xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Myndighedernes rolle

Sundhedsmyndighederne har forskellige ansvarsområder i forbindelse med udrulning af vaccinationsprogrammer i Danmark.

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for at tilrettelægge de nationale vaccinationsprogrammer, herunder anbefalinger om, hvem der skal vaccineres og hvis relevant også en prioritering af særlige grupper ud fra fx alder, risikofaktorer, erhverv, udbrud, geografiske afgrænsninger, kritiske funktioner m.v. Vi tilrettelægger også, hvem der skal foretage vaccinationen, og hvor den kan foregå. Dette sker i dialog og samarbejde med øvrige myndigheder og andre relevante parter, fx regioner, kommuner m.fl.

Sundhedsstyrelsen har ansvaret for kommunikation til både borgere og sundhedsprofessionelle om de nationale vaccinationsprogrammer.

Lægemiddelstyrelsen har den centrale rolle i forhold til godkendelse og overvågning af kliniske forsøg. Lægemiddelstyrelsen medvirker sammen med eksperter fra lægemiddelstyrelser i andre EU-lande i Det Europæiske Lægemiddelagenturs (EMA) vurderinger af ansøgninger fra virksomheder om godkendelse af vacciner til hele EU inkl. danske borgere. Efter en vaccine er godkendt, har Lægemiddelstyrelsen ansvaret for at overvåge alle danske indberetninger om formodede bivirkninger ved vaccinen og for i samarbejde med de andre lægemiddelstyrelser i EU samt Det Europæiske Lægemiddelagentur at overvåge vaccinernes sikkerhed på europæisk plan.

Lægemiddelstyrelsen er i samarbejde med de andre lægemiddelstyrelser i EU og Det Europæiske Lægemiddelagentur ansvarlige for at informere offentligheden om godkendelsesgrundlaget for vacciner og om vaccinernes effekt og sikkerhed. 

Statens Serum Institut har ansvar for at sikre, at der indkøbes vacciner til de danske vaccinationsprogrammer og for distribution af de indkøbte vacciner til de steder, hvor vaccinerne skal gives. Desuden overvåger de, hvor mange, der bliver vaccineret i vaccinationsprogrammerne, og hvor hyppige de vaccineforebyggelige sygdomme er i Danmark.

Statens Serum Institut rådgiver også landets læger og andet sundhedspersonale om vaccinationer og forebyggelse af smitsomme sygdomme.

Sundhedsmyndighederne rådgiver Sundheds- og Ældreministeriet, som i sidste ende beslutter, hvem der skal tilbydes gratis vaccination i et offentligt finansieret vaccinationsprogram.

Opdateret 12 DEC 2020