xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Om vaccinationstilbuddet

Alle i Danmark får tilbud om vaccination. Vaccinationen er gratis og frivillig.

Når man bliver tilbudt vaccination, vil de fleste modtage besked via deres e-Boks. Nogle vil også blive inviteret gennem deres arbejdsgiver. Hvis du er digitalt fritaget vil du modtaget invitationen i et brev med posten.

Se illustrationen i stor størrelse

Du kan finde mere information om tidsbestilling, afbestilling og andre praktiske forhold i FAQ'en på vacciner.dk.

Nogle kan have brug for hjælp til at bestille tid på vacciner.dk. Hvis du er pårørende kan du evt. hjælpe med at bestille tid ved at gå ind på vacciner.dk 

Med de godkendte vacciner, skal man vaccineres to gange med nogle ugers mellemrum for at opnå den fulde effekt af vaccination. 

Sådan foregår det

Det er et centralt styret visitationssystem, som sikrer, at personer i de valgte målgrupper bliver tilbudt vaccination.

Sundhedsstyrelsen informerer løbende om vacciner, hvem der nu er i målgruppen mv. gennem borgerrettede kampagner. Personer i målgruppen vil derudover modtage tilbud og information om vaccination via e-Boks eller information på deres arbejdsplads, plejebolig m.v., når det er deres tur til at få tilbud om vaccination. Borgere, der skal vaccineres i de regionale COVID-vaccinationscentre, skal selv booke tid, men først når de får besked via e-Boks (eller brev). 

Hvis du ikke har NemID

Hvis du har modtaget tilbud om vaccination mod COVID-19 og ikke har NemID skal du ringe til din bopælsregion og bestille tid. Se telefonnumrene til de forskellige regioner under punktet: "Hvordan bestiller jeg tid, hvis jeg ikke har NemID" på vacciner.dk 

FAQ - om alt det praktiske omkring selve vaccinationen

1. Hvordan får jeg besked, når jeg kan blive vaccineret?

De fleste borgere får besked i e-Boks, når de kan blive vaccineret. Hvis man er digitalt fritaget, vil man få brev med posten. Når man har fået besked, skal man selv gå ind på www.vacciner.dk og booke tid til vaccination.

Nogle borgere vil dog få besked om tilbud om vaccination via deres arbejdsgiver, deres bopælskommune eller deres læge. 

Hvis du har spørgsmål til tidsbestilling, ledige tider, ændring og afbestilling af tider og lignende praktiske forhold, kan du finde svar på vacciner.dk’s FAQ.

2. Jeg har fået tilbud om vaccination mod COVID-19 - men der er ingen ledige tider at booke?

Mange takker heldigvis ja til tilbuddet om vaccination. Det betyder også, at vaccinationstiderne på www.vacciner.dk hurtigt bliver booket. Din region lægger løbende nye tider op.

Vi beklager ulejligheden, hvis du oplever, at der ikke er en ledig tid, når du logger ind. Vi anbefaler, at du kigger igen senere på dagen.

Det er først muligt at booke tid, når du er tilbudt vaccination.

 

3. Hvad hvis jeg ikke bliver vaccineret med det samme, når jeg får tilbuddet?

Hvis du ikke tager imod tilbuddet, når du får brev i e-Boks, kan du stadig få en gratis vaccination på et senere tidspunkt. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at du tager imod tilbuddet, når du får det. 

4. Hvordan foregår vaccinationen?

Du skal møde op på vaccinationsstedet så tæt på den bestilte tid som muligt og følge anvisningerne på stedet. Husk at medbringe mundbind og dit gule sundhedskort. Det vil altid være en læge, der har ansvaret for vaccinationerne, men det kan være en anden sundhedsperson, der vaccinerer dig.

Du får vaccinen i musklen på overgangen mellem skulder og overarm.

Efter vaccinationen skal du vente i nærheden i minimum 15 minutter, så sundhedspersonalet kan hjælpe dig, hvis du skulle få en allergisk reaktion.

  

5. Hvor foregår vaccinationen?

Langt de fleste bliver vaccineret på regionale vaccinationscentre. Du kan typisk finde information på din regions hjemmeside om, hvor i regionen centrene findes.

Noget personale på sundheds-, ældre- og socialområdet vil dog få tilbud om vaccination på arbejdspladsen. Borgere, der ikke kan eller bør transporteres til et centralt vaccinationscenter, vil få et tilbud lokalt, fx borgere der bor på plejecenter.

Patienter, som får behandling på sygehus, og som på baggrund af en individuel vurdering om særlig høj risiko ved COVID-19, tilbydes vaccination, vil typisk blive vaccineret på sygehuset.

 

6. Er der mulighed for transport til vaccination, hvis man ikke selv kan transportere sig?

Du selv sørge for transport til vaccinationsstedet. Men i nogle tilfælde kan du få hjælp af din hjemkommune (jf. Serviceloven §117), fx hvis du ikke ved egen hjælp eller med hjælp fra pårørende kan komme afsted. Det kan være fordi du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller lignende.

Mulighederne vil fremgå af din kommunes hjemmeside. Hvis du bliver transporteret til et vaccinationscenter af din kommune, står kommunen også for at booke tid for dig. Det skal du ikke selv gøre. 

7. Hvor mange gange skal jeg vaccineres, og hvor længe skal der gå imellem?

For at få fuld beskyttelse mod COVID-19, skal du vaccineres to gange. For Cominarty® planlægges 2. dosis efter cirka tre til fire uger og for COVID-19 Vaccine Moderna® efter cirka fire uger.

For begge vacciners vedkommende kan der undtagelsesvis planlægges med helt op til seks uger mellem de to vaccinationer. Man bør ikke blive vaccineret anden gang tidligere end de anbefalede 21 dage for Comirnaty® og 28 dage for COVID-19 Vaccine Moderna®

 

8. Hvor hurtigt opnår jeg fuld effekt af vaccinationen?

Når du har fået begge dine vaccinationer, kan du forvente fuld effekt af Comirnaty® efter 7 dage. COVID-19 Vaccine Moderna® giver fuld effekt efter 14. dage.

Det er vigtigt, at du overholder de anbefalede intervaller mellem de to vaccinationer for at få den fulde effekt.

9. Hvad hvis jeg ikke når at få 2. vaccination til tiden?

det er vigtigt at overholde tiden mellem dine 2 vaccinationer for at få fuld beskyttelse mod COVID-19.

Normalt anbefaler vi, at 2. vaccination med Cominarty® gives efter 3-4 uger, mens COVID-19 Vaccine Moderna® gives efter 4 uger, men for begge vacciner kan der undtagelsesvis planlægges med helt op til 6 uger mellem de to vaccinationer.

Man bør ikke blive vaccineret anden gang tidligere end de anbefalede 21 dage for Comirnaty® og 28 dage for COVID-19 Vaccine Moderna®

Hvis 2. vaccination må udskydes, fx i tilfælde af akut sygdom, anbefales det, at du bliver vaccineret hurtigst muligt. Der er kun dokumentation for vaccinernes høje effektivitet (hhv. 94 procent og 95 procent), hvis intervallet mellem første og anden vaccination overholdes. Det forventes, at begge vacciner fortsat vil have høj effektivitet, også selvom man ikke når at få anden vaccination til tiden. 

 

10. Er jeg beskyttet, hvis jeg kun får den første af de to vaccinationer?

Første vaccination giver beskyttelse mod COVID-19 hos nogle, men det er ikke alle. Det er derfor vigtigt, at du får begge vaccinationer for at få den fulde beskyttelse.

 

11. Hvad med vaccination og graviditet?

Hvis du er gravid skal du ikke vaccineres, medmindre der er tale om helt særlige omstændigheder, typisk alvorlig sygdom hos den gravide.

Kvinder i den fødedygtige alder bør være opmærksomme på, om de kan være gravide, før de bliver vaccineret. 

Hvis man bliver gravid mellem 1. dose og 2. dose af vaccinationen, anbefales det, at 2. vaccination udsættes, indtil man ikke længere er gravid eller ammer. 

Hvis man efter vaccination opdager, at man er gravid, skal man henvende sig hos egen læge. Vi antager, at der ingen eller kun meget lille risiko er for, at fosteret tager skade ved vaccination.

Sundhedsstyrelsen har ikke en anbefaling om, at der skal gå et bestemt tidsinterval, før man bliver gravid, efter man er blevet vaccineret mod COVID-19. Der er ikke noget, der tyder på, at det påvirker fertiliteten at blive vaccineret. For både Comirnaty® og COVID-19 Vaccine Moderna® er der udført dyrestudier. Disse viser, at der ikke var vaccine-relaterede virkninger på hverken hunnernes fertilitet, på drægtigheden eller på fosterets udvikling før eller efter fødslen.

12. Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg er syg?

Hvis du har høj feber (38 grader eller derover) eller har akut alvorlig infektion som f.eks. lungebetændelse, skal vaccinationen udskydes. Du kan godt blive vaccineret, hvis du blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som f.eks. forkølelse, men overvej altid, om du kunne have COVID-19. 

13. Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg har eller har haft COVID-19?

Du kan ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19, men du kan godt blive vaccineret, hvis du tidligere har haft COVID-19. Hvis du har haft COVID-19, anbefaler vi, at du venter med at blive vaccineret til én måned efter du er blevet rask.

Hvis du venter på svar fra en test for COVID-19, skal du udskyde vaccinationen til du har svaret, så du ved om du har COVID-19. Du må nemlig ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19.

Hvis du er blevet testet for COVID-19, uden at have mistanke om at være smittet, fx hvis du bliver testet rutinemæssigt på arbejde eller i forbindelse med en rejse eller lignende, hvor der kræves en negativ test, så kan du godt blive vaccineret, mens du venter på svar.

Generelt anbefaler vi ikke, at man rutinemæssigt bliver testet for COVID-19 før vaccination. 

 

14. Hvorfor skal jeg vaccineres, hvis jeg allerede har haft COVID-19 - jeg er vel allerede immun?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, selvom du allerede har været smittet med COVID-19. På nuværende tidspunkt har vi begrænset viden om immunitet, efter man er blevet rask.

Aktuel viden tyder på, at de fleste mennesker opbygger en vis immunitet imod COVID-19, efter at de er blevet raske. Når man er syg med ny coronavirus, vil der dannes antistoffer mod virussen i blodet. Antistoffer er det, kroppen danner for at forsvare sig mod virus. Desværre ved vi endnu ikke, i hvor høj grad antistofferne beskytter mod ny smitte, eller hvor længe man er immun, efter at man er blevet rask. Derfor anbefaler vi vaccination.

15. Er det farligt at blive vaccineret, mens man er smittet med COVID-19?

Vi forventer ikke, at der er en risiko forbundet med at modtage vaccinen, mens man er smittet med COVID-19. 

Alligevel anbefaler vi at udskyde vaccinationen til 1 måned efter overstået sygdom. Medmindre man har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, anbefaler vi ikke at man bliver rutinemæssigt testet forud for vaccination. 

16. Kan vaccination mod COVID-19 have indflydelse på testresultatet for PCR-test, antistoftest eller antigentest (hurtigtest)?

Vaccination mod COVID-19 har ingen indflydelse på testresultatet for hverken PCR-test eller antigentest (hurtigtest). Vaccinationen kan have betydning for resultatet af en antistoftest.

17. Hvordan skal man forholde sig til testning, isolation, mv., når man er blevet vaccineret?

Selvom du er vaccineret, skal du følge de samme retningslinjer, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat følge anbefalingerne om at holde afstand, vaske hænder og blive hjemme, hvis du er syg. 

Vaccinerne er ikke 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Vi ved heller ikke endnu, om vaccination med Comirnaty® og COVID-19 vaccine Moderna® forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.

Hvis du har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, anbefaler vi fortsat, at du bliver testet.

Læs mere om

De generelle anbefalinger

Nære kontakter

 

18. Kan jeg smitte andre, selvom jeg er blevet vaccineret?

Vi ved endnu ikke om vaccinerne Comirnaty® og COVID-19 vaccine Moderna® også forebygger, at den vaccinerede kan være bærer af virus og dermed give smitten videre. Vi forventer dog, at vi får denne viden i takt med udrulningen af vaccinationerne.

Uanset hvad, vil man som vaccineret fortsat kunne overføre smitte fx via berøring af genstande med urene hænder, hvorfor det er vigtigt at følge de generelle anbefalinger til at forebygge smitte med COVID-19.

19. Får vi hverdagen tilbage med vaccinen?

På sigt håber vi, at vi med vaccinerne kan komme tilbage til en normal hverdag. Indtil videre skal du og følge de samme retningslinjer, selvom du er vaccineret. Det skyldes især, at vaccinerne ikke er 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet, selvom man er fuldt vaccineret. Det er heller ikke dokumenteret endnu, om vaccinerne forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre. Det er derfor vigtigt, at du fortsat følger anbefalingerne om at holde afstand, vaske hænder og blive hjemme, hvis du er syg. 

Hvis du har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, anbefaler vi fortsat, at du bliver testet.

20. Opnår vi flokimmunitet ved at vaccinere? Hvor mange procent af befolkningen skal være vaccineret, før vi ser en effekt i forhold til epidemikontrol?  

Vi kan ikke endnu med sikkerhed sige, hvor stor en andel af befolkningen, der skal vaccineres, før epidemien er under fuld kontrol. Det skyldes blandt andet, at det endnu ikke er dokumenteret, om vaccinerne også forebygger, at man kan være bærer af virus og derved smitte videre til andre personer, selvom man er vaccineret. 

Beregninger fra udlandet viser, at allerede når 15-20 procent af befolkningen er vaccineret, vil vi kunne se en effekt af vaccinen i forhold til epidemikontrol. 

I Danmark er det vigtigste formål med vaccinationsprogrammet ikke at opnå flokimmunitet. Vi prioriterer at vaccinere risikogrupper og sundhedspersonale først. På den måde forventer vi at se en hurtig effekt af denne strategi ved at se færre lokale udbrud af sygdom og død på fx plejehjem og i særligt udsatte grupper. 

Da vi ikke ved, om man også er beskyttet mod at smitte andre, når man er blevet vaccineret, anbefaler Sundhedsstyrelsen at alle, der tilbydes vaccination mod COVID-19, tager imod tilbuddet.

 

21. Kan myndighederne tvinge nogen til at blive vaccineret?

Ligesom med alle andre offentligt finansierede vaccinationsprogrammer, er der tale om et frivilligt tilbud.

I december 2020 indgik et flertal i folketinget en aftale om en ny epidemilov. Heri er det beskrevet, at det ikke længere vil være muligt at påbyde nogen en vaccination. For yderligere spørgsmål til epidemiloven, henvises til Sundheds- og Ældreministeriet. 

Har du generelle spørgsmål om vaccination?

Har du generelle spørgsmål om vaccination mod COVID-19, kan du ringe til den myndighedsfælles coronahotline på telefon +45 70 20 02 33.

 

Har du behov for hjælp til at bruge www.vacciner.dk, skal du kontakte supporten på Sundhed.dk på telefon 44 22 07 27 eller e-mail: vaccinersupport@sundhed.dk

Bemærk: Sundhed.dk kan desværre ikke se ledige datoer, ventetider, booke dine tider eller ændre dine tider.

 

Hvis du er i tvivl, om du kan få vaccinen, anbefaler vi, at du taler med din praktiserende læge.

 
Opdateret 22 JAN 2021