xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sygehusdrift

Sundhedsstyrelsens oversigt over antal COVID-19 indlæggelser på sygehuse viser det aktuelle antal indlagte patienter, sammenholdt med de enkelte regioners kapacitet til patienter med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen vurderer at regionerne kan håndtere antallet af patienter med COVID-19 inden for den normale sygehusdrift:

Normalisering af sygehusdrift i forhold til håndtering af COVID-19 (2. juni 2021)

Sundhedsstyrelsens vurdering af den aktuelle og kommende belastning, og hvordan den påvirker anden aktivitet.

Indlæggelser på sygehuse - COVID-19 - Status 29. juni (offentliggjort 30. juni)

Tidligere dokumenter om indlæggelser og sygehuskapacitet: 

Notater

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat, der beskriver det øgede antal sengepladser: 

Planlægning af udvidelse af national sygehuskapacitet til patienter med COVID-19 (23. december 2020)

Notatet supplerer den tidligere publicerede oversigt over håndtering af kapacitet til COVID-19 i sygehusvæsenet:

Håndtering af kapacitet til COVID-19. Regionernes planlægning og national koordinering (14. december 2020)

Notat om de overordnede rammer for ansvarsfordeling og koordinering nationalt ved behov for prioritering af sundhedsvæsenets ressourcer; særligt intensivkapaciteten:

National koordinering af sygehuskapacitet ved behov for prioritering (23. december 2020)

Opdateret 30 JUN 2021