xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Revaccination mod COVID-19

Revaccination tilbydes aktuelt til personer, hvor der er gået 6 måneder siden færdigvaccination. Du kan læse mere om programmet for revaccination her. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du tager imod tilbuddet om revaccination, når du får det.

Vaccinerne mod COVID-19 er yderst effektive i forhold til at forebygge smitte, alvorlig sygdom og indlæggelse med COVID-19.

Vaccinernes beskyttende effekt falder dog formodentlig med tiden hos mange, og for nogle sker det hurtigere. Hvis man har høj alder, hvis det er langt tid siden, man er blevet vaccineret og hvis man har kroniske sygdomme kan den beskyttelse, man har fået fra vaccinen, aftage hurtigere. 

Alle borgere over 18 år, som afsluttede deres første vaccinationsforløb for 6 måneder siden, tilbydes revaccination, da data viser, at beskyttelsen fra vaccinerne over for infektion aftager gradvist med tiden. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du tager imod tilbuddet om revaccination, når du får det.  

Indtil tilbuddet om revaccination kommer, forventes man fortsat at være rigtig godt beskyttet af ens første vaccinationer, da effekten kun gradvist vil aftage.

Plan for revaccination mod COVID-19 (FASE II)

Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19 i det generelle vaccinationsprogram

Organiseringsnotat

Pjece: Til dig, der skal revaccineres mod COVID-19

Revaccination

1. Hvordan bliver jeg tilbudt revaccination?

Du vil modtage en invitation i din e-Boks eller per brev, når der er gået 6 måneder, siden at du afsluttede dit første vaccinationsforløb mod COVID-19. Datoen for dine tidligere vaccinationer er blevet registreret og invitationen sendes automatisk. Du behøver derfor ikke tage kontakt til din behandlende læge, arbejdsgiver eller andre for at blive visiteret til vaccination. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du tager imod tilbuddet om revaccination, når du får det.

Når du har modtaget din invitation, kan du bestille tid til vaccination mod COVID-19 ved at logge på www.vacciner.dk med dit NemID. Her kan du se ledige tider, og hvor du kan blive vaccineret.

Har du brug for hjælp til at bestille tid eller til at ændre på din tidsbestilling, kan din region hjælpe dig med at finde det vaccinationssted, der passer dig bedst.

Du kan finde det direkte nummer til din region her:

  • Region Hovedstaden - Telefon 38 66 00 00
  • Region Sjælland - Telefon 70 20 42 33
  • Region Syddanmark - Telefon 99 44 07 17, tast 1
  • Region Midtjylland - Telefon 70 23 24 15
  • Region Nordjylland - Telefon 97 64 84 63

Find det nærmeste sted at blive vaccineret

2. Jeg er inviteret, men jeg kan ikke finde nogle ledige tider. Hvad skal jeg gøre?

Alle, der er blevet inviteret, har mulighed for at blive revaccineret. Kan du ikke finde en ledig tid på www.vacciner.dk, anbefaler vi, at du prøver igen senere. Der kommer løbende nye tider. 

3. Der er gået mere end 6 måneder siden, at jeg fik mit 2. stik, men jeg har endnu ikke modtaget min invitation til 3. stik. Hvad skal jeg gøre?

Du vil modtage en invitation i din e-Boks eller per brev, når der er gået 6 måneder, siden at du afsluttede dit første vaccinationsforløb mod COVID-19. Invitationerne sendes ud ugentligt, og derfor kan du opleve, at der går 6 måneder og 1-4 dage fra datoen for dit 2. stik, før du modtager din invitation. Såfremt du er fritaget fra digital post, kan der gå op til 3-4 dage, før du modtager dit invitationsbrev med posten. 

Hvis der er gået mere end 6 måneder og én uge siden datoen for dit 2. stik, og du endnu ikke har modtaget din invitation, kan du logge på vacciner.dk for at se, om du har mulighed for at bestille tid. Hvis det ikke er muligt, kan du kontakte din regionale hotline for rådgivning. Du kan finde det direkte nummer til din region her:

  • Region Hovedstaden - Telefon 38 66 00 00
  • Region Sjælland - Telefon 70 20 42 33
  • Region Syddanmark - Telefon 99 44 07 17, tast 1
  • Region Midtjylland - Telefon 70 23 24 15
  • Region Nordjylland - Telefon 97 64 84 63

4. Der er ikke gået 6 måneder siden, at jeg afsluttede mit første vaccinationsforløb. Kan jeg blive revaccineret?

Nej, du tilbydes ikke revaccination på nuværende tidspunkt, da det vurderes, at du fortsat har rigtig god effekt af dine tidligere vaccinationer, og derfor ikke har behov for revaccination på nuværende tidspunkt.

5. Kan jeg få bivirkninger ved revaccination?

Alle vacciner har bivirkninger, og det gælder også vaccinerne mod COVID-19. Det er dog ikke alle, som bliver ramt af bivirkninger. Der vil mest være tale om milde bivirkninger, som hurtigt går over igen. Det kan være feber eller ømhed dér, hvor du er blevet stukket. Ved revaccination kan du opleve, at de almindelige bivirkninger bliver lidt værre, end ved dine tidligere vaccinationer.

6. Hvorfor kan jeg ikke blive tilbudt revaccination, før der er gået 6 måneder, siden at jeg afsluttede mit første vaccinationsforløb?

Sundhedsstyrelsen har vurderet, at det på nuværende tidspunkt er mest hensigtsmæssigt, at de personer, der nu anbefales revaccination, inviteres 6 måneder efter, at de afsluttede deres første vaccinationsforløb. Dette interval fra færdigvaccination vurderes at øge sandsynligheden for at opnå den bedst mulige beskyttelse ind i vinteren.

7. Hvilken vaccinetype får jeg tilbudt?

Du vil blive tilbudt den samme vaccinetype, som du fik ved dit 1. og 2. stik. Det vil fx sige, at hvis du fik vaccinen fra Pfizer-BioNTech ved dine to første vaccinestik, så vil du blive tilbudt et 3. stik med vaccinen fra Pfizer-BioNTech.

8. Er vaccinerne godkendt til revaccination?

Vaccinerne fra Pfizer-BioNTech (Comirnaty©) og Moderna (Spikevax©) er godkendt til et 3. stik til personer, som er over 18 år. Vaccinen skal gives tidligst 6 måneder efter 2. dosis.

9. Hvordan skal jeg forholde mig til revaccination mod COVID-19 og vaccination mod andre sygdomme, fx mod influenza?

COVID-19 vaccinerne kan gives med et hvilket som helst interval til andre vacciner. Vaccination mod COVID-19 kan derfor også gives samtidig med andre vacciner, fx influenzavaccinen. Man må dog ikke blande vaccinerne i samme sprøjte, og det anbefales også, at de ikke gives samme sted på kroppen.

10. Kan jeg blive revaccineret, hvis jeg har eller har haft COVID-19?

Du kan ikke blive revaccineret, mens du har COVID-19, men du kan godt blive revaccineret, hvis du tidligere har haft COVID-19.

Jeg har haft COVID-19 efter mit 2. stik

Hvis du har haft COVID-19 efter dit 2. stik, anbefaler vi, at du venter med at få 3. stik til mellem 1 og 3 måneder, efter du er blevet rask.

Jeg venter på svar fra en test for COVID-19 pga. mistanke om smitte

Hvis du venter på svar fra en test for COVID-19, skal du udskyde revaccination, til du har svaret, så du ved, om du har COVID-19. Du må nemlig ikke blive revaccineret, mens du har COVID-19.

Jeg venter på svar fra en test uden mistanke om smitte med COVID-19

Hvis du er blevet testet for COVID-19, uden at have mistanke om at være smittet, fx hvis du bliver testet rutinemæssigt på arbejde eller i forbindelse med en rejse eller lignende, hvor der kræves en negativ test, så kan du godt blive revaccineret, mens du venter på svar.
 

11. Jeg er færdigvaccineret med vaccinen fra AstraZeneca. Bliver jeg også tilbudt revaccination?

Personer, der er færdigvaccineret med vaccinen fra AstraZeneca, modtager også et tilbud om revaccination, når der er gået 6 måneder siden 2. stik. Du kan læse mere i denne pjece:

Pjece: Er du færdigvaccineret med vaccinen fra AstraZeneca?

 
Opdateret 25 NOV 2021