xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Materialer

Sundhedsstyrelsens udarbejder løbende materialer om vaccination mod COVID-19, som du frit kan downloade og dele.

Vaccinationskalender

Vaccinationskalender (opdateres løbende)

Hvornår bliver det din tur til at få tilbud om vaccine mod COVID-19?

 

Pjece

Vaccination mod COVID-19 (pjecen er oversat til flere sprog)

 

Q&A til frontpersonale om vaccination mod COVID-19

A4 - farve - tilgængelig

A4 - sort/hvid

A3 - farve

A3 - sort/hvid

 

Borgernes vej til vaccination

'Borgerrejsen' - Guide til vaccination mod COVID-19

 

Plakat om bivirkninger

Bivirkninger ved vaccination mod COVID-19

 

Vaccination af personer i særligt øget risiko (målgruppe 5)

Er jeg i målgruppe 5?

Information om vaccination af målgruppe 5

 

Film

Værd at vide om vacciner’ Film om hvordan vaccinerne virker generelt (filmen er oversat til flere sprog)

Kan du stole på det, du læser? Film om misinformation (filmen er oversat til flere sprog)

Sundhedspersonale taler om COVID-19 og vaccination

Seks kendte danskere taler om COVID-19 og vaccination

 

Notater

Notat om afgrænsning og visitation af målgruppe 4 for personale uden for kommunalt og regionalt regi, herunder praksisområder og øvrig sektor

Vaccination af socialområdet - beskrivelse af prioriterede grupper

Information til almen praksis og vaccinatører: Hvem må vaccineres mod COVID-19? Hyppige spørgsmål og svar

 

Rapporter

Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID-19 (5. februar 2021)

Organisering af vaccinationsindsatsen mod COVID-19 - udrulning (5. februar 2021)

 

Status for vaccinationsindsatsen

Statusrapport for vaccinationsindsatsen mod COVID-19 (opdateres løbende)

 

Breve til borgere

Information til alle danskere over 18 år fra Sundhedsstyrelsen om kommende tilbud om vaccination mod COVID-19 (22. december 2020)

 

Breve til regioner

Status på plejecentre

Breve til regioner og PLO: Status over vaccinationsindsatsen på plejecentre i udvalgte kommuner (18. januar og 4. februar 2021)

Fordeling og prioritering

Breve til regionerne vedr. fordeling og prioritering af vaccineleverancer (opdateres løbende med nye breve)

Målgrupper 

Brev til regionerne: Udmelding om igangsættelse af målgruppe 2 vedrørende vaccinationsindsatsen mod COVID-19 (30. december 2020) 

Brev til regionerne og PLO om vaccination af personer med særligt øget risiko for et alvorligt forløb med COVID-19 (26. december 2020) 

 

Breve til kommuner

Breve til udvalgte kommuner: Status over vaccinationsindsatsen på plejecentre (18. januar og 4. februar 2021)

 

Vaccinationshuskekort

Regioner og kommuner kan bestille pakker med 100 vaccinationshuskekort hos

Rosendahls Boghandel

 

Lægemiddelinformation

Læs om de godkendte vacciner hos Lægemiddelstyrelsen - siden opdateres løbende

Comirnaty®

Produktresume for Comirnaty®

Indlægsseddel for Comirnaty®

Moderna®

Produktresume for Moderna®

Indlægsseddel for Moderna®

AstraZeneca®

Produktresume for COVID-19 vaccine AstraZeneca®

Indlægsseddel for COVID-19 vaccine AstraZeneca®

 

Lovgivning

Bekendtgørelse om gratis vaccination mod COVID-19 (retsinformation.dk)

Vejledning om gratis vaccination mod COVID-19 (retsinformation.dk)

 

Internationalt

WHO (Verdenssundhedsorganisationen)

ECDC (Det Europæiske Smitteagentur)

 

Videnskabelig litteratur

Det videnskabelige studie, der beskriver effekt og sikkerhed ved Comirnaty®

Det videnskabelige studie, der beskriver effekt og sikkerhed ved COVID-19 vaccine Moderna®

Opdateret 26 FEB 2021