xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Personer, som bor på plejehjem mv.

Personer, som bor på plejehjem mv., får tilbud om et 3. stik, fordi disse personer var nogle af de første, der blev vaccineret i Danmark, samtidig med at vi ved, at særligt ældre kan have et svækket immunrespons på vaccination. Du kan læse mere om tilbuddet om et 3. stik til personer, som bor på plejehjem mv. her.


FAQ

1. Hvorfor tilbydes personer, som bor på plejehjem 3. stik nu?

Plejehjemsbeboerne var nogle af de første, der blev vaccineret mod COVID-19 i Danmark, og vi ved, at den beskyttelse, man får fra vaccination, falder over tid. Samtidig ved vi, at særligt ældre kan have en nedsat effekt af vaccination. Med den viden og i lyset af, at for tiden ses en stigende smitte på plejehjemmene, tilbydes beboere på plejehjem et 3. stik nu. Formålet er at beskytte beboerne bedst muligt mod et alvorligt forløb af COVID-19.

2. Hvordan og hvornår kommer vaccinationen til at foregå?

Det forventes, at borgere, der bor i plejebolig mv., kan blive vaccineret med et 3. stik snarest muligt i løbet af september. Beboere på plejehjem vil få tilbudt et 3. stik på deres plejehjem, som en del af regionernes udkørende enheder, hvor vaccinatørerne kommer ud og vaccinerer borgerne på deres bopæl.

3. Hvem er omfattet af tilbuddet?

Tilbuddet om et 3. stik omfatter alle personer i Danmark, uanset alder, som bor i eller midlertidigt er indskrevet på en af følgende boformer:
  • På plejehjem (efter Servicelovens §192).
  • I plejeboliger (efter Almenboliglovens §5, stk. 2).
  • I friplejebolig (efter Friplejeloven). 
  • På midlertidige pladser (aflastningspladser, rehabiliteringspladser, akutpladser) som ofte ligger i forbindelse med plejehjem.

4. Hvorfor bliver jeg som arbejder på plejehjem mv. ikke tilbudt 3. vaccinedosis nu?

Sundhedsstyrelsen forventer, at personale i sundhedsvæsenet og på plejehjem vil være nogle af de næste, der tilbydes revaccination, fordi disse grupper også var i blandt de første, der blev vaccineret. Vaccinerne er fortsat yderst effektive, så aktuelt fokuseres der på de grupper, der har det største behov. 

Sundhedsstyrelsen vil i løbet af de kommende uger melde en samlet plan ud for, hvordan revaccination af den brede befolkning kommer til at forløbe, herunder også revaccination af sundheds- og plejepersonale. Det er en forudsætning for en bred revaccinationsindsats, at vaccinerne godkendes til brug for et 3. stik af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA). EMA er i gang med at gennemgå data med henblik på godkendelse af vaccinerne til brug for et 3. stik.

5. Hvor længe skal der gå mellem 2. og 3. stik? 

3. stik skal gives:

  • Tidligst én måned efter 2. stik
  • Senest ca. ni måneder efter 2. stik. For personer, hvor der er gået mere end ni måneder siden sidste stik, gives 3. stik hurtigst muligt.
Opdateret 16 SEP 2021