xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan bliver du vaccineret

Alle i Danmark får tilbud om vaccination. Vaccinationen er gratis og frivillig.

Vi har lavet en guide, som fortæller hvordan vaccinationen foregår og hvornår man er færdigvaccineret.

 

Se illustrationen i stor størrelse

 

Sådan foregår det trin-for-trin

 

 1. Du bliver tilbudt vaccination
  De fleste bliver tilbudt vaccination via besked i deres e-Boks. Nogle vil også blive inviteret gennem deres arbejdsgiver. Hvis du er digitalt fritaget vil du modtaget invitationen i et brev med posten. Brevet er sendt fælles fra Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. 

  Det er et centralt styret visitationssystem, som sikrer at personer i de valgte målgrupper, bliver tilbudt vaccination. Sundhedsstyrelsen informerer løbende om vacciner, hvem der nu er i målgruppen mv. gennem borgerrettede kampagner. 
 2. Du skal selv booke tid
  Når du får tilbudt vaccination skal du selv booke tid. Det sker på hjemmesiden vacciner.dk, hvor du også kan finde mere information om tidsbestilling, afbestilling og andre praktiske forhold i hjemmesidens FAQ. 

  Nogle kan have brug for hjælp til at bestille tid på vacciner.dk. Hvis du er pårørende kan du evt. hjælpe med at bestille tid ved at gå ind på vacciner.dk 

  Hvis du er digitalt fritaget og har modtaget et brev med posten, vil du skulle bestille tid ved at ringe. 

  Oplysninger om hvordan du skal bestille tid er beskrevet i det brev du modtager, uanset om det er via e-Boks eller som brev med posten.
 3. Bestil tid til begge vaccinationer
  Med de vacciner som på nuværende tidspunkt er godkendt i Danmark gælder det, at man skal vaccineres to gange med nogle ugers mellemrum for at opnå den fulde effekt af vaccinationen. Derfor bestiller du tid til begge vaccinationer, når du bestiller din tid.
 4. Selve vaccinationen
  Du skal møde op på vaccinationsstedet så tæt på den bestilte tid som muligt og følge anvisningerne på stedet. Husk at medbringe mundbind og dit gule sundhedskort. Det vil altid være en læge, der har ansvaret for vaccinationerne, men det kan være en anden sundhedsperson, der vaccinerer dig.

  Du får vaccinen i musklen på overgangen mellem skulder og overarm. 

  Efter vaccinationen skal du vente i nærheden i minimum 15 minutter, så sundhedspersonalet kan hjælpe dig, hvis du skulle få en allergisk reaktion. 
 5. Vaccinen virker
  Afhængigt af, hvilken vaccine, du har fået, vil du have fuld effekt af vaccinen 7-15 dage efter du har fået 2. dosis.

Hvis du er i tvivl om du kan tåle at blive vaccineret, så læs mere under menupunktet

Hvem skal vaccineres

FAQ - Sådan bliver du vaccineret

1. Der er ingen ledige tider at booke

Mange takker heldigvis ja til tilbuddet om vaccination. Det betyder også, at vaccinationstiderne på vacciner.dk hurtigt bliver booket. Din region lægger løbende nye tider op.

Vi beklager ulejligheden, hvis du oplever, at der ikke er en ledig tid, når du logger ind. Vi anbefaler, at du kigger igen på et senere tidspunkt.

Det er først muligt at booke tid, når du er tilbudt vaccination.

 

2. Kan jeg vente med at blive vaccineret til senere?

Hvis du ikke tager imod tilbuddet om vaccination, når du får brev i e-Boks, kan du stadig få en gratis vaccination på et senere tidspunkt. Sundhedsstyrelsen anbefaler dog, at du tager imod tilbuddet, når du får det. 

3. Hvor foregår vaccinationen?

Langt de fleste bliver vaccineret på regionale vaccinationscentre. Du kan typisk finde information på din regions hjemmeside om, hvor i regionen centrene findes.

Noget personale på sundheds-, ældre- og socialområdet vil dog få tilbud om vaccination på arbejdspladsen. 

Borgere, der ikke kan eller bør transporteres til et centralt vaccinationscenter, vil få et tilbud lokalt, fx borgere der bor på plejecenter.

Patienter, som får behandling på sygehus, og som på baggrund af en individuel vurdering om særlig høj risiko ved COVID-19, tilbydes vaccination, vil typisk blive vaccineret på sygehuset.

4. Er der mulighed for transport til vaccination, hvis man ikke selv kan transportere sig?

Du skal selv sørge for transport til vaccinationsstedet. Men i nogle tilfælde kan du få hjælp af din hjemkommune (jf. Serviceloven §117), fx hvis du ikke ved egen hjælp eller med hjælp fra pårørende kan komme afsted. Det kan være fordi du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse eller lignende.

Mulighederne vil fremgå af din kommunes hjemmeside. Hvis du bliver transporteret til et vaccinationscenter af din kommune, står kommunen også for at booke tid for dig. Det skal du ikke selv gøre. 

5. Hvor mange gange skal jeg vaccineres, og hvor længe skal der gå imellem?

Med de vacciner, der er godkendt på nuværende tidspunkt,  skal du vaccineres to gange for at få fuld beskyttelse mod COVID-19.

For Cominarty® og COVID-19 Vaccine Moderna® planlægges 2. dosis efter cirka fem til seks uger (35-42 dage).

6. Hvornår opnår jeg fuld effekt af vaccinationen?

Når du har fået begge dine vaccinationer, kan du forvente fuld effekt af Comirnaty® efter 7 dage. COVID-19 Vaccine Moderna® giver fuld effekt efter 14. dage. Vaxzevria (tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca®) giver fuld effekt 15 dage efter 2. dosis. Vær opmærksom på, at Danmark fortsætter vaccineudrulningen uden Vaxzevria (tidligere COVID-19 Vaccine AstraZeneca®) pr. 14. april 2021.

Det er vigtigt, at du overholder de anbefalede intervaller mellem de to vaccinationer for at få den fulde effekt.

Første vaccination giver beskyttelse mod COVID-19 hos nogle, men det er ikke alle. Det er derfor vigtigt, at du får begge vaccinationer for at få den fulde beskyttelse.

7. Hvad hvis jeg ikke når at få 2. vaccination til tiden?

Det er vigtigt at overholde tiden mellem dine 2 vaccinationer for at få fuld beskyttelse mod COVID-19.

Normalt anbefaler vi, at 2. vaccination med Cominarty® og COVID-19 Vaccine Moderna® gives efter 5-6 uger (35-42 dage).

Hvis 2. vaccination må udskydes, fx i tilfælde af akut sygdom, anbefales det, at du bliver vaccineret hurtigst muligt.

8. Jeg har fået 3 doser vaccine mod COVID-19. Er det farligt?

Nej. Det er ikke farligt at få 3 stik med samme eller forskellige vacciner mod COVID-19. Nogen kan dog opleve et større ubehag/lidt flere bivirkninger i dagene efter vaccinationen. 

9. Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg er syg?

Hvis du har feber (38 grader eller derover) eller har akut alvorlig infektion som fx lungebetændelse, skal vaccinationen udskydes. Du kan godt blive vaccineret, hvis du blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse, men overvej altid, om du kunne have COVID-19. 

10. Kan jeg blive vaccineret, hvis jeg har eller har haft COVID-19?

Du kan ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19, men du kan godt blive vaccineret, hvis du tidligere har haft COVID-19. Hvis du har haft COVID-19, anbefaler vi, at du venter med at blive vaccineret til én måned efter du er blevet rask. Hvis du bliver syg ned COVID-19 mellem 1. og 2. stik, så anbefaler vi, at du får 2. stik, men venter med at få det til mellem 1 og 3 måneder efter overstået sygdom.

Hvis du venter på svar fra en test for COVID-19, skal du udskyde vaccinationen til du har svaret, så du ved om du har COVID-19. Du må nemlig ikke blive vaccineret, mens du har COVID-19.

Hvis du er blevet testet for COVID-19, uden at have mistanke om at være smittet, fx hvis du bliver testet rutinemæssigt på arbejde eller i forbindelse med en rejse eller lignende, hvor der kræves en negativ test, så kan du godt blive vaccineret, mens du venter på svar.

Generelt anbefaler vi ikke, at man rutinemæssigt bliver testet for COVID-19 før vaccination.

11. Hvorfor skal jeg vaccineres, hvis jeg allerede har haft COVID-19 - jeg er vel allerede immun?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du bliver vaccineret, selvom du allerede har været smittet med COVID-19. På nuværende tidspunkt har vi begrænset viden om immunitet, efter man er blevet rask.

Aktuel viden tyder på, at de fleste mennesker opbygger en vis immunitet imod COVID-19, efter at de er blevet raske. 

Når man er syg med ny coronavirus, vil der dannes antistoffer mod virussen i blodet. Antistoffer er det, kroppen danner for at forsvare sig mod virus. Desværre ved vi endnu ikke, i hvor høj grad antistofferne beskytter mod ny smitte, eller hvor længe man er immun, efter at man er blevet rask. Derfor anbefaler vi vaccination.

12. Er det farligt at blive vaccineret, mens man er smittet med COVID-19?

Vi forventer ikke, at der er en risiko forbundet med at modtage vaccinen, mens man er smittet med COVID-19. Alligevel anbefaler vi at udskyde vaccinationen til 1 måned efter overstået sygdom. Medmindre man har symptomer på COVID-19 eller er nær kontakt til en smittet, anbefaler vi ikke, at man bliver testet forud for vaccination.

13. Kan vaccination mod COVID-19 have indflydelse på testresultatet for PCR-test, antistoftest eller antigentest (hurtigtest)?

Vaccination mod COVID-19 har ingen indflydelse på testresultatet for hverken PCR-test eller antigentest (hurtigtest). Vaccinationen kan have betydning for resultatet af en antistoftest.

14. Hvordan skal man forholde sig til testning, isolation, værnemidler mv., når man er blevet vaccineret?

Selvom du er vaccineret, skal du på nuværende tidspunkt følge de samme retningslinjer, som hvis du ikke var. Du skal altså fortsat følge anbefalingerne om at holde afstand, vaske hænder, anvende værnemidler og blive hjemme, hvis du er syg. Dog er der lempet for restriktionerne for en mindre gruppe af vaccinerede personer – følg linket for at se hvilke.

Vaccinerne er ikke 100 procent effektive, og der er derfor en lille risiko for, at man kan blive smittet og syg med COVID-19, selvom man er fuldt vaccineret. Vi ved heller ikke endnu, om vaccination mod COVID-19 forebygger, at den vaccinerede kan bære virus og dermed smitte andre uden selv at få symptomer.

Hvis du har symptomer på COVID-19, anbefaler vi fortsat, at du bliver testet.

Hvis du i dit arbejde bruger værnemidler, skal du også fortsat benytte disse, som du plejer, også selvom du er vaccineret.

Læs mere om

De generelle anbefalinger 

Nær kontakt og 'Anden kontakt'

Anbefalinger for vaccinerede personer

15. Kan jeg smitte andre, selvom jeg er blevet vaccineret?

Vi ved endnu ikke om vaccination mod COVID-19 også forebygger, at den vaccinerede kan være bærer af virus og dermed give smitten videre. Vi forventer dog, at vi får denne viden i takt med udrulningen af vaccinationerne. 

Uanset hvad, vil man som vaccineret fortsat kunne overføre smitte fx via berøring af genstande med urene hænder. Derfor er det er vigtigt at følge de generelle anbefalinger til at forebygge smitte med COVID-19.

 
Opdateret 27 APR 2021