xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Udvalgte personer med svært nedsat immunforsvar

Sundhedsstyrelsen anbefaler nu 4. stik til personer, som har et meget svækket immunforsvar, fordi de forventes at have en nedsat eller manglende effekt af deres første vaccinationer.

Personer, som har et meget svækket immunforsvar, får tilbuddet om et 4. stik, fordi de forventes at have en nedsat eller manglende effekt af deres første vaccinationer. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du tager imod tilbuddet, når du får det. Efter afrundingen af vaccinationsprogrammet for indeværende sæson vil det stadig være muligt at blive vaccineret med et 4. stik, hvis man har et svært nedsat immunforsvar.

 • Personer, der bliver tilbudt et 4. stik, fordi de har et meget svækket immunforvar, er fx følgende personer: Patienter med visse hæmatologiske kræftsygdomme og patienter der skal eller er i aktiv kemoterapi
 • Patienter med væsentligt nedsat immunforsvar fx primær immundefekt, organtransplanterede, HIV infektion med svært påvirket immunforsvar, stamcelletransplanterede mv.
 • Patienter i behandling med visse lægemidler, der påvirker immunforsvaret i væsentlig grad fx Rituximab, Ocrelizumab eller Alemtuzumab
 • Patienter i hæmodialyse og peritoneal dialyse
 • Patienter med visse alvorlige reumatologisk lidelser fx sclerodermi, SLE mv.
 • Patienter med svær multisygdom, hvor det vurderes, at der kan være nedsat immunforsvar, eller hvor det vurderes, at der er aktuelle forhold, der medvirker til en særlig øget risiko, fx mange tilbagevendende luftvejsinfektioner.

FAQ

1. Hvorfor tilbydes et 4. stik til personer med svært nedsat immunforsvar?

Hvis du har et svært nedsat immunforsvar, kan du have nedsat eller manglende effekt af tidligere vaccinationer mod covid-19. Samtidig kan du have en øget risiko for et alvorligt forløb, hvis du bliver syg med covid-19. 

Et 4. stik vil formentligt både forbedre og forlænge effekten af dine første vaccinationer. Det er særligt vigtigt i den nuværende situation, hvor smitten i samfundet er høj, og den mere smitsomme omikron-variant er dominerede. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at personer med et svært nedsat immunforsvar vaccineres med et 4. stik mod covid-19. 

Det er en læge, som vurderer, om du har en sygdom eller får en behandling, som gør, at du nu får tilbudt et 4. stik. Du vil blive vaccineret med samme vaccinetype, som du er blevet vaccineret med tidligere. 

 

2. Er vaccinerne godkendt til et 4. stik?

Nej, vaccinerne fra Moderna og BioNTech-Pfizer er ikke godkendt til et 4. stik.

Sundhedsstyrelsen har sammen med faglige eksperter udarbejdet en faglig vurdering af både effekten og sikkerheden ved at modtage 4. stik. Vi vurderer på den baggrund, at det er både sikkert og effektivt at få et 4. stik.

 

3. Hvordan får jeg tilbudt et 4. stik?

Hvis du har en sygdom eller tilstand, der er omfattet af listen ovenfor, vil din behandlende læge på sygehuset ordinere et 4. stik covid-19 vaccination til dig. 

Gældende efter den 15. maj

Hvis du ikke har et aktivt forløb på en sygehusafdeling, kan din praktiserende læge – hvis han/hun vurderer, at et 4. stik er relevant for dig, fordi du fx er svært multisyg – henvise til den sygehusafdeling, du sidst har været tilknyttet eller haft kontakt til. 

Du kan først få tilbudt et 4. stik, når der er gået mindst 3 måneder siden dit 3. stik. Efter den 15. maj vil du ikke modtage en invitation til vaccination med 4. stik. Din behandlende læge vil i stedet give dig direkte besked om, at du er blevet tilbudt et 4. stik, hvorefter du kan modtage din vaccination.

 

4. Hvilke bivirkninger kan jeg forvente, når jeg bliver vaccineret igen?

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod covid-19. Det er dog ikke alle, som bliver ramt af bivirkninger. Der vil mest være tale om milde bivirkninger, som hurtigt går over igen. Det kan være feber eller ømhed dér, hvor du er blevet stukket. 

Lokale reaktioner:

 • Smerter og rødme på indstiksstedet

Generelle reaktioner:

 • Træthed
 • Hovedpine
 • Muskel- og ledsmerter
 • Kulderystelser
 • Let temperaturstigning

Eksempler på sjældne bivirkninger:

 • Svære allergiske reaktioner
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Hududslæt
 • Hævelser i ansigtet

I sjældne tilfælde kan der ses svære allergiske straksreaktioner, som kommer umiddelbart efter, at du er blevet vaccineret. Har du en svær allergi mod f.eks. lægemidler, skal du være opmærk- som på dette, inden du bliver vaccineret. I forbindelse med vaccination mod covid-19 vil der altid være sundhedspersonale klar til at hjælpe.

I meget få tilfælde er der personer, som har fået hjertemuskelbetændelse (myokarditis) eller hjertehindebetændelse (perikarditis), efter de er blevet vaccineret. Det lyder meget alvorligt, men for langt de fleste vil det forsvinde af sig selv. Det er særligt set hos unge mænd, men også meget sjældent blandt dem. I de meget få tilfælde, hvor der er brug for behandling, er der gode behandlingsmuligheder.

Du bør kontakte din læge, hvis du oplever alvorlige symptomer, efter du er blevet vaccineret. Lægen kan vurdere, om symptomerne skyldes vaccinen og igangsætte behandling, hvis du har brug for det. Hvis du oplever velkendte og forbigående symptomer efter vaccination, behøver du ikke at kontakte læge.

 

5. Hvilken vaccinetype får jeg tilbudt?

Du vil blive tilbudt den samme vaccinetype, som du fik ved dine tidligere vaccinationer. Det vil fx sige, at hvis du fik vaccinen fra Moderna ved dine tidligere vaccinestik, så vil du blive tilbudt et 4. stik med vaccinen fra Moderna.

6. Mit immunforsvar er nedsat, men jeg er ikke blevet tilbudt 4. stik. Hvad skal jeg gøre?

Sundhedsstyrelsen har lavet en grundig gennemgang af den evidens, der foreligger, og rådført sig med faglige eksperter på området. På den baggrund er der blevet lavet en vurdering af, hvornår 4. stik bør overvejes. 

Det er vigtigt at understrege, at man som person med lettere immunsvækkelse, herunder personer i behandling med immunsupprimerende lægemidler og andre personer med en øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19, forventes at være godt dækket ind ved at følge det generelle vaccinationsprogram. Også selvom niveauet af antistoffer i blodet kan være lavere end for personer med et normalt immunforsvar.

Sundhedsstyrelsen følger naturligvis løbende udviklingen på området og vurderer løbende, om der er behov for at tilpasse anbefalingerne.

Opdateret 26 APR 2022