xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Aktivitet i sundhedsvæsenet

For at følge aktiviteten i sundhedsvæsenet under COVID-19 epidemien har Sundhedsstyrelsen sammen med regionerne siden juni 2020 monitoreret aktiviteten på en række udvalgte områder i praksis- og sygehussektoren.

Notat – monitorering af aktiviteten på udvalgte områder i praksis- og sygehussektoren (16. september 2021 - dateret 8. september 2021)

Tidligere rapporter om monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet under COVID-19 epidemien:

Notat – monitorering af aktiviteten på udvalgte områder i praksis- og sygehussektoren (16. august 2021)

COVID-19: Monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet - 10. rapport (juni 2021)

COVID-19: Monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet - 9. rapport (maj 2021)

COVID-19: Monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet - 8. rapport (april 2021)

COVID-19: Monitorering af aktivitet i sundhedsvæsenet - 7. rapport (marts 2021)

COVID-19: Monitorering - 6. rapport (18. februar 2021)

COVID-19: Monitorering - 5. rapport (18. december 2020)

COVID-19: Monitorering - 4. rapport (13. november 2020)

COVID-19: Monitorering - 3. rapport (30. september 2020)

COVID-19: Monitorering - 2. rapport (6. juli 2020)

COVID-19: Monitorering - 1. rapport (10. juni 2020)

Notat om reduktion af hospitalsaktivitet i forbindelse med COVID-19 (4. marts 2020)


Rammer for udskydelse af sygehusaktivitet

Rammer for udskydelse af sygehusaktivitet (12. januar 2021)


Status for epidemien, 1. halvår 2020

Status 15. epidemiuge

Epidemien er under kontrol og Danmark er gået ind i tredje fase af den kontrollerede og gradvise genåbning af samfundet: COVID-19 i Danmark - Status på 15. epidemiuge (10. juni 2020)

11. epidemiuge

Smittetrykket er lavt, og Danmark er gået ind i anden fase af den kontrollerede og gradvise genåbning af samfundet. Fokus i denne statusrapport er på de langsigtede og bæredygtige tiltag, der er nødvendige for at kontrollere epidemien på sigt: COVID-19 Status i Danmark - Status på 11. epidemiuge (14. maj 2020)

8. epidemiuge

Smittespredningen er reduceret, og der er, mens samfundet gradvist og kontrolleret genåbner, behov for en øget opmærksomhed på at mindske smittespredning i samfundet og beskytte sårbare borgere mod smitte. Fokus i denne uges statusrapport er at sikre, at genåbning af samfundet og aktivitetsomlægningen af sundhedsvæsenet fortsat sker sikkert og trygt. På samme tid lægges grunden til en langsigtet sundhedsfaglig indsats under COVID-19: COVID-19: Status - 8. epidemiuge (22. april 2020)

7. epidemiuge

Der er nu kontrol og overblik over epidemien, og det er forsvarligt at iværksætte en gradvis og kontrolleret åbning af samfundet samt en omstilling og aktivitetsøgning af sundhedsvæsenet. Fokus i denne rapport er tiltag iværksat for at mindske smittespredning under genåbningen, beskyttelsen af sårbare grupper og det fremadrettede fokus under den gradvise genåbning: COVID-19: Status - 7. epidemiuge (15. april 2020)

Indgangen til 6. epidemiuge

Danmark er nu i en situation, hvor det aktuelle smittetryk er faldende, og epidemikurven er bøjet af. Regeringen har d. 6 april udmeldt, at der efter påske påbegyndes en kontrolleret genåbning af udvalgte sektorer i Danmark, herunder dagtilbud og skoler. Med forberedelsen af den kontrollerede genåbning efter påske skal en række af smitte-forebyggende tiltag justeres og styrkes. Det er fokus for denne statusrapport:COVID-19: Status ved indgang til 6. epidemiuge (7. april 2020)

Indgangen til 5. epidemiuge

Rapporten fokuserer på sundhedsberedskabets og sundhedsvæsenets håndtering af epidemien og skal danne grundlag for den sundhedsfaglige rådgivning til det politiske beslutningsniveau. Rapporten bliver ugentligt opdateret: Status ved indgangen til 5. epidemiuge (30. marts 2020)

Indgangen til den tredje uge af epidemiens første bølge

Notatet beskriver den aktuelle status ved indgangen til tredje epidemiuge: Status på COVID 19 ved indgangen til den tredje uge af epidemiens første bølge (23. marts 2020)

Epidemiens første bølge

Denne rapport giver en status på epidemiens udvikling og beskriver den første uges indsats under afbødningsstrategien. Desuden beskrives de mulige tiltag og strategier, der planlægges for at opskalere sundhedsberedskabet ift. at sikre beredskabsindsatsen og mindske smittespredning og sygdomsbyrde samt begrænse afledte effekter i samfundet: Epidemiens første bølge. Status og strategi (23. marts 2020)

Opdateret 16 SEP 2021