xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Materialer

Sundhedsstyrelsens udarbejder løbende materialer om vaccination mod COVID-19, som du frit kan downloade og dele.

Vaccinationskalender

Vaccinationskalender (20. januar 2021)

Hvornår bliver det din tur til at få tilbud om vaccine mod COVID-19? (8. januar 2021)

Pjece

Vaccination mod COVID-19 (pjecen er oversat til flere sprog)

Film

Værd at vide om vacciner’ Film om hvordan vaccinerne virker generelt (filmen er oversat til flere sprog)

Kan du stole på det, du læser? Film om misinformation (filmen er oversat til flere sprog)

Notater

Vaccination af socialområdet - beskrivelse af prioriterede grupper

Information til almen praksis og vaccinatører: Hvem må vaccineres mod COVID-19? Hyppige spørgsmål og svar

Rapporter

Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19 (opd. 8. januar 2021)

Organisering af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 - første udrulning (22. december 2020)

Status

Statusrapport for vaccinationsindsatsen mod COVID-19, 13. januar 2021

Breve

Meddelelse om prioritering af målgrupper og vaccinefordeling i vaccinationsindsatsen mod COVID-19,  uge 1 (11. januar 2021)

Brev om vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 (26. december 2020)

Information fra Sundhedsstyrelsen om kommende tilbud om vaccination mod COVID-19 (22. december 2020)

Meddelelse om prioritering af målgrupper og vaccinefordeling i vaccinationsindsatsen mod COVID-19 (22. december 2020)

Lægemiddelinformation

Læs om de godkendte vacciner hos Lægemiddelstyrelsen - siden opdateres løbende

Comirnaty®

Produktresume for Comirnaty®

Indlægsseddel for Comirnaty®

Moderna®

Produktresume for Moderna®

Indlægsseddel for Moderna®

Bekendtgørelser

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (retsinformation.dk)

Vejledning om gratis vaccination mod COVID-19 (retsinformation.dk)

WHO (Verdenssundhedsorganisationen)

ECDC (Det Europæiske Smitteagentur)

Videnskabelig litteratur

Det videnskabelige studie der beskriver effekt og sikkerhed ved Comirnarty®

Det videnskabelige studie der beskriver effekt og sikkerhed COVID-19 vaccine Moderna®

Opdateret 20 JAN 2021