xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vaccinen fra AstraZeneca

COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca er taget ud af det generelle vaccinationsprogram. Det sker på baggrund af indberetninger af flere alvorlige tilfælde med blodpropper, fald i antal blodplader og blødning.

Sundhedsstyrelsens vurderer, at risikoen for alvorlig sygdom og død som følge af bivirkninger ved vaccination med vaccinen fra AstraZeneca forventes at være uacceptabelt høj set i forhold til forebyggelse af alvorlig sygdom og død som følge af COVID-19 ved det nuværende smittetryk.

Sammenholdt med, at der er en god kontrol med epidemien i Danmark, og at der er andre tilgængelige vacciner, har Sundhedsstyrelsen pr. 14. april 2021 besluttet at fortsætte vaccination mod COVID-19 uden vaccinen fra AstraZeneca.

Sundhedsstyrelsens beslutning betyder, at de personer, der har modtaget 1. vaccination med vaccinen fra AstraZeneca, vil blive tilbudt at blive færdigvaccineret med ét stik af en mRNA-vaccine. Personer, der er inviteret til vaccination med vaccinen fra AstraZeneca, men har fået invitationen aflyst, vil få en ny invitation.

Resterende personer i vaccinationsgruppe 4, vil blive tilbudt vaccination i henhold til deres alder, med mindre de opfylder særlige skærpede kriterier. Læs mere om de nye krav til gruppe 4 i afsnittet:

Grupper for vaccination 

Opdateret vurdering den 25. juni

Efter gennemgang af opdateret data og nye faglige vurdering vedrørende brugen af vaccinerne fra Johnson & Johnson og AstraZeneca er det fortsat Sundhedsstyrelsens anbefaling, at det generelle vaccinationsprogram skal fortsætte uden brug af vaccinen fra AstraZeneca.

Ligesom ved de tidligere vurderinger, har Sundhedsstyrelsen taget udgangspunkt i den aktuelle, danske kontekst, herunder den nuværende status på epidemien og sygdomsbyrden i Danmark samt udrulning og tilgængelighed af vacciner i det generelle vaccinationsprogram for COVID-19.

Du kan se, hvornår det bliver din tur til vaccination i:

Vaccinationskalenderen

FAQ om vaccinen fra AstraZeneca

1. Hvorfor har Sundhedsstyrelsen besluttet at fortsætte vaccinationsprogrammet uden vaccinen fra AstraZeneca?

Det har vi, fordi undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem sjældne, alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader og vaccinen fra AstraZeneca.

Da vi lige nu har god kontrol med epidemien i Danmark og har andre vacciner til rådighed, har vi besluttet at fortsætte vaccinationsprogrammet uden vaccinen fra AstraZeneca. 

2. Kommer Danmark til at bruge vaccinen fra AstraZeneca senere hen?

Det kan vi ikke udelukke. Det kan ske, hvis situationen i Danmark ændrer sig drastisk med fx en voldsom 3. bølge og et enormt pres på sundhedsvæsenet. 

3. Hvorfor vælger Danmark at stoppe med at bruge vaccinen fra AstraZeneca, når Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) stadig godkender vaccinen?

Det gør vi af flere årsager. Vi har taget udgangspunkt i den aktuelle situation i Danmark - vi har god kontrol over epidemien, og vi har andre vacciner, vi kan tilbyde borgerne. Samlet set mener vi derfor, at ulemperne ved vaccinen er større end fordelene. 

EMAs udmelding er, at de generelt vurderer, at der er flere fordele end ulemper forbundet med brug af vaccinen fra AstraZeneca. EMA lægger samtidig vægt på, at beslutningen om, hvorvidt vaccinen skal bruges i det enkelte land, blandt andet afhænger af smittetrykket, epidemiens karakter, og om landet har tilgang til andre vacciner. Det er netop det, der ligger til grund for vores beslutning i Danmark. 

4. Jeg har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca, hvordan bliver jeg færdigvaccineret? 

Vi har gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande og har på den baggrund besluttet, at det bedste tilbud til dig er at blive vaccineret med en såkaldt mRNA-vaccine. Du vil derfor blive tilbudt et nyt vaccinationsforløb ca. 12 uger efter, at du fik dit første stik med vaccinen fra AstraZeneca. 

Du vil automatisk modtage en ny invitation i din e-Boks, når du har mulighed for at bestille en ny tid.  Du skal altså ikke selv aktivt gøre noget for at få tilbudt andet stik. Dette gælder også hvis du er blevet vaccineret i kraft af dit arbejde i sundheds-, ældre- eller socialsektoren. Hverken du eller din arbejdsgiver skal gøre noget aktivt, før at du modtager invitation i e-Boks og skal bestille en ny tid, hvis du ønsker det. 

Vi bestræber os på, at du modtager den nye invitation sådan, at du har mulighed for at bestille tid efter 12 uger. Det kan være, at der går lidt længere tid, så hvis du endnu ikke har modtaget en invitation og det nærmer sig 12 uger siden, du er blevet vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca, skal du ikke blive nervøs. Invitationen er på vej. 

Det er ikke nødvendigt, at du får andet stik præcist 12 uger efter første stik. Du kan få stikket lidt før og lidt efter, og stadig få samme gavnlige effekt. Når du har fået dit andet stik, vil du efter 14 dage betragtes som værende færdigvaccineret.

5. Hvad ved vi om at vaccinere mennesker med to forskellige vacciner?

Sundhedsstyrelsen har ud fra faglige overvejelser truffet beslutningen om at tilbyde et stik med en mRNA-vaccine til personer, der allerede har fået 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca. Andre lande, fx Tyskland, har truffet samme beslutning. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er ved at vurdere, om de også kan give fælles anbefaling om færdigvaccination af disse personer. Sundhedsstyrelsen vil vurdere, om vi skal ændre de danske anbefalinger, hvis EMA kommer med en sådan fælles anbefaling.

I Danmark har vi indledt undersøgelser, der skal give os endnu mere viden om at blande vaccinationsforløbene.

I det såkaldte ENFORCE studie undersøger man blodprøver fra personer, der har fået et blandet vaccinationsforløb – altså to stik med to forskellige vacciner. Det sker blandt andet for at holde øje med niveauer af antistoffer i blodet, som kan bruges til at vurdere, hvor godt en person er beskyttet mod en sygdom. Borgere, der har fået et blandet vaccinationsforløb, bliver fulgt og effekten og evt. bivirkninger bliver vurderet. I disse studier holder man også nøje øje med sikkerheden. Resultaterne er ikke klar endnu, men Sundhedsstyrelsen følger studierne tæt.

Også internationalt er der studier i gang, som skal afklare effekten af blandede vaccinationsforløb. Disse studier er sat i gang, fordi man har en formodning om, at blandede vaccinationsforløb kan beskytte endnu bedre mod COVID-19, og måske endda også forlænge vaccinens virkningen. Studierne vurderer også sikkerheden ved vaccinerne. Sundhedsstyrelsen følger disse studier nøje.

 

6. Kan man forvente værre eller særlige bivirkninger, hvis man kombinerer vaccinerne?

Nej. Der er ikke noget, der tyder på, at man får andre, værre eller særlige bivirkninger, hvis man kombinerer vaccinerne. Når man vaccinerer med en mRNA-vaccine efter 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca, kan man forvente at opleve de almindelige bivirkninger: Feber, muskel- og ledsmerter, almen utilpashed, hovedpine mv. Det er ganske ufarligt og skyldes, at din krops immunsystem reagerer på vaccinen. 

 

7. Hvorfor er intervallerne mellem stikkene forskellige?

Det anbefalede interval mellem 1. og 2. stik med vaccinen fra AstraZeneca er 4-12 uger. Vi anbefaler, at man venter cirka 12 uger, fra man har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca, til man får et stik med en mRNA-vaccine. Anbefalingen om et nyt stik efter 12 uger er baseret på faglige overvejelser om optimal effekt af vaccinerne og for at minimere bivirkningerne.

8. Er det nødvendigt at blive vaccineret med mere end én vaccinedosis?

Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at du tager imod tilbuddet om 1 stik med en mRNA-vaccine. Også selvom du allerede har fået et stik med AstraZeneca.

Flere studier, blandt andet fra England og Skotland, har vist, at man er godt beskyttet mod indlæggelseskrævende COVID-19 4-5 uger efter 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca. Vi har dog ikke dokumentation for, hvor stor den beskyttende effekt mod selve det at blive smittet med COVID-19 er efter 1. stik. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbuddet om 1. stik med en mRNA vaccine ca. 12 uger efter vaccination med vaccinen fra AstraZeneca. Det er for at øge den beskyttende effekt. 

9. Hvorfor bliver jeg ikke tilbudt et nyt vaccinationsforløb med to doser af samme mRNA-vaccine i stedet for én dosis?

Sundhedsstyrelsens anbefaling om andet stik med en mRNA vaccine efter 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca følger blandt andet de tyske anbefalinger. Hvis man skulle tilbyde et helt nyt vaccinationsforløb med to doser af en ny vaccine, ville man risikere at ”overvaccinere”, og dette kunne medføre en øget risiko for bivirkninger. Derfor er det besluttet at tilbyde ét stik med en mRNA-vaccine. Sundhedsstyrelsen følger dog løbende udviklingen. Blandt andet har EMA igangsat et arbejde for at afklare, om der kan laves fælles anbefalinger til de mange vaccinerede i EU, der har modtaget 1. stik, men som nu, fx pga. indførte aldersbegrænsninger, ikke kan modtage 2. stik. Hvis EMA kommer med fælles anbefalinger, vil Sundhedsstyrelsen vurdere, om det skal føre til ændringer af de danske anbefalinger. 

10. Jeg fik aflyst min invitation til første stik med vaccinen fra AstraZeneca, hvad sker der nu?

Du vil blive inviteret afhængigt af din alder og den målgruppe, du tilhører. 

Hvis du blev inviteret til vaccination i kraft af dit arbejde i sundheds-, ældre- eller socialsektoren vil du i udgangspunktet blive tilbudt et nyt vaccinationsforløb i henhold til din alder. Vurderer din arbejdsgiver, at du i din arbejdsfunktion er omfattet af de opdaterede kriterier for at blive tilbudt vaccination relateret til arbejde i sundheds-, ældre- eller socialsektoren (målgruppe 4) kan din arbejdsgiver genhenvise dig til fremskyndet vaccination. 

Læs

Sundhedsstyrelsens opdaterede kriterier for vaccination i målgruppe 4 gældende fra 21. april:

Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren

 

11. Jeg var tidligere i gruppe 4. Hvornår bliver jeg tilbudt en ny vaccination?

Du vil i udgangspunktet blive tilbudt vaccination i henhold til din alder. Der vil dog fortsat være mulighed for, at en mindre del af personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren efter en konkret vurdering af arbejdsgiveren kan blive tilbudt fremskyndet vaccination i gruppe 4 ud fra en række skærpede visitationskriterier. 

Visitationskriterierne er opdaterede og skærpede i forhold til tidligere, og det vil derfor være et mindre antal, der nu kan tilbydes vaccination i denne gruppe. Du kan blive tilbudt fremskyndet vaccination tidligere end din aldersgruppe, hvis du fx behandler patienter med COVID-19, eller borgere og patienter, der har akutte nyopståede symptomer, der kunne være tegn på COVID-19. Plejepersonale på et plejehjem, hvor der bor sårbare personer i særlig øget risiko, kan også tilbydes vaccination, hvis der er en lav andel af beboerne, der er vaccineret, sådan at vi forebygger smitte til de mest sårbare borgere. 

Det er både personale, der fik aflyst deres tid til førstegangsvaccination og nyansat personale, der kan visiteres til vaccination, såfremt de lever op til de nye skærpede kriterier.

Læs

Sundhedsstyrelsens opdaterede kriterier for vaccination i målgruppe 4 gældende fra 21. april:

Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren

 

12. Optræder de alvorlige bivirkninger ved vaccinen fra AstraZeneca kun efter 1. dosis?

Sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og et lavt antal blodplader (VITT) er både set efter 1. og 2. dosis med vaccinen fra AstraZeneca. 

13. Overreagerer Danmark ikke? P-piller kan jo også give blodpropper.

Al medicin har bivirkninger, det gælder også for vacciner. Men man kan ikke sammenligne risikoen for bivirkninger ved lægeordineret medicin og så et vaccinationsprogram. 

Der gælder nemlig nogle helt særlige hensyn, når man skal tage stilling til et nationalt vaccinationsprogram. Når din læge ordinerer medicin til dig, sker det altid på baggrund af en nøje individuel vurdering af din sygdom. Din læge vurderer din risiko for bivirkninger op imod din sygdom. 

Sådan er det ikke med et vaccinationsprogram. Her anbefaler man et lægemiddel til raske personer, og der vil ikke ske en individuel vurdering. Derfor er der nogle andre hensyn, vi skal tage, når vi vaccinerer en hel befolkning. 

14. Kan den alvorlige og sjældne bivirkning VITT opstå, fordi vaccinen stikkes ind i et blodkar?

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har vurderet, at det er overvejende usandsynligt, at en forkert teknik ved vaccination mod COVID-19 skulle kunne udløse de alvorlige tilfælde af blodpropper, der i nogle tilfælde har ført til dødsfald. Denne vurdering støtter Sundhedsstyrelsen. Dog kan denne sammenhæng ikke afkræftes fuldstændigt, og derfor følger Sundhedsstyrelsen løbende udviklingen på området.

15. Er de andre vacciner sikre?

Ja. Alle vacciner bliver overvåget tæt både internationalt og af de danske myndigheder. Der er ikke mistanke om, at mRNA-vaccinerne skulle give bivirkninger, som vi i forvejen ikke kender til, og der er ikke set tegn på samme type sjældne, men alvorlige bivirkninger med blodpropper, lavt antal blodplader og blødning som ved vaccinen fra AstraZeneca. 

Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, gennemgår løbende sikkerhedsdata for vaccinerne fra Pfizer og Moderna. De har konkluderet, at vaccinerne er sikre. 

16. Hvad får det af betydning for vaccinationskalenderen?

Vaccinationskalenderen ændrer sig løbende og bliver justeret flere gange om måneden. Se, hvornår det er din tur til at blive vaccineret: 

Vaccinationskalenderen

17. Hvad med mit coronapas, når jeg har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca, tæller det med?

Når du har fået to stik – ét med vaccinen fra AstraZeneca og ét med en mRNA-vaccine - vil det fremgå tydeligt i det coronapas, der pt. anvendes i Danmark, at du er færdigvaccineret.

Nyheder, notater mm. om vaccinen fra AstraZeneca

Opdateret 25 JUN 2021