xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Grupper for vaccination

Alle i Danmark bliver tilbudt vaccination mod COVID-19. Vi har prioriteret, hvem der bliver tilbudt vaccination først. Tilbud om vaccination er frivilligt og gratis.

Sundhedsstyrelsen har inddelt befolkningen i 10 målgrupper. Befolkningen vil blive tilbudt vaccination i følgende rækkefølge:

1. Personer som bor i plejebolig mv.

2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

3. Personer med alder ≥ 85 år.

4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. 

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. 

7. Personer på 80-84 år.

8. Personer på 75-79 år.

9. Personer på 65-74 år.

10 A. Personer på 60-64 år (fødselsårgang 1957-1961).

10 B. Personer på 55-59 år (fødselsårgang 1962-1966).

10 C. Personer på 50-54 år (fødselsårgang 1967-1971).

10 D1. Personer på 16-19 år + 45-49 år (fødselsårgang 1972-1976 og 2002-2005).

10 D2. Personer på 20-24 år + 40-44 år (fødselsårgang 1977-1981 og 1997-2001).

10 D3. Personer på 25-29 år + 35-39 år (fødselsårgang 1982-1986 og 1992-1996).

10 D4. Personer på 30-34 år (fødselsårgang 1987-1991).

 
Prioriteringen bygger på en sundhedsfaglig vurdering af, hvordan man bedst beskytter de mest sårbare borgere og frontpersonale og samtidig sikrer, at smittespredningen bremses.
 
Når der åbnes for vaccination af en ny målgruppe, inviteres de ældste i gruppen som udgangspunkt først, bortset fra målgruppe 10D, hvor den ældste årgang inviteres på samme tidspunkt som den yngste årgang. Det vil eksempelvis sige, at årgang 1972 inviteres på samme tidspunkt som årgang 2005. Alle i målgruppen modtager derfor ikke deres invitation til vaccination på samme tidspunkt, men kort tid derefter.
 
Nogle tilbydes ikke vaccination, fordi vaccinerne ikke er godkendte til dem. Det er fx gravide og ammende.

Hvem har ret til vaccination?

1. Kan alle blive vaccineret?

Ja, på nuværende tidspunkt kan alle blive vaccineret - undtagen gravide, ammende og børn under 16 år. Børn på 15 år, der fylder 16 år i løbet af 2021 (årgang 2005), vil blive tilbudt vaccination. Nogle børn som er yngre vil i helt særlige tilfælde blive tilbudt vaccination efter en konkret lægefaglig vurdering, hvis de fx har en meget alvorlig sygdom.

Kvinder i den fødedygtige alder bør være opmærksomme på, om de kan være gravide, før de bliver vaccineret. 

2. Hvem har ret til gratis vaccination i Danmark?

Du har ret til gratis vaccination i Danmark, hvis:

 • du har registeret bopæl i Danmark
 • du er bosat i udlandet, men sygesikret i Danmark (har særligt sundhedskort)
 • du opholder dig midlertidigt i Danmark (i minimum 30 dage). Formålet med dit ophold må dog ikke være at blive vaccineret.

Se i skemaet, hvordan du skal forholde dig, hvis du er i én af de tre situationer.

Registeret bopæl i Danmark

Du får automatisk en invitation til vaccination på baggrund af dit CPR-nummer, når vi når til din aldersgruppe i vaccinationsprogrammet.

Du kan se i vaccinationskalenderen, hvornår du kan forvente at blive inviteret.
Vaccinationskalenderen

Bosat i udlandet, men sygesikret i Danmark

Hvis du bor i udlandet, men er sygesikret i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort­­­­ med CPR-nummer. Så længe du er sygesikret i Danmark, vil du have ret til gratis vaccination mod COVID-19.

Hvis du har NemID
Du bliver automatisk inviteret til vaccination, når vi når til din aldersgruppe. Når du har modtaget en invitation, kan du selv booke tid til vaccination på vacciner.dk.

Hvis du ikke har NemID
Du modtager ikke en invitation. Du kan kontakte regionen, hvis du ønsker vaccination, og vi er gået i gang med at vaccinere din aldersgruppe. Du kan følge med i, hvornår det er din tur ved at holde øje med vaccinationskalenderen.
Vaccinationskalenderen

I telefonen skal du oplyse, at du har et særligt sundhedskort, dit CPR-nummer, og at du ønsker vaccination. Hvis du tilhører en aldersgruppe, som vi er i gang med at vaccinere, kan regionen booke en tid til din vaccination.

Kontakt din region på telefon:

 • Region Hovedstaden: Tlf. 38 66 00 01
 • Region Sjælland: Tlf. 70 20 42 33
 • Region Syddanmark: Tlf. 99 44 07 17, tryk 1
 • Region Midtjylland: Tlf. 78 41 48 40
 • Region Nordjylland: Tlf. 97 64 84 63

Hvis du har NemID, kan du efterfølgende se dine tider til vaccination på vacciner.dk. Hvis ikke du har NemID, er det vigtigt, at du selv noterer dine tider fx i din kalender.

Midlertidigt ophold i Danmark 

Hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark, har du ret til gratis vaccination mod COVID-19, også selvom du ikke er sygesikret i Danmark.

For at du kan få gratis vaccination mod COVID-19, skal dit midlertidige ophold opfylde to kriterier:

 1. Opholdet skal have en forventet varighed af mindst 30 dage, men vaccinationsforløb kan igangsættes efter 14 dages ophold. 
 2. Formålet med dit ophold må ikke være at få vaccination.

Du kan blive vaccineret samtidig med din aldersgruppe. Hvis du ønsker at blive vaccineret, skal du kontakte den region, som du opholder dig i, når vi går i gang med at vaccinere din aldersgruppe. Ved visitationen vil regionen spørge dig om opholdets længde og formål samt din alder. Regionen vil dertil gøre dig opmærksom på, at adgang til vaccination kun gælder for personer, hvis formål med opholdet ikke er vaccination. Regionen vil booke din tid til vaccination.

Kontakt din region på telefon:

Når du skal vaccineres, skal du medbringe ID eller anden legitimation med navn og fødselsdato, så personalet kan se, at du er i en aldersgruppe, som vi er i gang med at vaccinere.

Din vaccination bliver registreret på WHO’s internationale rejsevaccinationskort, så det også kan bruges som dokumentation uden for Danmark. 

­­­­Særligt sundhedskort gives til personer, som ikke bor i Danmark, men er sygesikret i Danmark, fx

 • er grænsearbejder, dvs. arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • er modtager dansk efterløn
 • er EU-kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk sygesikring
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag
Læs mere om særligt sundhedskort på Borger.dk 

3. Kan jeg som udlandsdansker få gratis vaccination I Danmark?

Det kan du, hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark.

Typisk sygesikres udlandsdanskere dog i det nye bopælsland. I nogle situationer kan man dog fortsat være sygesikret i Danmark, selv om man er bosiddende uden for landet. Hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort, og du vil have ret til gratis vaccination i Danmark. Hvis du har et særligt sundhedskort og ønsker at blive vaccineret, så kan du læse, hvordan du skal forholde dig i spørgsmål 2.

 Følgende udlandsdanskere har ret til et særligt sundhedskort:
 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien
 • modtager dansk efterløn
 • er ansat på en EU-kontrakt og har valgt at være omfattet af den danske sygesikring
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag
 • er medforsikret familiemedlem til en af ovenstående og ikke er selvstændigt sygesikret i dit bopælsland
 • er dansk studerende med ophold i udlandet på under 1 år 

Hvis du er bosat uden for EU/EØS/Schweiz eller Storbritannien, vil du som udgangspunkt ikke længere være omfattet af den danske sygesikring. Derfor vil du heller ikke have ret til at rejse til Danmark for at blive vaccineret mod COVID-19.

Hvis du opholder dig i Danmark i minimum 30 dage og dit formål med opholdet ikke er at blive vaccineret, kan du også få tilbudt gratis vaccination i Danmark. Du kan læse, hvordan du skal forholde dig under spørgsmål 2, hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark og ønsker at blive vaccineret.

4. Kan jeg som grænsearbejder blive vaccineret i Danmark, fx hvis jeg bor i Sverige eller Tyskland, men arbejder i Danmark?

Ja, hvis du er sygesikret i Danmark kan du godt blive vaccineret. Hvis du er sygesikret i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort. Hvis du ønsker at blive vaccineret i Danmark, kan du se, hvordan du skal forholde dig under spørgsmål 2. 

5. Bliver vaccinerne tilbudt til børn?

Vaccinen fra Pfizer-BioNTech er blevet godkendt til brug blandt børn på 12-15 år af Det Europæisk Lægemiddelagentur (EMA). Sundhedsstyrelsen har gennemgået det faglige grundlag for vaccination af 12-15-årige, og på den baggrund besluttet at anbefale vaccination mod COVID-19 til dem, som en del af det generelle vaccinationsprogram.

Tilbuddet til de 12-15-årige, forventes at blive iværksat, når resten af befolkningen født fra 2005 og derover er blevet tilbudt vaccination.

Udvalgte børn under 16 år, der er i særligt øget risiko for at få et alvorligt forløb med COVID-19, fx meget svært kronisk syge børn med svært nedsat immunforsvar, genetisk sygdom eller betydende hjerte- og lungesygdom kan allerede i dag tilbydes vaccination mod COVID-19 under Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer. Det sker efter en individuel, lægefaglig vurdering på en specialafdeling. Sundhedsstyrelsen vil nu drøfte de nærmere faglige rammer for at udvide vaccinationen til gruppen af børn, med de faglige miljøer.

Spørgsmål og svar om målgrupper

1. Hvilken målgruppe tilhører jeg, hvis jeg fylder 50 år i løbet af 2021?

Målgrupperne tager udgangspunkt i årgange og ikke i fødselsdatoer. Det vil sige, at alle der fylder 50 år i 2021 tilhører gruppen af 50-54 årige, som er i målgruppe 10 C. Hvis du i maj 2021 er 49 år og fylder 50 år i december 2021 vil du således stadig høre til gruppen af 50-54 årige.

2. Hvem er omfattet af gruppe 5 (personer i særligt øget risiko), og hvordan bliver de vaccineret?

Hovedparten af borgere i målgruppe 5 er i dag vaccineret.

Læger kan dog fortsat henvise ganske få personer som vil være omfattet af målgruppe 5. Det gælder fx patienter, der for nyligt har fået konstateret en alvorlig sygdom eller har en sygdom, som fornyligt er blevet betydeligt forværret. Desuden skal den læge, der gerne vil visitere en patient, vurdere, at det er afgørende for patientens helbred og videre sygdomsforløb, at vedkommende bliver vaccineret nu og ikke om et par måneder, hvor patienten ellers ville blive tilbudt vaccination ud fra sin alder.

Hvem tilhører målgruppe 5?

Det er personer, som har en særligt øget risiko for at blive alvorlig syg eller dø, hvis de får COVID-19.  

For at afgøre, om patienten er i særlig øget risiko, skal lægen foretage en helhedsvurdering, ud fra følgende faktorer:  

 • Alder, herunder særligt alder mellem 50 og 64 år1­.
 • Meget alvorlig sygdom.
 • Flere samtidige sygdomme og/eller brug af megen forskellig medicin.
 • Svært nedsat funktionsevne.

For at være omfattet af gruppe 5 skal en læge desuden vurdere, at det er afgørende for patientens helbred og sygdomsforløb, at vedkommende bliver vaccineret nu og ikke først om et par måneder.

­1 Da høj alder er den væsentligste risikofaktor for, om man bliver alvorligt syg af COVID-19, har høj alder indtil nu haft stor betydning i vurderingen af, om man var omfattet af gruppe 5. Nu har vi imidlertid påbegyndt vaccination af de ældre aldersgrupper, og derfor vil man ikke længere kunne blive vaccineret i gruppe 5, hvis man er 65 år eller ældre. Det skyldes, at personer i disse aldersgrupper tilbydes vaccination inden for den nærmeste fremtid alene på grund af deres alder.

Eksempler på personer, der tilhører gruppe 5

Personer i gruppe 5 er særligt kendetegnet ved, at de typisk bliver behandlet for deres sygdomme på sygehuset. Det kan fx være patienter med følgende tilstande:

 • Nylig knoglemarvs- eller stamcelletransplantation, organtransplantation, kunstig hjertepumpe m.v., eller som er på venteliste hertil.
 • Meget udbredt (metastaseret) kræftsygdom.
 • Meget svært immunsupprimerede, herunder betydelig igangværende immunhæmmende behandling, visse ondartede hæmatologiske lidelser som fx akutte leukæmier, m.v.
 • Betydeligt svækket modstandskraft i forhold til udvikling af respiratory distress syndrome (RDS), herunder fx cystisk fibrose, betydelig respirationsinsufficiens, KOL med lungefunktion på FEV1 < 50 m.v.
 • Moderat til svær symptomatisk hjertesvigt, med svært begrænset funktionsevne og/eller svært reduceret pumpefunktion.
 • Svær overvægt med BMI > 35.

Vaccination i gruppe 5 kan også være relevant hos enkelte helt særligt sårbare og udsatte personer under 65 år, fx en hjemløs person med multiresistent lungetuberkulose, eller en person med intravenøst misbrug og hjerteklapbetændelse m.v.

Følgende patienter vil som udgangspunkt tilhøre gruppe 5:

 • 45-årig med leukæmi (blodkræft), som skal starte behandling med kemoterapi 
  Personen har en alvorlig kræftsygdom og skal i behandling med kemoterapi, der svækker immunforsvaret. 
  Tilhører gruppe 5 fordi: Personen vil have en dårlig prognose hvis vedkommende bliver syg med COVID-19 og kan derfor visiteres til vaccination i målgruppe 5, når den behandlingsansvarlige læge på sygehuset har lavet en konkret vurdering af personens risiko.
 • 41-årig, som er nyretransplanteret og tager medicin, der svækker immunforsvaret 
  Tilhører gruppe 5 fordi: Personen er i livslang behandling med medicin, der svækker immunforsvaret. Personen vil have en dårlig prognose, hvis vedkommende bliver syg med COVID-19 og kan derfor visiteres til vaccination i målgruppe 5, når den behandlingsansvarlige læge på sygehuset har lavet en konkret vurdering af personens risiko.
 • 51-årig med lungekræft, nyligt opereret og får nu kemo- eller stråleterapi
  Tilhører gruppe 5 fordi: Personen har en alvorlig kræftsygdom og skal i behandling med kemoterapi, der svækker immunforsvaret. Personen vil have en dårlig prognose, hvis vedkommende bliver syg med COVID-19 og kan derfor visiteres til vaccination i målgruppe 5, når den behandlingsansvarlige læge på sygehuset har lavet en konkret vurdering af personens risiko.

Følgende patienter vil som udgangspunkt ikke tilhøre gruppe 5, men blive inviteret til vaccination på baggrund af deres alder:

 • 44-årig med overvægt (BMI 31) og type 2 diabetes (sukkersyge), hvor behandling med medicin holder blodsukkeret stabilt. Arbejder på kontor.
  Da sukkersygen er velreguleret uden følgesygdomme og har normalt funktionsniveau, vil vedkommende blive inviteret efter alder.
 • 45-årig, som er i behandling med kemoterapi efter operation for brystkræft for et halvt år siden 
  Da personer ikke har øvrige sygdomme, og personen har normalt funktionsniveau, vil vedkommende blive inviteret efter alder. 
 • 47-årig med leddegigt, som får behandling med methotrexate 25 mg/uge
  Methotrexat er medicin, som svækker immunforsvaret. I de doser, der gives til behandling af bl.a. gigtsygdomme, vil det dog vanligvis ikke give en særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19. Personen vil blive inviteret efter alder.
 • 42-årig med type 2 diabetes (sukkersyge)
  Har tabt sig, ændret kost og begyndt at dyrke motion, så blodsukkeret er stabilt, og der er ikke længere behov for medicinsk behandling
  Der er tale om en velreguleret og mindre alvorlig sygdom hos en yngre person, bliver vedkommende inviteret efter alder.
 • 24-årig med astma, som behandles med spray efter behov. Sportsaktiv. 
  Da der er tale om en velreguleret og mindre alvorlig sygdom hos en yngre person. Derfor bliver vedkommende inviteret efter alder.

Hvordan finder I personer, der er i særligt øget risiko?

De fleste personer, der er omfattet af gruppe 5, er i gang med et behandlingsforløb på et sygehus og vil blive tilbudt vaccination i den forbindelse. 

De ganske få patienter i gruppe 5, som ikke følges på en sygehusafdeling, kan henvises af egen læge eller en praktiserende speciallæge.

Før patienten kan visiteres til vaccination, vil henvisningen blive vurderet af læger i regionerne. Det sker for at sikre ensartethed, og at de pågældende patienter opfylder kriterierne for gruppe 5.

Hvis du er i særligt øget risiko og bliver henvist til vaccination, bliver du inviteret i din e-Boks eller med et fysisk brev, hvis du er fritaget for digital post. 

3. Kan pårørende til personer i øget risiko for alvorlig COVID-19 blive vaccineret?

Få udvalgte pårørende til en person i særligt øget risiko kan blive vaccineret tidligere end sin aldersgruppe (gruppe 6). Det gælder pårørende, der:

 • Er pårørende til en person, der ikke selv kan blive vaccineret, eller hvor effekten af vaccinen er nedsat.
 • Er en uundværlig omsorgsperson i plejen og omsorgen for personen i særlig øget risiko.
 • Er involveret i helt særlige plejeopgaver, som medfører særlig øget risiko for smitte ud over fx blot det at man deler bolig, fx trachealsugning og lign.

Derudover gælder det, at det konkret skal vurderes, at den pårørende ikke kan vente 1-3 måneder med at blive vaccineret, hvor vedkommende ellers vil blive tilbudt vaccination alene ud fra sin alder.

Hvilke pårørende, der skal tilbydes vaccination, bliver vurderet enten af egen læge eller af lægen til den person, der er i særligt øget risiko, og som man er pårørende til. Det vil som udgangspunkt være den læge, der henviser/visiterer en person i gruppe 5, der også forholder sig til, om en pårørende også skal tilbydes vaccination som en del af gruppe 6.

 

4. Hvem er omfattet af målgruppe 4 (frontpersonale)?

Pr. 21. april 2021 blev kriterierne for visitation til målgruppe 4 skærpet.

Personale, der kan henvises til fremskyndet vaccination i gruppe 4 skal opfylde nedenstående kriterier. Arbejdsgiver skal foretage en konkret vurdering af den enkelte medarbejders funktion i forhold til at vurdere, om den enkelte medarbejder opfylder nedenstående kriterier og derfor ikke kan afvente vaccination i henhold til sin alder. 

Kriterier for henvisning af personale i gruppe 4 skærpes med følgende tillæg:

 • De ansatte skal være under 60 år, da de ellers allerede er blevet inviteret som følge af deres alder.
 • Der skal foreligge en konkret vurdering fra arbejdsgiver om, at den ansatte i sundheds- ældre- eller socialsektoren opfylder kriterier for gruppe 4. 

 
Personalet skal opfylde mindst én af nedenstående kriterier:

 • Personale, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med uvisiterede patienter/borgere med forskellige former for nyopståede symptomer, hvor det ikke altid er muligt på forhånd at afgøre om symptomerne kan skyldes COVID samt personale med tæt fysisk kontakt til personer med mistænkt eller konstateret COVID-19.
 • Personale, der i deres arbejdsfunktion udfører procedurer med særlig smitterisiko, fx aerosolgenererende procedurer i luftvejene på personer, hvor det kan være vanskeligt at foretage en tilstrækkelig visitation i forhold til symptomer på COVID-19, for eksempel personer med nedsat kognitiv funktionsevne.
 • Personale, med pleje, -omsorgs- og behandlingsopgaver, der ikke kan undgå tæt fysisk kontakt med personer i særligt øget risiko, og hvor der samtidig er en formodning eller viden om, en lav andel færdigvaccinerede blandt de personer, der er i særlig øget risiko eller der gennem en længere periode har været en høj grad af smitteudbredelse lokalt (incidens over 200 nye tilfælde per 100.000 borgere per uge).
 • Personale, som varetager en specialiseret og kritisk funktion, og som ikke kan afløses af kolleger ved sygefravær, fx højt specialiseret kirurgi, der kun udføres af meget få personer i landet.

Læs

Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren

 

5. Hvorfor har I oprettet en ny gruppe 10?

Gruppe 10 er en sammenlægning af de tidligere grupper 10, 11 og 12.

Sundhedsstyrelsen justerede i midten af marts 2021 målgrupperne for vaccinationsindsatsen, så personer tilbydes vaccination efter alder.   

Justeringen af målgrupperne ændrer ikke i den overordnede strategi for vaccinationsindsatsen. 

Sammenlægningen af grupper har ikke ændret i den overordnede strategi for vaccinationsindsatsen. Fokus er stadig, at personer med størst risiko for alvorligt forløb med COVID-19 bliver vaccineret først. Høj alder er en afgørende og selvstændig risikofaktor for at blive alvorligt syg med COVID-19 og er ofte i højere grad udslagsgivende for, om man får et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 end mange kroniske sygdomme og tilstande.

For eksempel bliver personer under 50 år kun meget sjældent indlagt med COVID-19. En yngre person med en kronisk sygdom vil generelt have e markant lavere risiko for indlæggelse pga. COVID-19, sammenlignet med en ældre person med samme sygdom og bør i højere grad derfor sammenligne sig med sine jævnaldrende.

Derfor er målgrupperne ændret sådan, at din alder afgør, hvornår du får tilbud om vaccination.

Konkret betyder sammenlægningen af målgrupperne, at personer, som er yngre end 60 år, får tilbudt vaccination lidt senere end ellers planlagt, mens personer, som er ældre end 60 år, har fået tilbudt vaccination lidt før. Tidsmæssigt vil der dog være tale om mindre udskydelser for de fleste. 

For nogle yngre personer med kronisk sygdom eller tilstand, der var omfattet af den tidligere gruppe 10, kan sammenlægningen af grupperne dog betyde en forsinkelse i forhold til vaccinationstidspunkt på op til nogle måneder. For yngre personer med en sygdom eller tilstand, der øger risikoen for alvorlig sygdom med COVID-19 gælder dog, at den øgede risiko skal tolkes i lyset af deres unge alder og dermed som udgangspunkt lav risiko for alvorlig sygdom. 

Personer under 50 år bliver kun meget sjældent alvorligt syge med COVID-19, og selv alvorligt syge børn har typisk milde forløb. Uanset om man har en sygdom eller tilstand, der øger risikoen for alvorligt forløb med COVID-19, er alder således stadig afgørende for prognosen.

Opdeling af målgruppe 10 i undergrupper 

Prioriteringen af hvem i målgruppe 10, som først får tilbud vaccination sker efter alder og stor smittespredning.

Den Stigende alder medfører en øget risiko for at blive alvorligt syg med COVID-19, uanset om man også har kroniske sygdomme eller andet, der kan øge risikoen. Derfor prioriteres personer på 50-64 år først. Årgang 1957-1961 inviteres som de første i gruppe 10, efterfulgt af årgangene 1962-1966 og 1967-1971.

For personer under 50 år betyder alder mindre for risikoen for alvorlig sygdom, men den er der stadig. Derfor vægter vi stadig alder i prioriteringen af undergrupper inden for målgruppe 10. 

Vi prioriterer imidlertid også de yngste grupper, dvs. 16-19 år, 20-24 år og 25-29 år, fordi det er her, smittespredningen er størst. 

6. Jeg er i øget risiko og venter på vaccination, hvordan skal jeg forholde mig?

Yngre personer med en øget risiko kan i højere grad sammenligne sig med en rask person på sin egen alder end en ældre person, der ikke er syg. Yngre personer har mindre risiko for et alvorligt forløb end ældre. 

Er du under 50 år og har en sygdom eller tilstand, der øger risikoen for alvorlig sygdom ved COVID-19, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du er ekstra opmærksom på at følge de generelle smitteforebyggende råd. 

Du kan dog godt forsigtigt deltage i genåbningen af samfundet, selvom du ikke er vaccineret. Det kan du, netop fordi du i kraft af din alder sjældent vil blive alvorligt syg med COVID-19, og fordi vi i takt med forårets og sommerens komme og det stigende antal vaccinerede personer får større epidemikontrol.

Læs

Gode råd til dig, der er i øget risiko

 

Bør jeg blive vaccineret?

1. Kan jeg tåle at blive vaccineret?

Situationer, hvor du ikke bør vaccineres

 Du bør ikke blive vaccineret mod COVID-19, hvis du har:

 • Kendt, sikker allergi mod vaccinen (fx allergisk straksreaktion (anafylaksi) i forbindelse med 1. stik)
 • Kendt allergi mod et af hjælpestofferne i vaccinen
Situationer, hvor du bør udskyde vaccination
 • Du er akut syg med feber over 38˚. Du kan godt blive vaccineret, hvis du blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse. Her bør du dog altid overveje, om du kunne have COVID-19.
 • Du har COVID-19 eller mistænker, at du har COVID-19.
 • Du har haft COVID-19 inden for 1 måned før vaccination.
 • Du er blevet testet pga. mistanke om COVID-19 eller fordi du er nær kontakt til en smittet.
 • Du er gravid eller ammer (i særlige tilfælde kan du blive vaccineret, men du bør tale med din læge).
 • Du skal opereres inden for 1 uge før eller efter vaccinationen.
Situationer, hvor du bør tale med en læge, før du bliver vaccineret
 • Du har fået at vide, at der er mistanke om allergi mod macrogol/PEG/polyethylen glycol.
 • Du har tidligere fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter vaccination eller efter indsprøjtning af et andet lægemiddel.
 • Du har tidligere gentagne gange fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter at have indtaget andre lægemidler (fx afførende midler, medicin mod mavesyre).
 • Du har mastocytose (en sjælden sygdom i kroppens mastceller).
 • Børn skal kun i sjældne tilfælde vaccineres og kun på højt specialiseret sygehusafdeling
Situationer, hvor du godt kan blive vaccineret

 De fleste tåler vaccinen godt. Du kan godt blive vaccineret selvom:

 • Du har fået hududslæt ved indtag af andre lægemidler (fx over for penicillin, ibuprofen).
 • Du kan ikke tåle eller får ubehag ved stærke piller (fx smertestillende medicin).
 • Du har fået almindelige, kendte bivirkninger efter 1. stik med vaccinen.
 • Du har allergi over for fødevarer (fx æg, skaldyr, nødder).
 • Du har allergi over for insektgift, latex eller lignende.
 • Du har pollenallergi/høfeber, allergi over for dyr eller astmaeksem.
 • Du er i fertilitetsbehandling (Du bør dog ikke blive vaccineret, hvis du kan være gravid)
 • Du har fået en anden vaccine (fx mod influenza eller pneumokokker) samme dag/for nylig.
 • Du er kræftpatient og får behandling­­
 • Du har et nedsat/svækket immunforsvar­­1
 • Et familiemedlem har fået en allergisk reaktion efter vaccination.
 • Du ønsker ikke at indtage produkter fra svin.
 • Du har tidligere fået behandling med botox.
 • Du får almindelig blodfortyndende medicin.
 • Du har tidligere haft en blodprop eller der er tendens til blodpropper i din familie.

­ 1 Personer med nedsat/svækket immunforsvar kan have en dårligere effekt af vaccinen og bør være særligt opmærksom på at følge

Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse

Behov for yderligere rådgivning?

Sundhedspersoner kan kontakte Statens Serum Institut eller de regionale lægemiddelrådgivninger/bivirkningsmanagers.

Læs

Information til almen praksis og vaccinatører: Hvem må vaccineres mod COVID-19?

2. Hvad med vaccination og graviditet?

 • Jeg er gravid/jeg ammer
  Hvis du er gravid eller ammer, skal du vente med at blive vaccineret, til du ikke længere er gravid eller ammer. I særlige tilfælde vil vi anbefale gravide at blive vaccineret, fx hvis der er tale om alvorlig sygdom hos den gravide.
 • Jeg prøver at blive gravid (gøre min partner gravid)
  Du må gerne blive vaccineret, hvis du eller din partner prøver at blive gravid/gøre din partner gravid. Vaccinerne påvirker ikke evnen til at få børn - hverken for mænd eller kvinder.
 • Jeg er vaccineret og planlægger at blive gravid
  Sundhedsstyrelsen har ikke en anbefaling om, at der skal gå et bestemt tidsinterval, før du bliver gravid, efter du er blevet vaccineret mod COVID-19. Der er ikke noget, der tyder på, at det påvirker fertiliteten at blive vaccineret.
 • Jeg er blevet gravid mellem 1. og 2. dosis af vaccinationen
  Hvis du bliver gravid mellem 1. dosis og 2. dosis af vaccinationen, anbefales det, at 2. vaccination udsættes, indtil du ikke længere er gravid eller ammer. 
 • Jeg er usikker på, om jeg har været gravid, da jeg blev vaccineret med 1 stik.
  Hvis du efter vaccination opdager, at du har været gravid på tidspunkt for 1. stik, så skal du henvende dig hos egen læge. Vi antager, at der ingen eller kun meget lille risiko er for, at fosteret tager skade ved vaccination. 

Kvinder i den fødedygtige alder bør være opmærksomme på, om de kan være gravide, før de bliver vaccineret. 

 
Opdateret 17 JUN 2021

Tilmeld dig til vores nyhedsabonnement og få de seneste nyheder i din indbakke