xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson

Den danske COVID-19 vaccineudrulning fortsætter uden COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har vurderet, at det er sandsynligt, at COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson - Janssen - kan være årsag til sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og et lavt antal blodplader (VITT). Sundhedsstyrelsen har besluttet at fortsætte det nationale vaccinationsprogram uden at bruge COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson. 

Det væsentligste grundlag, vi har truffet den beslutning på er, at der er god kontrol med COVID-19 epidemien i Danmark, god fremdrift i vaccinationsudrulningen med andre tilgængelige vacciner og at fordelene ved at vaccinere med COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson ikke står mål med risikoen for bivirkninger i form af VITT hos de vaccinerede. 

Sundhedsstyrelsen har truffet beslutningen om at fortsætte vaccination uden brug af COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson på baggrund af internationale data og udmeldinger gennem den seneste måned. Derudover har en gruppe af danske eksperter bidraget til vurderingen. 

Læs mere i afsnittet

Hvem skal vaccineres 

Du kan se, hvornår det bliver din tur til vaccination i

Vaccinationskalenderen 

 

Her kan du finde svar på de hyppigste spørgsmål om beslutningen:

Spørgsmål og svar om COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson

1. Hvorfor har Sundhedsstyrelsen besluttet at fortsætte vaccinationsprogrammet uden vaccinen fra Johnson & Johnson?

Sundhedsstyrelsen har besluttet, at vaccinationsudrulningen fortsætter uden COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson. 

Der er set sjældne tilfælde af VITT med alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og et lavt antal blodplader, efter vaccination med COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson. Risikoen for mulige bivirkninger i form af VITT skal vejes op mod, hvor mange alvorlige tilfælde af COVID-19, vaccinen ville kunne forebygge. Der er aktuelt en god epidemikontrol i Danmark, og vi er desuden på vej ind i en fase, hvor vi primært skal til at vaccine yngre raske personer, som har en lille risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19. Når man sammenligner risikoen for bivirkninger med risikoen for at blive alvorligt syg med COVID-19 blandt dem, der ikke er vaccineret endnu, finder Sundhedsstyrelsen samlet set, at fordelene ved at vaccinere med COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson ikke opvejer den risiko, der er forbundet med at bruge vaccinen med den epidemi, vi ser i Danmark lige nu.

Det er vigtigt at understrege, at Sundhedsstyrelsens vurdering er baseret på den aktuelle situation i Danmark, herunder overvejelser om smittetryk, sygdomsbyrde, epidemikontrol, hvem der endnu ikke er vaccineret og hvordan udrulningen af vaccinationsprogrammet skrider frem.

2. Hvad kommer det til at betyde for vaccinationskalenderen, at vi fortsætter vaccinationsprogrammet uden COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson?

Vi har været i gang med at vaccinere mod COVID-19 i mere end fire måneder og alle over 65 år er inviteret, har booket tid eller er påbegyndt vaccination. Næste skridt er at tilbyde vaccination til den brede befolkning under 65 år. 

Beslutningen om at fortsætte udrulningen uden COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson vil have størst konsekvenser for de 20-39 årige. De kan forvente en forsinkelse på op til fire uger. 

Samlet set betyder ændringerne, at vi med den justerede vaccinationskalender forventer, at alle i Danmark, der er 16 år eller ældre, har fået tilbudt vaccination i udgangen af uge 29.

Vaccinationskalenderen bliver løbende opdateret, når vi ved, hvor mange vacciner, vi får leveret. Hvornår du bliver tilbudt vaccination kan derfor ændre sig, hvis vi enten får flere doser vaccine eller hvis vaccinerne bliver forsinket.

Læs mere i

Vaccinationskalenderen 

 

3. Er det ikke overforsigtigt at lade være med at bruge COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson?

Sundhedsstyrelsen har regnet på, hvor mange alvorlige tilfælde af COVID-19, vi kan forebygge, hvis vi bruger COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson. Vi har også regnet på, hvor mange tilfælde af den alvorlige bivirkning VITT, vi kan risikere at se, hvis vi bruger vaccinen. Lige nu har vi et lavt smittetryk og en god epidemikontrol i Danmark. Samtidig har vi vaccineret mange af dem, der har den højeste risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19. Samlet set finder Sundhedsstyrelsen, at fordelene ved at vaccinere med COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson ikke opvejer risikoen for mulige bivirkninger. 

Hvis Danmark stod i en anden situation, hvor der f.eks. var meget smitte, kan det være, at Sundhedsstyrelsen ville anbefale at vaccinere med COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson. Hvis Danmark senere kommer til at stå i en anden situation end den, vi står i lige nu, kan Sundhedsstyrelsen vælge at tage COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson ind i vaccineudrulningen. 

Sundhedsstyrelsen bevarer derfor muligheden for at genoptage brugen af COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson, hvis det bliver relevant på et senere tidspunkt.

 

4. Hvorfor kan det ikke være valgfrit, om man vil vaccineres med vaccinen fra Johnson & Johnson?

Sundhedsministeriet er ved at undersøge om det kan blive et frivilligt tilbud at tage imod COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson. Hvis det bliver muligt, vil Sundhedsstyrelsen melde det ud.

5. Kommer Danmark til at bruge COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnsonsenere hen?

Beslutningen om at fortsætte vaccinationsudrulningen uden COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson udelukker ikke, at vaccinen kan tages i brug på et senere tidspunkt, hvis der kommer ny viden, eller hvis situationen i Danmark ændrer sig. 

Risikoen for mulige bivirkninger i form af VITT skal vejes op mod, hvor mange alvorlige tilfælde af COVID-19, vaccinen ville kunne forebygge. Hvis smittetrykket stiger og der ikke er den samme epidemikontrol som nu, kan det være, at fordelene ved at vaccinere med COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson kommer til at opveje de mulige risici, der er ved at bruge vaccinen. 

Sundhedsstyrelsen vil desuden fortsat se på de data, der løbende kommer ind om vaccinen. For eksempel vil der komme data fra USA, hvor sundheds- og lægemiddelmyndighederne, på baggrund af den aktuelle epidemi i USA, har anbefalet at bruge COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson i deres vaccinationsprogram. Sundhedsstyrelsen vil bl.a. holde øje med data om vaccinens sikkerhed.

 

6. Hvad ved vi om de bivirkninger, der er set ved COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson?

Der er set en sammenhæng mellem vaccination med COVID-19 vaccinerne fra Johnson & Johnson samt AstraZeneca og tilfælde af sjældne bivirkninger, som kaldes VITT. VITT står for ’vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni og er en sygdom, hvor man får alvorlige tilfælde af blodpropper samtidig med blødning og et lavt antal blodplader. 

Indtil videre ved vi, at sygdommen VITT opstår fordi vaccinen gør, at man danner antistoffer mod kroppens blodplader, så blodet klumper sig sammen i årerne, og man samtidig får svære blødninger. 

Bivirkningen optræder sjældent, men er alvorlig. For Vaxzevira® (COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca) ser man ét tilfælde af VITT for hver ca. 40.000 doser vaccine, man giver. Vi ved endnu ikke, om risikoen for VITT efter vaccination med vaccinen fra Johnson & Johnson er lige så stor, lavere eller højere end ved Vaxzevria® (COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca). Vi ved heller ikke, om risikoen for VITT er den samme for mænd og kvinder. Sundhedsstyrelsen holder løbende øje med data fra brug af vaccinen i udlandet. 

 

7. Er de andre vacciner sikre?

Ja. Alle vacciner bliver overvåget tæt både internationalt og af de danske myndigheder. Der er ikke mistanke om, at mRNA-vaccinerne skulle give bivirkninger, som vi i forvejen ikke kender til, og der er ikke set tegn på samme type sjældne, men alvorlige bivirkninger med blodpropper, lavt antal blodplader og blødning som ved vaccinen fra AstraZeneca og vaccinen fra Johnson & Johnson. 

Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, gennemgår løbende sikkerhedsdata for vaccinerne fra Pfizer og Moderna. De har konkluderet, at vaccinerne er sikre.

 
Opdateret 03 MAJ 2021