xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Grupper for vaccination

Alle i Danmark, som vaccinerne anbefales til, kan blive vaccineret mod COVID-19. Tilbud om vaccination er frivilligt og gratis.

Sundhedsstyrelsen har inddelt befolkningen i 11 målgrupper. Befolkningen er blevet tilbudt vaccination i følgende rækkefølge:

1. Personer som bor i plejebolig mv.

2. Personer med alder ≥ 65 år som modtager både personlig pleje og praktisk hjælp.

3. Personer med alder ≥ 85 år.

4. Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren med særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritisk funktion. 

5. Udvalgte personer med tilstande og sygdomme, som medfører særligt øget risiko for alvorligt forløb ved COVID-19.

6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19 eller pårørende, som er en uundværlig omsorgs- eller plejeperson. 

7. Personer på 80-84 år.

8. Personer på 75-79 år.

9. Personer på 65-74 år.

10 A. Personer på 60-64 år (fødselsårgang 1957-1961).

10 B. Personer på 55-59 år (fødselsårgang 1962-1966).

10 C. Personer på 50-54 år (fødselsårgang 1967-1971).

10 D1. Personer på 16-19 år + 45-49 år (fødselsårgang 1972-1976 og 2002-2005).

10 D2. Personer på 20-24 år + 40-44 år (fødselsårgang 1977-1981 og 1997-2001).

10 D3. Personer på 25-29 år + 35-39 år (fødselsårgang 1982-1986 og 1992-1996).

10 D4. Personer på 30-34 år (fødselsårgang 1987-1991).

11. Personer på 12-15 år (fødselsårgang 2006-2009).­­ ­­Børn, som fylder 12 år i 2021 inviteres efter fødselsdato og inviteres i takt med, at de fylder 12 år.

Prioriteringen bygger på en sundhedsfaglig vurdering af, hvordan man bedst beskytter de mest sårbare borgere og frontpersonale og samtidig sikrer, at smittespredningen bremses.

Når der åbnes for vaccination af en ny målgruppe, inviteres de ældste i gruppen som udgangspunkt først, bortset fra målgruppe 10D, hvor den ældste årgang inviteres på samme tidspunkt som den yngste årgang. Det vil eksempelvis sige, at årgang 1972 inviteres på samme tidspunkt som årgang 2005. Alle i målgruppen modtager derfor ikke deres invitation til vaccination på samme tidspunkt, men kort tid derefter.
 
Nogle tilbydes ikke vaccination, fordi vaccinerne ikke er godkendte til dem. Det er fx børn under 12 år.

Se desuden

Revaccination af udvalgte grupper

Hvem har ret til vaccination?

1. Kan alle blive vaccineret?

Ja, på nuværende tidspunkt kan alle blive vaccineret - undtagen børn under 12 år. Børn, der fylder 12 år i løbet af 2021, vil blive tilbudt vaccination, når de fylder 12 år. Nogle børn som er yngre vil i helt særlige tilfælde blive tilbudt vaccination efter en konkret lægefaglig vurdering, hvis de fx har en meget alvorlig sygdom.

2. Hvem har ret til gratis vaccination i Danmark?

Du har ret til gratis vaccination i Danmark, hvis:

 • du har registeret bopæl i Danmark
 • du er bosat i udlandet, men sygesikret i Danmark (har særligt sundhedskort)
 • du opholder dig midlertidigt i Danmark (i minimum 30 dage). Formålet med dit ophold må dog ikke være at blive vaccineret.

Se i skemaet, hvordan du skal forholde dig, hvis du er i én af de tre situationer.

Registeret bopæl i Danmark

Du får automatisk en invitation til vaccination på baggrund af dit CPR-nummer, når vi når til din aldersgruppe i vaccinationsprogrammet.

Du kan se i vaccinationskalenderen, hvornår du kan forvente at blive inviteret.
Vaccinationskalenderen

Bosat i udlandet, men sygesikret i Danmark

Hvis du bor i udlandet, men er sygesikret i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort­­­­ med CPR-nummer. Så længe du er sygesikret i Danmark, vil du have ret til gratis vaccination mod COVID-19.

Hvis du har NemID
Du bliver automatisk inviteret til vaccination, når vi når til din aldersgruppe. Når du har modtaget en invitation, kan du selv booke tid til vaccination på vacciner.dk.

Hvis du ikke har NemID
Du modtager ikke en invitation. Du kan kontakte regionen, hvis du ønsker vaccination, og vi er gået i gang med at vaccinere din aldersgruppe. Du kan følge med i, hvornår det er din tur ved at holde øje med vaccinationskalenderen.
Vaccinationskalenderen

I telefonen skal du oplyse, at du har et særligt sundhedskort, dit CPR-nummer, og at du ønsker vaccination. Hvis du tilhører en aldersgruppe, som vi er i gang med at vaccinere, kan regionen booke en tid til din vaccination.

Kontakt din region på telefon:

 • Region Hovedstaden: Tlf. 38 66 00 01
 • Region Sjælland: Tlf. 70 20 42 33
 • Region Syddanmark: Tlf. 99 44 07 17, tryk 1
 • Region Midtjylland: Tlf. 78 41 48 40
 • Region Nordjylland: Tlf. 97 64 84 63

Hvis du har NemID, kan du efterfølgende se dine tider til vaccination på vacciner.dk. Hvis ikke du har NemID, er det vigtigt, at du selv noterer dine tider fx i din kalender.

Midlertidigt ophold i Danmark 

Hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark, har du ret til gratis vaccination mod COVID-19, også selvom du ikke er sygesikret i Danmark.

For at du kan få gratis vaccination mod COVID-19, skal dit midlertidige ophold opfylde to kriterier:

 1. Opholdet skal have en forventet varighed af mindst 30 dage, men vaccinationsforløb kan igangsættes efter 14 dages ophold. 
 2. Formålet med dit ophold må ikke være at få vaccination.

Du kan blive vaccineret samtidig med din aldersgruppe. Hvis du ønsker at blive vaccineret, skal du kontakte den region, som du opholder dig i, når vi går i gang med at vaccinere din aldersgruppe. Ved visitationen vil regionen spørge dig om opholdets længde og formål samt din alder. Regionen vil dertil gøre dig opmærksom på, at adgang til vaccination kun gælder for personer, hvis formål med opholdet ikke er vaccination. Regionen vil booke din tid til vaccination.

Kontakt din region på telefon:

Når du skal vaccineres, skal du medbringe ID eller anden legitimation med navn og fødselsdato, så personalet kan se, at du er i en aldersgruppe, som vi er i gang med at vaccinere.

Din vaccination bliver registreret på WHO’s internationale rejsevaccinationskort, så det også kan bruges som dokumentation uden for Danmark. 

­­­­Særligt sundhedskort gives til personer, som ikke bor i Danmark, men er sygesikret i Danmark, fx

 • er grænsearbejder, dvs. arbejder i Danmark og bor i et andet EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU/EØS-land eller Schweiz
 • er modtager dansk efterløn
 • er EU-kontraktansat og har valgt at være omfattet af dansk sygesikring
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag
Læs mere om særligt sundhedskort på Borger.dk 

3. Kan jeg som udlandsdansker få gratis vaccination I Danmark?

Det kan du, hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark.

Typisk sygesikres udlandsdanskere dog i det nye bopælsland. I nogle situationer kan man dog fortsat være sygesikret i Danmark, selv om man er bosiddende uden for landet. Hvis du har beholdt din sygesikring i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort, og du vil have ret til gratis vaccination i Danmark. Hvis du har et særligt sundhedskort og ønsker at blive vaccineret, så kan du læse, hvordan du skal forholde dig i spørgsmål 2.

 Følgende udlandsdanskere har ret til et særligt sundhedskort:
 • arbejder i Danmark og bor i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien
 • er udsendt af en dansk arbejdsgiver til at arbejde i et andet EU-land, Norge, Island, Liechtenstein, Schweiz eller Storbritannien
 • modtager dansk efterløn
 • er ansat på en EU-kontrakt og har valgt at være omfattet af den danske sygesikring
 • er ansat på et skib, der fører dansk flag
 • er medforsikret familiemedlem til en af ovenstående og ikke er selvstændigt sygesikret i dit bopælsland
 • er dansk studerende med ophold i udlandet på under 1 år 

Hvis du er bosat uden for EU/EØS/Schweiz eller Storbritannien, vil du som udgangspunkt ikke længere være omfattet af den danske sygesikring. Derfor vil du heller ikke have ret til at rejse til Danmark for at blive vaccineret mod COVID-19.

Hvis du opholder dig i Danmark i minimum 30 dage og dit formål med opholdet ikke er at blive vaccineret, kan du også få tilbudt gratis vaccination i Danmark. Du kan læse, hvordan du skal forholde dig under spørgsmål 2, hvis du opholder dig midlertidigt i Danmark og ønsker at blive vaccineret.

4. Kan jeg som grænsearbejder blive vaccineret i Danmark, fx hvis jeg bor i Sverige eller Tyskland, men arbejder i Danmark?

Ja, hvis du er sygesikret i Danmark kan du godt blive vaccineret. Hvis du er sygesikret i Danmark, vil du have et særligt sundhedskort. Hvis du ønsker at blive vaccineret i Danmark, kan du se, hvordan du skal forholde dig under spørgsmål 2. 

Bør jeg blive vaccineret?

1. Kan jeg tåle at blive vaccineret?

Situationer, hvor du ikke bør vaccineres

 Du bør ikke blive vaccineret mod COVID-19, hvis du har:

 • Kendt, sikker allergi mod vaccinen (fx allergisk straksreaktion (anafylaksi) i forbindelse med 1. stik)
 • Kendt allergi mod et af hjælpestofferne i vaccinen
Situationer, hvor du bør udskyde vaccination
 • Du er akut syg med feber over 38˚. Du kan godt blive vaccineret, hvis du blot har let temperaturstigning eller lette infektioner som fx forkølelse. Her bør du dog altid overveje, om du kunne have COVID-19.
 • Du har COVID-19 eller mistænker, at du har COVID-19.
 • Du har haft COVID-19 inden for 1 måned før vaccination.
 • Du er blevet testet pga. mistanke om COVID-19 eller fordi du er nær kontakt til en smittet.
 • Du skal opereres inden for 1 uge før eller efter vaccinationen.
Situationer, hvor du bør tale med en læge, før du bliver vaccineret
 • Du har fået at vide, at der er mistanke om allergi mod macrogol/PEG/polyethylen glycol.
 • Du har tidligere fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter vaccination eller efter indsprøjtning af et andet lægemiddel.
 • Du har tidligere gentagne gange fået en allergisk straksreaktion (anafylaksi) efter at have indtaget andre lægemidler (fx afførende midler, medicin mod mavesyre).
 • Du har mastocytose (en sjælden sygdom i kroppens mastceller).
Situationer, hvor du godt kan blive vaccineret

 De fleste tåler vaccinen godt. Du kan godt blive vaccineret selvom:

 • Du har fået hududslæt ved indtag af andre lægemidler (fx over for penicillin, ibuprofen).
 • Du kan ikke tåle eller får ubehag ved stærke piller (fx smertestillende medicin).
 • Du har fået almindelige, kendte bivirkninger efter 1. stik med vaccinen.
 • Du har allergi over for fødevarer (fx æg, skaldyr, nødder).
 • Du har allergi over for insektgift, latex eller lignende.
 • Du har pollenallergi/høfeber, allergi over for dyr eller astmaeksem.
 • Du er i fertilitetsbehandling.
 • Du har fået en anden vaccine (fx mod influenza eller pneumokokker) samme dag/for nylig.
 • Du er kræftpatient og får behandling­­
 • Du har et nedsat/svækket immunforsvar­­1
 • Et familiemedlem har fået en allergisk reaktion efter vaccination.
 • Du ønsker ikke at indtage produkter fra svin.
 • Du har tidligere fået behandling med botox.
 • Du får almindelig blodfortyndende medicin.
 • Du har tidligere haft en blodprop eller der er tendens til blodpropper i din familie.

­ 1 Personer med nedsat/svækket immunforsvar kan have en dårligere effekt af vaccinen og bør være særligt opmærksom på at følge

Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse

Behov for yderligere rådgivning?

Sundhedspersoner kan kontakte Statens Serum Institut eller de regionale lægemiddelrådgivninger/bivirkningsmanagers.

Læs

Information til almen praksis og vaccinatører: Hvem må vaccineres mod COVID-19?

Opdateret 30 AUG 2021

Tilmeld dig til vores nyhedsabonnement og få de seneste nyheder i din indbakke