xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Hvornår skal jeg vaccineres?

Danmark modtager løbende vacciner, og lige så snart vi modtager dem, sender vi dem ud i landet og vaccinerer alle, som ønsker det. Vaccination gives i prioriteret rækkefølge. Vaccinationskalenderen giver dig en oversigt over hvornår, hvilke grupper kan forvente at blive tilbudt vaccination

Vaccinationskalenderen bliver løbende opdateret, når vi får ny information om, hvor mange vacciner vi modtager.

Se vaccinationskalenderen

I kalenderen kan du se, hvornår vi forventer de enkelte grupper skal vaccineres. Du kan også se hvilke grupper der er færdigvaccinerede, hvor mange vacciner vi forventer at modtage osv. Som det fremgår af kalenderen kan flere grupper godt vaccineres parallelt. 

Når det er din tur til at blive vaccineret vil du modtage besked om det i din e-Boks eller i et brev.

Læs om selve vaccinationen under menupunktet:

Sådan bliver du vaccineret

 

 

FAQ - Hvornår skal jeg vaccineres?

1. Hvem bestemmer rækkefølgen, man bliver tilbudt vaccination i?

Sundhedsstyrelsen har ud fra en faglig vurdering fastlagt rækkefølgen af målgrupper, der tilbydes vaccination.

Se rækkefølgen under menupunktet:

Hvem skal vaccineres?

Med tiden vil alle borgere i Danmark, der findes godkendte vacciner til, blive tilbudt vaccination. Tilbuddet er frivilligt og gratis. 

Vi ønsker at vaccinerne kommer så hurtigt ud til borgerne som muligt. Det kræver en stram styring for ikke at spilde vaccinerne, som skal håndteres og opbevares under helt særlige forhold. 

I prioriteringen af målgrupper, har Sundhedsstyrelsen primært taget udgangspunkt i følgende tre hovedmålsætninger for vaccinationsprogrammet og den nuværende viden om alvorligheden ved COVID-19 blandt forskellige persongrupper: 

 1. Minimering af død og alvorlig sygdom som følge af COVID-19.
 2. Minimering af smittespredning og epidemikontrol.
 3. Sikring af samfundskritiske nøglefunktioner.

Derudover indgår blandt andet følgende forhold i vurderingen af rækkefølgen af, hvornår hvilke grupper tilbydes vaccination:

 • Vaccinernes effekt i forhold til risikoen for bivirkninger
  Alle vacciner indebærer en risiko for bivirkninger, som kan være milde og forbigående eller i sjældnere tilfælde af mere alvorlig karakter. Der skal tages højde for, om der er visse grupper, for hvem effekten af vaccination ikke kan forventes at stå mål med risikoen for bivirkninger i forhold til særlige målgrupper, fx gravide.
 • Antal vacciner, der bliver tilgængelige
  Det kan ikke forventes, at vi i første omgang får så mange vacciner, at det vil være muligt at vaccinere hele Danmarks befolkning, hvis vi ønskede det. Antallet af vacciner, som vi får til rådighed, er således også bestemmende for, hvilke grupper det vil være muligt og mest hensigtsmæssigt at vaccinere først.
 • Vaccinerne skal hurtig bringes ud til målgruppen
  Det er vigtigt, at vaccinen hurtigt kan distribueres og gives til målgruppen, så effekten af vaccination ikke forsinkes unødigt. 

Samtidig er der behov for løbende vurdering og revurdering af indsatsen og prioriteringen i forhold til de aktuelle forhold, herunder hvilke grupper, vaccinerne er godkendte og egnet til, hvor mange og hvilke vacciner, som er til rådighed, og hvor smitten i samfundet er størst.

2. I har lavet en prioriteret rækkefølge, hvorfor følger I den så ikke?

Rækkefølgen er lavet for at tilgodese de grupper, der har størst risiko for at blive smittet og/eller alvorligt syge af COVID-19. I gennemførelsen af den første del af vaccinationsindsatsen, er der også taget andre hensyn. Blandt andet har det været vigtigt at begrænse risikoen for større smitteudbrud på plejecentre, og derfor er både borgere og personale på centrene blevet tilbudt vaccination samtidigt, selv om de tilhører forskellige prioriterede målgrupper.

Desuden var det nødvendigt i første omgang at få noget erfaring med at bruge vaccinen, inden fx større grupper af ældre borgere kunne vaccineres i regionale vaccinationscentre. Fordi de første vacciner blev leveret og skulle anvendes med meget kort varsel. Derfor var det nødvendigt at vaccinere en mindre målgruppe såsom udvalgt sygehuspersonale, der var let at identificere og invitere til vaccination, og som kunne vaccineres på én gang.

Opdateret 03 MAJ 2021

Få de seneste nyheder om COVID i din indbakke