xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Danmark fortsætter vaccine­udrulning uden Vaxzevria-vaccinen fra AstraZeneca®

Der er sammenhæng mellem tilfælde af sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader og COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®). Sammenholdt med, at der er en god kontrol med COVID-19 epidemien i Danmark, og at der er andre tilgængelige vacciner mod COVID-19, har Sundhedsstyrelsen besluttet at fortsætte vaccinationen mod COVID-19 uden vaccinen fra AstraZeneca.

Sundhedsstyrelsen satte brugen af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca på pause den 11. marts 2021. Det skete på baggrund af bekymrende signaler fra den løbende sikkerhedsovervågning af COVID-19 vaccinerne. Vaccinationsprogrammet er siden da fortsat med vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna. 

Siden den 11. marts har EMA lavet en vurdering af de sjældne, men alvorlige bivirkninger, der er set efter vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. Samtidig er der gennemført en række undersøgelser i Danmark, blandt andet af de danske tilfælde og i regi af det store overvågningsstudie af COVID-19 vaccinerne, ENFORCE.  Også dansk-norske registerstudier har vist, at der er en overhyppighed af specifikke bivirkninger, især blodprop i venerne i hjernen, efter vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. 

EMA har i sin vurdering overordnet fundet, at der fortsat er flere fordele end ulemper forbundet med brug af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. EMA lægger samtidig vægt på, at beslutningen om, hvorvidt vaccinen skal bruges i det enkelte land blandt andet afhænger af smittetrykket, epidemiens karakter, og om landet har tilgang til andre vacciner. 

Beslutningen betyder, at alle, der er 16 år eller ældre, kan forvente at få et tilbud om vaccination senest i slutningen af juni. Dermed vil alle, der tager imod tilbuddet, kunne være færdigvaccineret ca.  5 uger derefter, omkring starten af august. 

Sundhedsstyrelsens beslutning betyder, at alle bookede tider og invitationer til vaccination med vaccinen fra AstraZeneca bliver aflyst. De personer, der er inviteret eller har modtaget 1. vaccination med AstraZeneca, vil modtage et nyt vaccinationstilbud senere. Øvrige personer, der tidligere har været inviteret til førstegangsvaccination med AstraZeneca, men fik invitationen aflyst, vil blive visiteret på ny ud fra en vurdering af den aktuelle epidemisituation.

Med Sundhedsstyrelsens beslutning om at fortsætte vaccinationsprogrammet uden vaccinen fra AstraZeneca er det ikke blevet udelukket, at den kan tages i anvendelse på et senere tidspunkt, hvis situationen ændrer sig.

Fortsættelsen af vaccineudrulningen uden vaccinen Vaxzevria (tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca®) kan give anledning til mange spørgsmål. Se spørgsmål og svar om emnet:

Spørgsmål og svar om COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca

1. Hvad er der sket?

Sundhedsstyrelsen har den 14. april 2021 valgt at tage vaccinen fra AstraZeneca ud af det danske vaccinationsprogram mod COVID-19. Det sker på baggrund af indberetninger af flere alvorlige tilfælde med blodpropper, fald i antal blodplader og blødning.

Sundhedsstyrelsen satte brugen af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca på pause den 11. marts 2021. Det skete på baggrund af bekymrende signaler fra den løbende sikkerhedsovervågning af COVID-19 vaccinerne. Vaccinationsprogrammet er siden da fortsat med vaccinerne fra Pfizer/BioNTech og Moderna. 

Siden den 11. marts har EMA lavet en vurdering af de sjældne, men alvorlige bivirkninger, der er set efter vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. Samtidig er der gennemført en række undersøgelser i Danmark blandt andet af de danske tilfælde og i regi af det store overvågningsstudie af COVID-19 vaccinerne, ENFORCE.  Også dansk-norske registerstudier har vist, at der er en overhyppighed af specifikke bivirkninger især blodprop i venerne i hjernen efter vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. 

Med Sundhedsstyrelsens beslutning om at fortsætte vaccinationsprogrammet uden vaccinen fra AstraZeneca er det ikke blevet udelukket, at den kan tages i anvendelse på et senere tidspunkt, hvis situationen ændrer sig. 

2. Hvorfor vælger Danmark at tage vaccinen fra AstraZeneca ud, når mange andre lande beholder vaccinen i programmet?

Samlet set finder Sundhedsstyrelsen ikke, at fordelene ved vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®) overstiger ulemperne i den aktuelle situation i Danmark. 

Der er fundet sammenhæng mellem sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og lavt antal blodplader og COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®). Sammenholdt med, at der er en god kontrol med COVID-19 epidemien i Danmark, og at der er andre tilgængelige vacciner mod COVID-19, har Sundhedsstyrelsen derfor besluttet at fortsætte vaccinationen mod COVID-19 uden vaccinen fra AstraZeneca.

Det væsentligste grundlag for denne vurdering er, at risikoen for alvorlig sygdom og død som følge af bivirkninger ved vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®) forventes at være uacceptabelt høj set i forhold til forebyggelse af alvorlig sygdom og død som følge af vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®) i forhold til det nuværende smittetryk, epidemikontrol og den hastighed vaccinerne bliver rullet ud med.

3. EMA fastholder godkendelsen af vaccine, hvorfor vælger Danmark noget andet?

EMA vurderer overordnet, at der fortsat er flere fordele end ulemper forbundet med brug af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. EMA lægger samtidig vægt på, at beslutningen om, hvorvidt vaccinen skal bruges i det enkelte land blandt andet afhænger af smittetrykket, epidemiens karakter og om landet har tilgang til andre vacciner. 

I Danmark har vi andre vacciner til rådighed, og vi har god kontrol med epidemien på nuværende tidspunkt. Samtidig er vi nået langt med at vaccinere de ældre aldersgrupper. Alder er den væsentligste risikofaktor for at blive alvorligt syg med COVID-19, og de resterende grupper i befolkningen, der endnu ikke er vaccineret, har dermed lavere risiko for et alvorligt forløb med sygdommen. 

Derfor vurderer Sundhedsstyrelsen, at risikoen ved vaccinen er for høj, set i forhold til de endnu uvaccinerede gruppers generelle risiko for alvorlig sygdom eller død med COVID-19. 

4. Jeg har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca, skal jeg være bekymret?

Nej, du skal ikke være bekymret. De tilfælde vi har set med blodpropper er opstået relativt kort tid (typisk inden for de første 14 dage, enkelte op til 3 uger) efter vaccination. Vaccination med vaccinen fra AstraZeneca blev sat på pause den 11. marts, og det er derfor mere end 3 uger siden, du har fået vaccinen. 

5. Jeg har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca, hvordan bliver jeg færdigvaccineret? 

Vi er ved at beslutte og tilrettelægge, hvordan vaccinationsforløbene for personer, der har fået første stik med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®) skal planlægges. Når det er på plads, vil alle, der har fået første stik af vaccinen fra AstraZeneca, høre mere. 

6. Jeg fik aflyst min invitation til første stik med vaccinen fra AstraZeneca, hvad skal der ske nu?

Du vil få tilbudt et nyt vaccinationsforløb og vil høre nærmere, når det er planlagt. Du behøver ikke at gøre yderligere nu. 

7. Kan jeg selv vælge, hvilken vaccine jeg gerne vil have, hvis jeg fx gerne vil vaccineres med vaccinen fra AstraZeneca? 

Nej, du kan ikke selv vælge, hvilken vaccine du gerne vil have. Vaccinen fra AstraZeneca er taget ud af det danske vaccinationsprogram mod COVID-19 og vil derfor ikke blive tilbudt. 

Hvis du har fået aflyst dit vaccinationsforløb, vil du få tilbudt et nyt. Du vil høre nærmere, når du igen kan bestille tid til vaccination, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere nu. 

8. Hvad skal der ske med de vacciner fra AstraZeneca, som vi har i Danmark?

Vaccinerne opbevares lige nu på køl hos Statens Serum Institut. Hvad der skal ske med vaccinerne er endnu ikke besluttet. 

9. Overreagerer Danmark med et forsigtighedsprincip? Man kan jo også få blodpropper af meget andet medicin, fx p-piller

Al medicin har bivirkninger, det gælder også for vacciner. Og i den konkrete situation har vi vurderet, at fordelene ved vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®) ikke overstiger ulemper i den aktuelle situation i Danmark.  

Den vurdering bygger på, at risiko for alvorlig sygdom og død som følge af bivirkninger ved vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®) forventes at være uacceptabelt høj set i forhold til forebyggelse af alvorlig sygdom og død som følge af vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®), når man tager hensyn til det nuværende smittetryk, epidemikontrol og den hastighed vaccinerne bliver rullet ud med i Danmark.

Det er samtidig vigtigt at være opmærksom på, at der gælder helt særlige hensyn, når man skal tage stilling til et nationalt vaccinationsprogram. Når det gælder al anden behandling med lægemidler, sker det altid på baggrund af en nøje individuel vurdering af en given patients sygdom, hvor lægen helt konkret kan gå ind og afveje for eksempel risiko for bivirkninger i forhold til mulig virkning mod en sygdom, der generer eller måske ligefrem truer patienten. Det gælder ikke ved et nationalt vaccinationsprogram. Her anbefaler man et lægemiddel til raske personer, og der vil ikke ske en individuel vurdering. Derfor er tærsklen for, hvilke bivirkninger man kan acceptere lavere ved et nationalt vaccinationsprogram. 

 

10. Hvad med de andre vacciner mod COVID-19, kan man regne med, at de er sikre?

Vaccination med de andre COVID-19 vacciner fra Pfizer og Moderna fortsætter. Alle vacciner bliver overvåget tæt både internationalt og af de danske myndigheder. Der er ikke mistanke om, at mRNA-vaccinerne skulle give bivirkninger, som vi i forvejen ikke kender til, og der er ikke set tegn på samme type sjældne men alvorlige bivirkninger med blodpropper, lavt antal blodplader og blødning, som ved vaccinen fra AstraZeneca. 

Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, gennemgår løbende sikkerhedsdata for COVID-19 vaccinen fra Pfizer og for COVID-19 vaccinen fra Moderna. De har ved disse evalueringer konkluderet, at vaccinerne er sikre. 

 

11. Hvad får det af betydning for vaccinationskalenderen?

Samlet set betyder ændringerne, at vi med den justerede vaccinekalender nu forventer, at alle i Danmark, der er 16 år eller ældre, har fået tilbudt vaccination i begyndelsen af juli. Dermed vil alle, der tager imod tilbuddet om vaccination, kunne være færdigvaccineret ca. 5 uger efter, altså omkring starten af august.  

12. Hvad med mit coronapas, når jeg har fået første stik med vaccinen fra AstraZeneca, tæller det med?

De nye vaccinationsforløb for personer, der har modtaget første stik med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca (Vaxzevria®) er ved at blive planlagt. Det vil fremgå tydeligt i et coronapas, at man er færdigvaccineret. 

13. Hvad med vaccinen fra Janssen - det er jo samme teknologi som vaccinen fra AstraZeneca?

Vi er meget opmærksom på de nye sikkerhedssignaler, der kommer ind fra USA, hvor de jo allerede har brugt Janssen-vaccinen til ca. 7 millioner personer. Det gør selvfølgelig indtryk på os, at de amerikanske lægemiddelmyndigheder nu anbefaler en pausering af Janssen-vaccinen ud fra et forsigtighedsprincip. Derudover har producenten meldelt, at de ikke leverer vacciner til Europa som ellers planlagt, før sagen er undersøgt nærmere. 

Det er meget vigtigt for os, at vi får afdækket dokumentationsgrundlaget for alle vacciner, vi bruger imod COVID-19 også Janssen-vaccinen. Derfor følger vi de igangsatte risikovurderinger, der foretages af bl.a. amerikanske og europæiske lægemiddelmyndigheder, og vi vil fortsætte samarbejdet med danske eksperter om undersøgelse af effekt og bivirkninger ved alle COVID-19, også den nye Janssen-vaccine. 

 

Målgruppe 4 - spørgsmål og svar

1. Jeg er i målgruppe 4, men har endnu ikke påbegyndt et vaccinationsforløb – hvad nu?

Du vil få en ny invitation i den e-Boks afhængig af din alder og den målgruppe, du tilhører. Hvis du er digitalt fritaget vil du modtage invitationen med posten. 

Er du allerede inviteret, vil din invitation blive annulleret, og du vil modtage et brev i din e-Boks. Du kan se, hvornår du kan forvente at få en invitation i Sundhedsstyrelsens vaccinationskalender

Vaccinationskalender

 

2. Jeg har fået første stik med Vaxzrevia® (vaccinen fra AstraZeneca) – hvad nu?

Vi anbefaler, at du færdigvaccineres med en anden vaccine, en såkaldt mRNA-vaccine. Hvis du har fået første stik med Vaxzevria® er du dog allerede rimeligt godt beskyttet mod COVID-19 og der er god evidens for, at den ene dosis i hvert fald dækker i 3 måneder. Derudover har forløbelige data fra brugen i England og Skotland vist en meget god beskyttelse mod indlæggelseskrævende COVID-19 på over 90 %1 . 

Vi har gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre  lande og har på den baggrund besluttet, at det bedste tilbud til dig er at få ét andet stik med en såkaldt mRNA-vaccine. Du vil derfor blive tilbudt et nyt vaccinationsforløb ca. 12 uger efter, at du fik dit første stik med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca. To uger efter dit andet stik kan du betragtes som færdigvaccineret.

Din invitation til vaccination med AstraZeneca vaccinen vil blive annulleret, og du vil få en ny invitation til vaccination i e-Boks. Hvis du er digitalt fritaget vil du modtage en invitation med posten.  

1 Bernal et al., “Early effectiveness of COVID-19 vaccination with BNT162b2 mRNA vaccine and ChAdOx1 adenovirus vector vaccine on symptomatic disease, hospitalisations and mortality in older adults in England” 
 
Simpson et al.: ” Effectiveness of first dose of COVID-19 vaccines against hospital admissions in Scotland: national prospective cohort study of 5.4 million people”
 

Vaccinationskalender

Vaccinationskalender (opdateres løbende)

 

Nyheder om Vaxzevria® (tidligere COVID-19 vaccine fra AstraZeneca)

Læs mere i nyheden fra 16. april 2021:

Vaccinationstilbud til personer, der har været førstegangsvaccineret eller inviteret til vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca

Breve til personer der er vaccineret med eller inviteret til vaccination med vaccine fra AstraZeneca (Vaxzevria®)

 

Læs mere i nyheden fra 14. april 2021:

Danmark fortsætter vaccineudrulning uden AstraZeneca-vaccinen

Notat vedrørende fortsat udrulning af COVID-19 vaccine i Danmark uden Vaxzevria®

 

Læs mere i nyheden fra 8. april 2021:

Undersøgelser af COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca

 

Læs mere i nyheden fra 25. marts 2021:

Pausen med vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca forlænges med 3 uger

I tilknytning til nyheden er der udarbejdet dette notat:

Sundhedsstyrelsens faglige overvejelser bag fortsat pausering af COVID-19 Vaccine AstraZeneca®

 

Læs mere i nyheden fra 18. marts 2021:

Det Europæiske Lægemiddel­agentur har foretaget en foreløbig vurdering af de sjældne tilfælde af alvorlige blodpropper efter COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca

 

Læs også nyhed og notat om pausering fra den 11. marts 2021:

Vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca sættes på pause indtil videre

Notat om pausering af COVID-19 Vaccine AstraZeneca i det danske COVID-19 vaccinationsprogram (11. marts 2021)

 

Alle nyheder om Vaxzevria (tidligere COVID-19 vaccine fraAstraZeneca) fra Sundhedsstyrelsen

Se alle nyheder om Vaxzevria fra AstraZeneca®

  

Møder om bivirkningssignaler

1. møde

Orienterende møde om bivirkningssignaler ved AstraZeneca-vaccine (møde afholdt 17. marts 2021)

Bilag

Notat om pausering af COVID-19 Vaccine AstraZeneca i det danske COVID-19 vaccinations­program, 11. marts 2021

Nyhed: Vaccination med COVID-19 vaccinen fra AstraZeneca sættes på pause indtil videre, 11. marts 2021

Nyhed fra Lægemiddelstyrelsen: Lægemiddelstyrelsen udsender opdateret brev til borgere, som har modtaget AstraZenecas vaccine inden for de seneste 14 dage, 15. marts 2021

Lægemiddelstyrelsen: Direkte meddelelse (DHPC) sendt ud til sundheds­professionelle: Opdateret information om mulig risiko for udvikling af blodpropper efter vaccination med COVID-19 Vaccine AstraZeneca, 15. marts 2021

 

2. møde

2. orienterende møde om bivirkningssignaler ved AstraZeneca-vaccine (møde afholdt 22. marts 2021)

Bilag

Vedrørende diagnostik og behandling af patienter med mistænkt trombose og/eller blødningskomplikation til COVID-19 Vaccine AstraZeneca®

 

3. møde

3. møde om bivirkningssignaler ved AstraZeneca-vaccine (møde afholdt 24. marts 2021)

Bilag

Flowchart mistænkt blødning eller trombose (3. møde 24. marts 2021)

 

4. møde

4. møde om bivirkningssignaler ved AstraZeneca-vaccine (møde afholdt 6. april 2021)

Opdateret 19 APR 2021