xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccination af gravide mod covid-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler gravide at blive vaccineret mod covid-19. Er du gravid, kan du læse mere her.

De fleste gravide, som bliver smittet med covid-19, får et mildt sygdomsforløb. Dog viser forskning, at gravide er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 sammenlignet med ikke gravide kvinder i samme aldersgruppe. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen fortsat vaccination, hvis du ikke er blevet vaccineret mod covid-19 tidligere. Vaccination vil nemlig være med til at beskytte både dig som gravid, men også dit barn i maven.

Her på siden har vi samlet viden om covid-19 vaccination af gravide.

Ellers anbefaler vi, at du som gravid taler med din egen læge eller jordemoder, hvis du er i tvivl om du skal lade dig vaccinere.

Pjece - Information til gravide om vaccination mod covid-19

Notat vedrørende covid-19 vaccination af gravide

Følg de gode råd

Som gravid skal du forsat følge de smitteforbyggende råd – især hvis du ikke er vaccineret.

  • Bliv hjemme, hvis du er syg
  • Hold afstand
  • Luft ud og skab gennemtræk
  • Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  • Gør rent, særligt overflader som mange rører ved.

 

Jeg er gravid eller prøver at blive gravid

1. Hvorfor anbefaler Sundhedsstyrelsen vaccination mod covid-19? 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at gravide, som ikke tidligere er vaccineret, bliver vaccineret mod covid-19. Hvis du er gravid, anbefaler vi vaccination fra 1. trimester. Dette gælder både 1., 2, og 3. stik.

Vi ved, at gravide har en højere risiko end andre for at blive alvorligt syge, hvis de får covid-19. Det skyldes, at immunforsvaret ændrer sig under en graviditet. Når en gravid bliver alvorligt syg, er det også en belastning for barnet i maven, og øger bl.a. risikoen for at føde for tidligt. Derfor er det en god idé, at beskytte sig så godt som muligt mod alvorlig sygdom.

Moderens antistoffer mod covid-19 overføres til barnet under graviditeten og gennem amningen, og beskytter også barnet mod covid-19 den første tid efter fødslen.

Vaccination vil derfor både være med til at beskytte dig som gravid, men også dit barn i maven og den første tid efter fødslen.

2. Hvornår i min graviditet bør jeg blive vaccineret?

Hvis du ikke tidligere er vaccineret mod covid-19, anbefaler vi vaccination  fra 1. trimester.

3. Vil jeg kunne forvente et mildt eller alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19?

De fleste gravide vil få et mildt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med covid-19. Men nogle få gravide kan risikere at få et mere alvorligt sygdomsforløb.

I studier fra udlandet er der fundet en cirka dobbelt så stor risiko for indlæggelse på intensivafdeling og alvorlig sygdom blandt gravide, som får covid-19, sammenlignet med ikke gravide. Studier viser også, at der er øget risiko for alvorlig påvirkning af fosteret og/eller det nyfødte barn, hvis den gravide bliver smittet med covid-19. Risikoen for at få et alvorligt forløb med covid-19 er størst, hvis du også har fx diabetes, astma eller hjerte-/karsygdom, er svært overvægtig eller er ældre end 35 år. Vaccinen nedsætter risikoen for at få et alvorligt forløb, og vaccinerede gravide vil derfor kunne forvente et mildere forløb.

4. Hvad ved vi om effekt og sikkerhed ved vaccination af gravide?

Vaccinerne mod covid-19 er givet til rigtig mange gravide verden over. Internationalt anbefaler de fleste lande i Europa, samt USA, vaccination til gravide.

Sundhedsmyndighederne holder løbende øje med effekt og sikkerhed ved vaccinerne, og der er intet, der tyder på, at vaccination mod covid-19 udgør en risiko for hverken mor eller barn. Tværtimod beskytter vaccinerne både mor og barn mod alvorlige forløb og graviditets- og fødselskomplikationer. Der er ingen mistanke om, at selve vaccinen overføres til barnet gennem moderkagen eller via modermælken. Det er kun de antistoffer moderen danner på grund af vaccinen, der overføres til barnet. Selve stofferne, der er i vaccinen nedbrydes hurtigt i moderens krop.

5. Påvirker vaccinationen mit fosters udvikling?

Nej, vaccinen påvirker ikke dit fosters udvikling.

Vaccinen indeholder ikke levende virus. Der er ingen mistanke om, at selve vaccinen overføres til barnet gennem moderkagen eller via modermælken. Det er kun de antistoffer moderen danner på grund af vaccinen, der overføres til barnet. Selve stofferne, der er i vaccinen nedbrydes hurtigt i moderens krop.

6. Bør jeg blive vaccineret, hvis jeg prøver at blive gravid eller gøre min partner gravid?

Du må gerne blive vaccineret, hvis du prøver at blive gravid eller gøre din partner gravid. Vaccinerne påvirker ikke evnen til at få børn - hverken for mænd eller kvinder. 

7. Hvilke bivirkninger har vaccinerne?

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også for covid-19 vaccinerne. Gravide kan få de samme bivirkninger som alle andre. Generelt er der tale om milde og forbigående bivirkninger, og vi anser vaccinerne for at være meget sikre og veldokumenterede.

Milde bivirkninger

De fleste vil opleve smerter, der hvor de er blevet stukket. Øvrige almindelige bivirkninger er fx træthed, hovedpine, muskel- og ledsmerter, kulderystelser, let temperaturstigning samt rødme og hævelse på indstiksstedet. Generelt er der tale om tegn på, at kroppens immunsystem reagerer, som det skal på vaccinen. Hvis du oplever disse kendte og forbigående gener, behøver du ikke kontakte læge. Er du blandt dem, som ikke oplever bivirkninger, skal du ikke være bekymret for, at vaccinen ikke virker, for det vil den gøre, uanset om du har bivirkninger eller ej.
Fra andre vacciner ved vi, at næsten alle bivirkninger efter vaccination indtræder inden for de første seks uger, efter, at man er blevet vaccineret. Det er meget sjældent, at de indtræder senere. Både danske og europæiske lægemiddelmyndigheder overvåger vaccinerne nøje, efter, at de er godkendt både i forhold til, hvor godt de virker, og hvor mange bivirkninger, de giver.

Sjældne bivirkninger

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straks-reaktioner (anafylaksi), som blandt andet kan skyldes allergi mod tilsætningsstofferne i vaccinen. Hvis du tidligere har reageret med svær allergisk straks-reaktion efter en vaccine eller efter injektion af et lægemiddel, bør du kontakte din læge, før du bliver vaccineret mod covid-19. 

8. Er der andre lande, der vaccinerer gravide?

Ja, der er mange andre lande der anbefaler covid-19-vaccination til gravide, bl.a. Norge, Sverige, Finland, Holland, England USA og Canada. Se hvilke lande, der vaccinerer gravide

9. Skal jeg vaccineres igen, hvis jeg er tidligere vaccineret?

Både international forskning og danske data viser, at man er godt beskyttet mod alvorlig sygdom med covid-19, hvis man har fået et booster-stik i løbet af efteråret og vinteren 2022/2023. Samtidig er der lav smitte i samfundet. Sundhedsstyrelsen har derfor besluttet, at der ikke skal tilbydes yderligere booster-vaccination for nuværende.

Derudover følger Sundhedsstyrelsen smitteudviklingen for covid-19 tæt, og det er forventet, at der bliver behov for at vaccinere mod covid-19 igen til efteråret. Hvilke målgrupper og hvilken vaccine, der skal anvendes i det kommende program, og hvornår vaccinationsprogrammet begynder, vil Sundhedsstyrelsen tage stilling til i løbet af forår/sommer 2023. 

10. Jeg er ammende. Kan vaccinen passere over i modermælken?

Der er ingen mistanke om, at selve vaccinen overføres til barnet gennem moderkagen eller via modermælken. Det er kun de antistoffer moderen danner på grund af vaccinen, der overføres til barnet, og dermed også den beskyttende effekt af vaccinen. Selve stofferne, der er i vaccinen nedbrydes hurtigt i moderens krop.

Jeg ønsker ikke at blive vaccineret

1. Hvordan bør jeg forholde mig, hvis jeg ikke vil vaccineres? 

Hvis du er gravid og ikke ønsker at blive vaccineret mod covid-19, anbefaler vi i særlig grad, at du følger Sundhedsstyrelsens generelle smitteforebyggende råd, så du mindsker risikoen for at blive smittet. På den måde beskytter du både dig selv og dit foster eller barn. Læs mere om vores generelle råd om smitteforebyggelse:

Generelle råd om smitteforebyggelse

Gode råd til dig der er i risiko

Opdateret 01 FEB 2023