xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Danmark fortsætter vaccine­udrulning uden Vaxzevria-vaccinen fra AstraZeneca®

Sundhedsstyrelsen har den 14. april 2021 valgt at tage vaccinen fra AstraZeneca ud af det danske vaccinationsprogram mod COVID-19. Det sker på baggrund af indberetninger af flere alvorlige tilfælde med blodpropper, fald i antal blodplader og blødning.

Det væsentligste grundlag for denne vurdering er, at risikoen for alvorlig sygdom og død som følge af bivirkninger ved vaccination med vaccinen fra AstraZeneca forventes at være uacceptabelt høj set i forhold til forebyggelse af alvorlig sygdom og død som følge af COVID-19 ved det nuværende smittetryk.

Sammenholdt med, at der er en god kontrol med epidemien i Danmark, og at der er andre tilgængelige vacciner, har Sundhedsstyrelsen besluttet at fortsætte vaccination mod COVID-19 uden vaccinen fra AstraZeneca.

Sundhedsstyrelsens beslutning betyder, at alle bookede tider og invitationer til vaccination med vaccinen fra AstraZeneca bliver aflyst. De personer, der har modtaget 1. vaccination med vaccinen fra AstraZeneca, vil blive tilbudt at blive færdigvaccineret med ét stik af en mRNA-vaccine.

Personer, der er inviteret til vaccination med vaccinen fra AstraZeneca, men har fået invitationen aflyst, vil få en ny invitation. Enkelte kan henvises til vaccination, før deres aldersgruppe skal vaccineres. Det kræver, de opfylder særlige skærpede kriterier. 

Læs mere i afsnittet:

Hvem skal vaccineres?

Du kan se, hvornår det bliver din tur til vaccination i:

Vaccinationskalenderen

Her kan du få svar på de hyppigste spørgsmål om beslutningen:

Spørgsmål og svar om COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca

1. Hvorfor har Sundhedsstyrelsen besluttet at fortsætte vaccinationsprogrammet uden vaccinen fra AstraZeneca?

Det har vi, fordi undersøgelser viser, at der er en sammenhæng mellem sjældne, alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader og vaccinen fra AstraZeneca.

Da vi lige nu har god kontrol med epidemien i Danmark og har andre vacciner til rådighed, har vi besluttet at fortsætte vaccinationsprogrammet uden vaccinen fra AstraZeneca. 

2. Kommer Danmark til at bruge vaccinen fra AstraZeneca senere hen?

Det kan vi ikke udelukke. Det kan ske, hvis situationen i Danmark ændrer sig drastisk med fx en voldsom 3. bølge og et enormt pres på sundhedsvæsenet. 

3. Hvorfor vælger Danmark at stoppe med at bruge vaccinen fra AstraZeneca, når Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) stadig godkender vaccinen?

Det gør vi af flere årsager. Vi har taget udgangspunkt i den aktuelle situation i Danmark - vi har god kontrol over epidemien, og vi har andre vacciner, vi kan tilbyde borgerne. Samlet set mener vi derfor, at ulemperne ved vaccinen er større end fordelene. 

EMAs udmelding er, at de generelt vurderer, at der er flere fordele end ulemper forbundet med brug af vaccinen fra AstraZeneca. EMA lægger samtidig vægt på, at beslutningen om, hvorvidt vaccinen skal bruges i det enkelte land, blandt andet afhænger af smittetrykket, epidemiens karakter, og om landet har tilgang til andre vacciner. Det er netop det, der ligger til grund for vores beslutning i Danmark. 

4. Jeg har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca, bør jeg være bekymret?

Nej, du skal ikke være bekymret. De alvorlige blodpropper er opstået kort tid efter vaccination. Typisk inden for de første 14 dage og for nogle enkelte op til tre uger efter. Vaccinen blev sat på pause den 11. marts i Danmark, og det er derfor mere end tre uger siden, du fik vaccinen. 

5. Jeg har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca, hvordan bliver jeg færdigvaccineret? 

Vi har gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande og har på den baggrund besluttet, at det bedste tilbud til dig er at blive vaccineret med en såkaldt mRNA-vaccine. Du vil derfor blive tilbudt et nyt vaccinationsforløb ca. 12 uger efter, at du fik dit første stik med vaccinen fra AstraZeneca. 

Du vil automatisk modtage en ny invitation i din e-Boks, når du har mulighed for at bestille en ny tid.  Du skal altså ikke selv aktivt gøre noget for at få tilbudt andet stik. Dette gælder også hvis du er blevet vaccineret i kraft af dit arbejde i sundheds-, ældre- eller socialsektoren. Hverken du eller din arbejdsgiver skal gøre noget aktivt, før at du modtager invitation i e-Boks og skal bestille en ny tid, hvis du ønsker det. 

Vi bestræber os på, at du modtager den nye invitation sådan, at du har mulighed for at bestille tid efter 12 uger. Det kan være, at der går lidt længere tid, så hvis du endnu ikke har modtaget en invitation og det nærmer sig 12 uger siden, du er blevet vaccineret med vaccinen fra AstraZeneca, skal du ikke blive nervøs. Invitationen er på vej. 

Det er ikke nødvendigt, at du får andet stik præcist 12 uger efter første stik. Du kan få stikket lidt før og lidt efter, og stadig få samme gavnlige effekt. Når du har fået dit andet stik, vil du efter 14 dage betragtes som værende færdigvaccineret.

6. Hvad ved vi om at vaccinere mennesker med to forskellige vacciner?

Sundhedsstyrelsen har ud fra faglige overvejelser truffet beslutningen om at tilbyde et stik med en mRNA-vaccine til personer, der allerede har fået 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca. Andre lande, fx Tyskland, har truffet samme beslutning. Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) er ved at vurdere, om de også kan give fælles anbefaling om færdigvaccination af disse personer. Sundhedsstyrelsen vil vurdere, om vi skal ændre de danske anbefalinger, hvis EMA kommer med en sådan fælles anbefaling.

I Danmark har vi indledt undersøgelser, der skal give os endnu mere viden om at blande vaccinationsforløbene.

I det såkaldte ENFORCE studie undersøger man blodprøver fra personer, der har fået et blandet vaccinationsforløb – altså to stik med to forskellige vacciner. Det sker blandt andet for at holde øje med niveauer af antistoffer i blodet, som kan bruges til at vurdere, hvor godt en person er beskyttet mod en sygdom. Borgere, der har fået et blandet vaccinationsforløb, bliver fulgt og effekten og evt. bivirkninger bliver vurderet. I disse studier holder man også nøje øje med sikkerheden. Resultaterne er ikke klar endnu, men Sundhedsstyrelsen følger studierne tæt.

Også internationalt er der studier i gang, som skal afklare effekten af blandede vaccinationsforløb. Disse studier er sat i gang, fordi man har en formodning om, at blandede vaccinationsforløb kan beskytte endnu bedre mod COVID-19, og måske endda også forlænge vaccinens virkningen. Studierne vurderer også sikkerheden ved vaccinerne. Sundhedsstyrelsen følger disse studier nøje.

 

7. Kan man forvente værre eller særlige bivirkninger, hvis man kombinerer vaccinerne?

Nej. Der er ikke noget, der tyder på, at man får andre, værre eller særlige bivirkninger, hvis man kombinerer vaccinerne. Når man vaccinerer med en mRNA-vaccine efter 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca, kan man forvente at opleve de almindelige bivirkninger: Feber, muskel- og ledsmerter, almen utilpashed, hovedpine mv. Det er ganske ufarligt og skyldes, at din krops immunsystem reagerer på vaccinen. 

 

8. Er det undersøgt, om mRNA-vaccinerne også kan give de sjældne blodpropper?

Der er kigget efter en sammenhæng mellem de sjældne bivirkninger VITT (Vaccine-induceret Immun Trombose og Trombocytopeni) og mRNA vaccinerne, men der er ikke fundet nogle til trods for, at der er givet langt flere mRNA vacciner end vacciner fra AstraZeneca i Danmark. Selvom det ikke betyder, at man med sikkerhed kan udelukke, at VITT også ville kunne opstå efter vaccination med en mRNA vaccine, så er det forventningen, at risikoen – hvis den er til stede – er langt mindre end for vaccinen fra AstraZeneca. 

9. Det anbefalede interval mellem stikkene for mRNA-vaccinerne fra Moderna og Pfizer er kortere end de 12 uger, som I nu anbefaler efter en vaccination med AstraZeneza. Hvorfor er intervallerne forskellige? Og hvad betyder det for effekten af vaccinationsforløbet?

Det anbefalede interval mellem 1. og 2. stik med vaccinen fra AstraZeneca er 4-12 uger. Vi anbefaler, at man venter cirka 12 uger, fra man har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca, til man får et stik med en mRNA-vaccine. Anbefalingen om et nyt stik efter 12 uger er baseret på faglige overvejelser om optimal effekt af vaccinerne og for at minimere bivirkningerne.

10. Er det nødvendigt at blive vaccineret med mere end én vaccinedosis?

Det er Sundhedsstyrelsens anbefaling, at du tager imod tilbuddet om 1 stik med en mRNA-vaccine. Også selvom du allerede har fået et stik med AstraZeneca.

Flere studier, blandt andet fra England og Skotland, har vist, at man er godt beskyttet mod indlæggelseskrævende COVID-19 4-5 uger efter 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca. Vi har dog ikke dokumentation for, hvor stor den beskyttende effekt mod selve det at blive smittet med COVID-19 er efter 1. stik. Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man tager imod tilbuddet om 1. stik med en mRNA vaccine ca. 12 uger efter vaccination med vaccinen fra AstraZeneca. Det er for at øge den beskyttende effekt. 

11. Hvorfor bliver jeg ikke tilbudt et nyt vaccinationsforløb med to doser af samme mRNA-vaccine i stedet for én dosis?

Sundhedsstyrelsens anbefaling om andet stik med en mRNA vaccine efter 1. stik med vaccinen fra AstraZeneca følger blandt andet de tyske anbefalinger. Hvis man skulle tilbyde et helt nyt vaccinationsforløb med to doser af en ny vaccine, ville man risikere at ”overvaccinere”, og dette kunne medføre en øget risiko for bivirkninger. Derfor er det besluttet at tilbyde ét stik med en mRNA-vaccine. Sundhedsstyrelsen følger dog løbende udviklingen. Blandt andet har EMA igangsat et arbejde for at afklare, om der kan laves fælles anbefalinger til de mange vaccinerede i EU, der har modtaget 1. stik, men som nu, fx pga. indførte aldersbegrænsninger, ikke kan modtage 2. stik. Hvis EMA kommer med fælles anbefalinger, vil Sundhedsstyrelsen vurdere, om det skal føre til ændringer af de danske anbefalinger. 

12. Jeg fik aflyst min invitation til første stik med vaccinen fra AstraZeneca, hvad sker der nu?

Du vil blive inviteret afhængigt af din alder og den målgruppe, du tilhører. 

Hvis du blev inviteret til vaccination i kraft af dit arbejde i sundheds-, ældre- eller socialsektoren vil du i udgangspunktet blive tilbudt et nyt vaccinationsforløb i henhold til din alder. Vurderer din arbejdsgiver, at du i din arbejdsfunktion er omfattet af de opdaterede kriterier for at blive tilbudt vaccination relateret til arbejde i sundheds-, ældre- eller socialsektoren (målgruppe 4) kan din arbejdsgiver genhenvise dig til fremskyndet vaccination. 

Læs

Sundhedsstyrelsens opdaterede kriterier for vaccination i målgruppe 4 gældende fra 21. april:

Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren

 

13. Jeg var tidligere i gruppe 4. Hvornår bliver jeg tilbudt en ny vaccination?

Du vil i udgangspunktet blive tilbudt vaccination i henhold til din alder. Der vil dog fortsat være mulighed for, at en mindre del af personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren efter en konkret vurdering af arbejdsgiveren kan blive tilbudt fremskyndet vaccination i gruppe 4 ud fra en række skærpede visitationskriterier. 

Visitationskriterierne er opdaterede og skærpede i forhold til tidligere, og det vil derfor være et mindre antal, der nu kan tilbydes vaccination i denne gruppe. Du kan blive tilbudt fremskyndet vaccination tidligere end din aldersgruppe, hvis du fx behandler patienter med COVID-19, eller borgere og patienter, der har akutte nyopståede symptomer, der kunne være tegn på COVID-19. Plejepersonale på et plejehjem, hvor der bor sårbare personer i særlig øget risiko, kan også tilbydes vaccination, hvis der er en lav andel af beboerne, der er vaccineret, sådan at vi forebygger smitte til de mest sårbare borgere. 

Det er både personale, der fik aflyst deres tid til førstegangsvaccination og nyansat personale, der kan visiteres til vaccination, såfremt de lever op til de nye skærpede kriterier.

Læs

Sundhedsstyrelsens opdaterede kriterier for vaccination i målgruppe 4 gældende fra 21. april:

Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren

 

14. Jeg vil gerne vaccineres med vaccinen fra AstraZeneca. Kan jeg få lov til det? 

Nej, du kan ikke selv vælge, hvilken vaccine du vil have. 

Sundhedsstyrelsen har besluttet at fjerne vaccinen fra AstraZeneca i det danske vaccinationsprogram, og derfor anbefaler vi heller ikke, at du modtager 2. stik med vaccinen. 

Vi kan ikke udelukke, om det på et tidspunkt bliver muligt selv at vælge vaccinen fra AstraZeneca, men det er en politisk beslutning. 

15. Optræder de alvorlige bivirkninger ved vaccinen fra AstraZeneca kun efter 1. dosis?

Sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og et lavt antal blodplader (VITT) er både set efter 1. og 2. dosis med vaccinen fra AstraZeneca. 

16. Hvad skal der ske med de vacciner fra AstraZeneca, som vi har i Danmark?

Det er ikke besluttet, hvad der skal ske med vaccinerne. Lige nu bliver de opbevaret på køl hos Statens Serum Institut. 

17. Overreagerer Danmark ikke? P-piller kan jo også give blodpropper.

Al medicin har bivirkninger, det gælder også for vacciner. Men man kan ikke sammenligne risikoen for bivirkninger ved lægeordineret medicin og så et vaccinationsprogram. 

Der gælder nemlig nogle helt særlige hensyn, når man skal tage stilling til et nationalt vaccinationsprogram. Når din læge ordinerer medicin til dig, sker det altid på baggrund af en nøje individuel vurdering af din sygdom. Din læge vurderer din risiko for bivirkninger op imod din sygdom. 

Sådan er det ikke med vaccinationsprogram. Her anbefaler man et lægemiddel til raske personer, og der vil ikke ske en individuel vurdering. Derfor er der nogle andre hensyn, vi skal tage, når vi vaccinerer en hel befolkning. 

18. Kan den alvorlige og sjældne bivirkning VITT opstå, fordi vaccinen stikkes ind i et blodkar?

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har vurderet, at det er overvejende usandsynligt, at en forkert teknik ved vaccination mod COVID-19 skulle kunne udløse de alvorlige tilfælde af blodpropper, der i nogle tilfælde har ført til dødsfald. Denne vurdering støtter Sundhedsstyrelsen. Dog kan denne sammenhæng ikke afkræftes fuldstændigt, og derfor følger Sundhedsstyrelsen løbende udviklingen på området.

19. Er de andre vacciner sikre?

Ja. Alle vacciner bliver overvåget tæt både internationalt og af de danske myndigheder. Der er ikke mistanke om, at mRNA-vaccinerne skulle give bivirkninger, som vi i forvejen ikke kender til, og der er ikke set tegn på samme type sjældne, men alvorlige bivirkninger med blodpropper, lavt antal blodplader og blødning som ved vaccinen fra AstraZeneca. 

Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, gennemgår løbende sikkerhedsdata for vaccinerne fra Pfizer og Moderna. De har konkluderet, at vaccinerne er sikre. 

20. Hvad får det af betydning for vaccinationskalenderen?

Vaccinationskalenderen er justeret efter, at vaccineudrulningen fortsætter uden vaccinen fra AstraZeneca. Se hvornår det er din tur til at blive vaccineret i:

Vaccinationskalenderen

21. Hvad med mit coronapas, når jeg har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca, tæller det med?

Når du har fået dit 2. stik med en mRNA-vaccine vil det fremgå tydeligt i det coronapas, der pt. anvendes i Danmark, at du er færdigvaccineret

Vaccinationskalender

Vaccinationskalender (opdateres løbende)

 

Materialer

Vaccinationstilbud til personer, der har påbegyndt, men ikke færdiggjort, vaccinationsforløb med Vaxzevria® (3. maj 2021)

Breve til personer der er vaccineret med eller inviteret til vaccination med vaccine fra AstraZeneca (Vaxzevria® (20. april 2021)

Notat vedrørende fortsat udrulning af COVID-19 vaccine i Danmark uden Vaxzevria® (14. april 2021)

Notat om pausering af brug af COVID-19 Vaccine AstraZeneca i det danske COVID-19 vaccinationsprogram (11. marts 2021)

 

Nyhed om personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren

21. april 2021

En mindre del af personale i sundheds-, ældre- og socialsektoren kan fortsat få en fremskyndet vaccination

 

Nyheder om Vaxzevria® (tidligere COVID-19 vaccine fra AstraZeneca)

16. april 2021

Vaccinationstilbud til personer, der har været førstegangsvaccineret eller inviteret til vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca

Breve til personer der er vaccineret med eller inviteret til vaccination med vaccine fra AstraZeneca (Vaxzevria®)

 

14. april 2021

Danmark fortsætter vaccineudrulning uden AstraZeneca-vaccinen

Notat vedrørende fortsat udrulning af COVID-19 vaccine i Danmark uden Vaxzevria®

 

8. april 2021:

Undersøgelser af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca

 

25. marts 2021:

Pausen med vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca forlænges med 3 uger

I tilknytning til nyheden er der udarbejdet dette notat:

Sundhedsstyrelsens faglige overvejelser bag fortsat pausering af COVID-19 Vaccine AstraZeneca®

 

18. marts 2021:

Det Europæiske Lægemiddel­agentur har foretaget en foreløbig vurdering af de sjældne tilfælde af alvorlige blodpropper efter COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca

 

11. marts 2021:

Vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca sættes på pause indtil videre

Notat om pausering af COVID-19 Vaccine AstraZeneca i det danske COVID-19 vaccinationsprogram (11. marts 2021)

 

Alle nyheder om Vaxzevria (tidligere COVID-19 vaccine fraAstraZeneca) fra Sundhedsstyrelsen

Se alle nyheder om Vaxzevria fra AstraZeneca®

 

Opdateret 04 MAJ 2021