig COVID-19. Er du ammende, har du den samme risiko for COVID-19 som resten af befolkningen i tilsvarende alder.

Som gravide eller ammende kan du, efter vaccination:

 • Undgå bekymring om smitte og alvorlig sygdom (gravide)
 • Undgå isolation

Vi er som enkeltperson og som samfund bedst rustet til efteråret og nye varianter af coronavirus, hvis flest muligt er vaccineret mod COVID-19.  

Når du skal beslutte dig om vaccination

Der kan være mange spørgsmål, når man skal beslutte, om man som gravid eller ammende ønsker at blive vaccineret mod COVID-19. Vi har derfor samlet viden om vaccination af gravide og ammende på siden her. Du kan også læse mere i vores pjece.

Ellers anbefaler vi, at du som gravid taler med din jordemoder, hvis du er i tvivl om du skal lade dig vaccinere. Hvis du er ammende, kan du få rådgivning af din sundhedsplejerske.

Pjece - Information til gravide og ammende om vaccination mod COVID-19

Notat vedrørende COVID-19 vaccination af gravide og ammende

Følg de gode råd

Som gravid skal du forsat følge de smitteforbyggende råd – især hvis du ikke er vaccineret.

 • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du har symptomer
 • Hold afstand
 • Luft ud og skab gennemtræk
 • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved
 

Jeg er gravid eller prøver at blive gravid

1. Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen nu vaccination mod COVID-19?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide bliver vaccineret. Hvis du er gravid, anbefaler vi vaccination i 2. eller 3. trimester.

Sundhedsstyrelsens vurdering bygger på en faglig vurdering, der er foretaget på baggrund af videnskabelige studier, opgørelser af data over effekt og bivirkninger samt rådgivning af eksperter.

Konklusionen er, at det er sikkert og effektivt at blive vaccineret mod COVID-19, når man er gravid.

2. Hvornår i min graviditet bør jeg blive vaccineret?

Hvis du ønsker at blive vaccineret, anbefaler vi vaccination i 2. eller 3 trimester. Det gælder uanset, om det er første gang, man bliver vaccineret mod COVID-19, eller om man bliver revaccineret. Det gør vi ud fra et forsigtighedsprincip, hvor vi generelt fraråder medicin i graviditetens 1. trimester. Begrundelsen er, at fosterets organer bliver dannet i løbet af de første 12 uger. 

3. Vil jeg kunne forvente et mildt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19?

De fleste gravide vil få et mildt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med ny coronavirus. Men nogle få gravide kan risikere at få et mere alvorligt COVID-19 forløb. 

I studier fra udlandet er der fundet en ca. 2 gange højere risiko for indlæggelse på intensivafdeling og en ca. 2,5 gange højere risiko for behov for respiratorbehandling blandt gravide, som får COVID-19, sammenlignet med ikke-gravide. Studier viser også, at der er en 2-3 gange højere risiko for at føde for tidligt ved kejsersnit, hvis moren har COVID-19 med symptomer. Der kan også kan være en lidt forhøjet risiko for fosterdød. Risikoen for at få et alvorligt forløb med COVID-19 er størst, hvis du også har fx diabetes, astma eller hjerte-/karsygdom, er svært overvægtig eller er ældre end 35 år.

4. Hvad ved vi om effekt og sikkerhed ved vaccination af gravide?

Vaccinerne mod COVID-19 er effektive og sikre for gravide. Vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna har samme beskyttende effekt hos gravide som hos personer, der ikke er gravide. Vaccination af gravide har en positiv effekt på barnet, da morens antistoffer føres over til barnet via blodet.

Der er ikke set øget risiko for aborter, misdannelser eller for tidlige fødsler hos gravide, der er vaccineret mod COVID-19. I USA følger man kvinder, der er vaccineret under graviditeten. Der er nu over 100.000 gravide med i et register. Her ses der heller ikke bekymrende bivirkninger.

Der er ingen mistanke om, at vaccinen overføres til foster via moderkagen.

Sundhedsmyndighederne følger løbende alle data for effekt og sikkerhed ved vaccinerne, men der er intet, der tyder på en forøget risiko for hverken mor eller barn - hverken på kort eller lang sigt.

Internationalt tilbyder stort set alle lande i Europa samt USA vaccination til gravide.

5. Påvirker vaccinationen mit fosters udvikling?

Nej, vaccinen påvirker ikke dit fosters udvikling.

Vaccinen indeholder ikke levende virus. Når du bliver vaccineret danner din krop antistoffer. Antistofferne overføres til fosteret gennem moderkagen og er med til at beskytte fosteret mod COVID-19.

6. Bør jeg blive vaccineret, hvis jeg prøver at blive gravid eller gøre min partner gravid?

Du må gerne blive vaccineret, hvis du eller din partner prøver at blive gravid/gøre din partner gravid. Vaccinerne påvirker ikke evnen til at få børn - hverken for mænd eller kvinder.

7. Bør jeg vente med at blive gravid, hvis jeg lige er blevet vaccineret?

Nej, der er ingen grund til at vente med at blive gravid. Sundhedsstyrelsen har ikke en anbefaling om, at der skal gå et bestemt tidsinterval, før du bliver gravid, efter du er blevet vaccineret mod COVID-19. Der er ikke noget, der tyder på, at det påvirker fertiliteten at blive vaccineret.

8. Jeg er blevet gravid efter 1. dosis af vaccinationen

Hvis du har påbegyndt et vaccinationsforløb, anbefaler vi, at du færdiggør forløbet som planlagt. Vi antager ikke, at vaccinen vil skade fosterets udvikling, hvis vaccinen gives i 1. trimester. Du har også mulighed for at vente med at få anden vaccinedosis til 2. trimester, så skal du blot ringe til din regionale hotline, for at få din tid ændret. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, så anbefaler vi, at du taler med din jordemoder.

Hvis du ikke har påbegyndt et vaccinationsforløb, anbefaler vi, at du starter dit vaccinationsforløb i 2. eller 3. trimester. Det gør vi ud fra et forsigtighedsprincip.

9. Hvilke bivirkninger har vaccinerne?

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for COVID-19 vaccinerne. Gravide kan få de samme bivirkninger som alle andre. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.

Milde bivirkninger

 De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med vaccinerne fra Pfizer-BioNTech eller Moderna.

Læs mere om indberettede bivirkninger ved COVID-19 vaccinerne hos: Lægemiddelstyrelsen

10. Kan jeg blive færdigvaccineret, hvis jeg har fået én vaccinedosis med vaccinen fra AstraZeneca?

Ja, hvis du har modtaget én vaccinedosis med vaccinen fra AstraZeneca, kan du blive færdigvaccineret med en enkelt vaccinedosis af vaccinen fra enten Pfizer-BioNTech eller Moderna.

Det anbefales at modtage 2. vaccinedosis hurtigst muligt, uanset hvor længe der er gået fra 1. vaccinedosis.

Sundhedsstyrelsen betragter personer, som er vaccineret første gang med vaccinen fra AstraZeneca og anden gang med vaccinen fra enten Pfizer-BioNTech eller Moderna som færdigvaccinerede.

11. Hvilken vaccine vil jeg blive tilbudt?

De to vacciner der anvendes i det generelle vaccinationsprogram i Danmark er vaccinerne fra Moderna og Pfizer-BioNTech. Det er en af de vacciner, du som gravid vil få tilbudt.

Læs mere om de to vacciner på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Vacciner i det generelle vaccinationsprogram

12. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er gravid og gerne vil vaccineres?

Hvis du ønsker at blive vaccineret, kan du bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter på vacciner.dk

På vaccinationsstedet:

 • Vil du få udleveret et informationsmateriale om vaccination af gravide og ammende, som du får mulighed for at læse på vaccinationsstedet.
 • Vaccinatøren vil herefter tale med dig om vaccinationen, bl.a. om virkning og bivirkninger.
 • Du skal bekræfte (samtykke), at du på baggrund af den information, du har fået, ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination.
 • Du kan nu bliver vaccineret.
 • Ligesom alle andre, der bliver vaccineret, skal du blive siddende til observation 15 minutter efter, du er blevet vaccineret.

13. Hvordan bør jeg forholde mig, hvis jeg i mit arbejde er i øget risiko for at blive smittet med COVID-19?

Langt de fleste personer i øget risiko kan gå på arbejde, som de plejer, fordi der som udgangspunkt er lille risiko for smitte med COVID-19. Dette skyldes, at alle på 12 år og derover er inviteret til vaccination mod COVID-19, herunder også gravide, og mange har taget imod tilbuddet. Den højere vaccinationstilslutning i befolkningen giver lavere risiko for at blive smittet med COVID-19, ligesom den enkelte vaccinerede har betydeligt mindsket risiko for alvorlig sygdom og død.

Det anbefales derfor ikke længere at omplacere gravide kvinder i sundheds-, social- og ældresektoren eller i dagtilbud med 0-6 årige til et ikke-borgernært arbejde fra uge 28+0, uanset om man er vaccineret eller ej. 

Der kan dog være særlige individuelle faktorer der medfører, at man har en højere risiko, og derfor fortsat har behov for særlige forholdsregler, som f.eks. omplacering. Det kan for eksempel være hvis man har en kombination af flere sygdomme eller tilstande som medfører øget risiko. Ens praktiserende læge eller behandlende sygehuslæge kan bidrage med en konkret individuel vurdering af risikoen.

Gode råd til dig der er i øget risiko

 

14. Er der andre lande der vaccinerer gravide?

Ja, der er mange andre lande der enten tilbyder eller anbefaler vaccination til gravide, fx anbefaler Norge, USA, Canada, Holland og Sverige, at gravide bliver vaccineret mod COVID-19. Se hvilke lande, der vaccinerer gravide her

Jeg er ammende

1. Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen nu vaccination mod COVID-19?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide bliver vaccineret. Hvis du er gravid, anbefaler vi vaccination i 2. eller 3. trimester. Samme anbefaling gælder også for revaccination.

Sundhedsstyrelsens vurdering bygger på en faglig vurdering, der er foretaget på baggrund af videnskabelige studier, opgørelser af data over effekt og bivirkninger samt rådgivning af eksperter. 

Konklusionen er, at det er sikkert og effektivt at blive vaccineret mod COVID-19, når man er gravid.

 

2. Vil jeg kunne forvente et mildt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med COVID-19?

De fleste ammende vil få et mildt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med ny coronavirus. Ammende har, som deres jævnaldrende, lav risiko for et alvorligt forløb med COVID-19.

3. Hvad ved vi om effekt og sikkerhed ved vaccination af ammende?

Vaccinerne mod COVID-19 er effektive og sikre for ammende. Vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna har samme beskyttende effekt hos ammende som hos personer, der ikke ammer. Vaccination af ammende har en positiv effekt på barnet, da morens antistoffer føres over til barnet via modermælken.

Der er ingen mistanke om, at vaccinen overføres til barnet via modermælken.

Sundhedsmyndighederne følger løbende alle data for effekt og sikkerhed ved vaccinerne, men der er intet, der tyder på en forøget risiko for hverken mor eller barn - hverken på kort eller lang sigt.

Internationalt tilbyder stort set alle lande i Europa samt USA nu vaccination til ammende.

4. Kan vaccinen passere over i modermælken?

Vaccinerne passerer ikke over i modermælken. Morens beskyttende antistoffer efter vaccination kan overføres til barnet gennem modermælken og hjælper barnet til at blive beskyttet mod COVID-19.

5. Hvilke bivirkninger har vaccinerne?

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for COVID-19 vaccinerne. Ammende kan få de samme bivirkninger som alle andre. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.

Milde bivirkninger

De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre uanset om du har bivirkninger eller ej.

Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter at de er godkendt både i forhold til hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod COVID-19. Hvis du har kendt allergi mod macrogoler/PEG/polyethylen glycol, bør du ikke vaccineres med vaccinerne fra Pfizer-BioNTech eller Moderna.

Læs mere om indberettede bivirkninger ved COVID-19 vaccinerne hos: Lægemiddelstyrelsen

6. Hvilken vaccine vil jeg blive tilbudt?

De to vacciner der anvendes i det generelle vaccinationsprogram i Danmark er vaccinerne fra Moderna og Pfizer-BioNTech. Det er en af de vacciner, du som ammende vil få tilbudt. 

Læs mere om de to vacciner på Sundhedsstyrelsens hjemmeside:

Vacciner i det generelle vaccinationsprogram

7. Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil vaccineres?

Hvis du ønsker at blive vaccineret, kan du bestille tid til vaccination i et vaccinationscenter på vacciner.dk.

På vaccinationsstedet:

 • Vil du få udleveret et informationsmateriale om vaccination af gravide og ammende, som du får mulighed for at læse på vaccinationsstedet.
 • Vaccinatøren vil herefter tale med dig om vaccinationen, bl.a. om virkning og bivirkninger.
 • Du skal bekræfte (samtykke), at du på baggrund af den information, du har fået, ønsker at tage imod tilbuddet om vaccination.
 • Du kan nu bliver vaccineret.
 • Ligesom alle andre der bliver vaccineret, skal du blive siddende til observation 15 minutter efter, du er blevet vaccineret.

8. Er der andre lande, der vaccinerer ammende?

Ja, der er mange andre lande der enten tilbyder eller anbefaler vaccination til ammende. Se hvilke lande, der vaccinerer ammende her.

Jeg ønsker ikke at blive vaccineret

1. Hvordan bør jeg forholde mig, hvis jeg ikke vil vaccineres? 

Hvis du er gravid eller ammende og ikke ønsker at blive vaccineret mod COVID-19, anbefaler vi i særlig grad, at du følger Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende råd. Specielt op til graviditeten er det vigtigt at du følger rådene for at mindske risikoen for at blive smittet. Så beskytter du både dig selv og dit foster eller barn. Læs mere om vores generelle råd om smitteforebyggelse:

Generelle råd om smitteforebyggelse

Gode råd til dig der er i risiko

2. Kan jeg blive vaccineret senere hen, når jeg har født eller er færdig med at amme?

Selvom du ikke har taget imod tilbuddet om vaccination, da du fik brev i din e-Boks, kan du stadig få en gratis vaccination på et senere tidspunkt.
Opdateret 29 SEP 2021