xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccination af personer under 50 år

I efterårs- og vintersæsonen 2022/23 anbefaler Sundhedsstyrelsen booster-vaccination mod covid-19 til personer i øget risiko for et alvorligt forløb, personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet med tæt kontakt til patienter i øget risiko, pårørende til personer med svært nedsat immunforsvar samt gravide. Læs mere om målgrupperne på denne side.

Efterårets vaccinationer mod covid-19 skal bringe os godt igennem vinteren ved at beskytte personer i størst risiko for alvorlig sygdom og ved at undgå en stor belastning af sundhedsvæsenet særligt på landets sygehuse.

Alle over 50 år anbefales booster-vaccination fra 1. oktober 2022. Derudover er der nogle målgrupper under 50 år, som også anbefales booster-vaccination, fordi de enten selv er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, eller fordi de er i tæt kontakt med borgere/patienter, der er det.

 

Personer i øget risiko

Hvem er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19?

Alder er den altoverskyggende selvstændige risikofaktor for et alvorligt forløb med covid-19. Men udover stigende alder kan nogle personer under 50 år ved visse sygdomme og tilstande have en øget risiko for at blive alvorligt syge af covid-19.
Sundhedsstyrelsen har gennemgået evidensen og har på den baggrund udformet en liste over, hvilke sygdomme og tilstande, der er omfattet:

 • Kronisk lungesygdom eller påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Hjerte- og karsygdom (undtaget velreguleret forhøjet blodtryk)
 • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt, inkl. organ- eller stamcelletransplantation
 • Kronisk nyre- eller leversygdom
 • Andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægt (BMI over 35)
 • I behandling for kræftsygdom
 • Svære mave-tarm-lidelser med påvirket almentilstand og betydelig nedsat ernæringstilstand
 • Alvorlige neurologiske sygdomme
 • Alvorlige reumatologiske sygdomme
 • Svær psykisk sygdom og /eller svært misbrug
 • Downs syndrom
 • Gravide (uanset trimester)

Derudover anbefales personer, der bor i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, også vaccination mod covid-19


Hvilke pårørende anbefales vaccination mod covid-19?

Vaccination mod covid-19 anbefales til pårørende, som bor i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt. Det kan fx være personer, der bor sammen med et familiemedlem, der er i gang med kemobehandling mod kræft, eller der har fået en transplantation.

Pårørende, som bor i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt eller pårørende, der bor med børn i øget risiko for alvorlig influenza, anbefales også vaccination mod influenza.

Hvordan bliver jeg vaccineret?

Du kan blive vaccineret fra den 1. oktober. Personer i øget risiko og nære pårørende til personer med svært nedsat immunforsvar vil ikke modtage en invitation, og du skal derfor ikke afvente en invitation.

Du kan blive vaccineret forskellige steder, alt afhængigt af, hvor du bor, fx i vaccinationscentre og hos nogle almen praktiserende læger og apoteker. Lokalt kan der også være andre muligheder. Nogle steder kræver tidsbestilling direkte hos dem. Andre steder kan du møde op uden tidsbestilling.

Få et overblik over vaccinationsstederne og mulighederne her

Hvis du vil vaccineres i et regionalt vaccinationscenter, skal du bestille tid på vacciner.dk. Det gør du ved at logge på vacciner.dk og udfylde en tro- og loveerklæring på, at du er i målgruppen, hvorefter du kan bestille en tid til vaccination, når det passer dig bedst.

Er du i tvivl, om det er en god ide at blive vaccineret, kan du tale med din læge, som kan hjælpe dig med at vurdere din situation i forhold til dit helbred. Der vil også være en guide på vacciner.dk, der kan vejlede dig.

Du kan få hjælp fra din region til at få viden om vaccinationstilbud nær dig, bestille tid i et vaccinationscenter eller til at ændre på din tidsbestilling.

 • Region Hovedstaden: Tlf. 38 66 00 00
 • Region Sjælland: Tlf. 70 20 42 33
 • Region Syddanmark: Tlf. 99 44 07 17, tryk 1
 • Region Midtjylland: Tlf. 70 23 24 15
 • Region Nordjylland: Tlf. 97 64 84 63

Personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet

Hvem er personale i sundheds- og plejesektoren samt dele af socialområdet?

Målgruppen omfatter personale under 50 år på sundheds- og ældreområdet samt udvalgte dele af socialområdet, der har tæt kontakt med borgere og patienter i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 i forbindelse med opgaver indenfor pleje, omsorg og behandling:

 • Læger
 • Sygeplejersker
 • Farmaceuter
 • Kiropraktorer
 • Tandlæger
 • Afspændingspædagoger
 • Bandagister
 • Bioanalytikere
 • Ergoterapeuter
 • Fysioterapeuter
 • Jordemødre
 • Kliniske diætister
 • Optometrister
 • Radiografer
 • Audiologiassistenter
 • Farmakonomer
 • Fodterapeuter
 • Neurofysiologiassistenter
 • Tandklinikassistenter
 • Tandplejere
 • Tandteknikere
 • Beskæftigelsesvejledere
 • Plejere
 • Plejehjemsassistenter
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Social- og sundhedshjælpere
 • Psykologer
 • Lægesekretærer
 • Sundhedsservicesekretærer
 • Portører
 • Paramedicinere
 • Ambulancebehandlere
 • Ambulanceførere
 • Sygehjælpere
 • Sundhedsmedhjælpere

Herudover kan der være personale på nogle dele af socialområdet, fx nogle socialpædagoger, som også har tæt kontakt til personer i øget risiko, og som derfor anbefales vaccination.


Hvordan bliver jeg vaccineret?

Du kan blive vaccineret fra den 1. oktober. Sundheds- og plejepersonale vil ikke modtage en direkte invitation, og du skal derfor ikke afvente en invitation.

Du kan blive vaccineret forskellige steder, alt afhængigt af, hvor du bor, fx i vaccinationscentre og hos nogle almen praktiserende læger og apoteker. Lokalt kan der også være andre muligheder. Nogle steder kræver tidsbestilling direkte hos dem. Andre steder kan du møde op uden tidsbestilling.

Få et overblik over vaccinationsstederne og mulighederne her

Hvis du vil vaccineres i et regionalt vaccinationscenter, skal du bestille tid på vacciner.dk. Det gør du ved at logge på vacciner.dk og udfylde en tro- og love-erklæring på, at du er i målgruppen, hvorefter du kan bestille tid til vaccination, når det passer dig bedst. Du kan udfylde tro-og loveerklæringen fra den 20.september.

Hvis du er i tvivl, om du er i målgruppe for vaccination, kan du snakke med din arbejdsgiver. Der vil også være en guide på vacciner.dk, der kan vejlede dig.

Du kan få hjælp fra din region til at få viden om vaccinationstilbud nær dig, bestille tid i et vaccinationscenter eller til at ændre på din tidsbestilling.

 • Region Hovedstaden: Tlf. 38 66 00 00
 • Region Sjælland: Tlf. 70 20 42 33
 • Region Syddanmark: Tlf. 99 44 07 17, tryk 1
 • Region Midtjylland: Tlf. 70 23 24 15
 • Region Nordjylland: Tlf. 97 64 84 63

Der kan være enkelte arbejdspladser, der tilbyder vaccination på arbejdspladsen til deres sundheds- og plejepersonale. Her vil din arbejdsplads oplyse dig, om de tilbyder mulighed for vaccination.


Opdateret 13 SEP 2022