xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tal og overvågning: COVID-19

Her viser vi overordnede data om coronavirus/COVID-19. Se detaljerede data og oplysninger hos Statens Serum Institut.

Om opdateringer

'Status for Danmark' under punkt 1 opdateres mandag - fredag kl. 14.

 

Øvrige tabeller og figurer opdateres hver tirsdag kl. 14.

 

Statens Serum Institut opdaterer nøgletal for COVID-19 på deres hjemmeside dagligt: COVID-19-dashboard

 

Statens Serum Institut offentliggør også baggrundsdata vedr. COVID-19, hvor mange data udkommer om tirsdagen: Overvågning af COVID-19

 

1. Overblik

1.1 COVID-19 status for Danmark

Total 2020


Total i dag
Antal prøver1 5.011.110
Testede personer2a 2.789.321
Smittede personer3 42.157
Overstået infektion4 32.697
Dødsfald5 709
Dødsfald i % af smittede 1,7 %


Ændring på 1 døgn

  Ændring på 1 døgn6
Antal prøver1 45.757
Førstegangstestede personer2b 15.099
Smittede personer3 745
Overstået infektion4 460
Dødsfald5 1


Indlæggelser - aktuelt

  I dag Ændring på 1 døgn6
Indlagte i dag7   137 -8
Heraf på intensiv afdeling 19 2
Heraf på intensiv afdeling og i respirator 14 2
  • Af de 137 indlagte patienter er 19 således indlagt på intensiv afdeling.
  • Af de 19 personer på intensiv afdeling er 14 personer i respirator.

 

Opdateret 27. oktober kl. 14.00 - Tal opgjort 27. oktober kl. 12.15. Kilde: Statens Serum Institut. 

Bemærkninger til data opgjort den 27. oktober

  • Obs. Ændringerne i nøgletallene mellem i dag og i går dækker over 19 timer i stedet for 24 timer. 
  • Pga. tekniske problemer indeholder dagens tal ikke data fra dødsårsagsregisteret fra de sidste 24 timer. 

 

1) Antal prøver viser det antal prøver, som er eller bliver analyseret. Nogle personer får foretaget flere prøver pr. døgn, og nogle personer er testet over flere dage.

2a) Personer der er blevet testet. Personer indgår kun én gang - uanset om man har fået en eller flere tests. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.
2b) 
En førstegangstestet er en person, der bliver testet for corona for første gang. Opgørelsen af antal testede personer omfatter ikke tests, hvor der endnu ikke foreligger testsvar, eller hvor testsvaret er inkonklusivt.

3) Smittede personer er personer, der er blevet testet positive. Smittede personer, som ikke har gennemført en test, indgår ikke i tallet.

4) Patienter med bekræftet COVID-19 infektion kan tidligst klassificeres som ”overstået COVID-19 infektion” 14 dage efter den positive test, hvilket betyder, at der er mindst 14 dages forsinkelse på dette tal. Se definitionen af ”overstået COVID-19 infektion” i Epidemiologisk trend og fokus af 1. april 2020.

5) Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist COVID-19 infektion. COVID-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet. 

6) Ændring i forhold til data fra forrige døgns opgørelse.

7) Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen, og som er indlagt af på grund af COVID-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.

Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni opgjort med en ny metode.COVID-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for COVID-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

See surveillance in English


1.2 COVID-19 status for Færøerne, Grønland, EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (corona.fo)

Grønland

Tal fra Grønland (nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/COVID-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu)

Se desuden

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/COVID-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. 

Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af COVID-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort2. Indlagte patienter

Der er med en lang række tiltag i det danske samfund sket en betydelig styrkelse af den forebyggende indsats mod yderligere smittespredning. I takt med dette er den sundhedsfaglige strategi ændret med det sigte, at det samlede sundhedsvæsen er rustet til at imødegå den betydelig udfordring, der vil komme ved en COVID-19-epidemi, samtidig med at sundhedsvæsenets ressourcer prioriteres til de patienter, der har allermest behov. 

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) - dog med en anden frekvens. Tabellen med køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 er baseret på disse data og opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.

2.1 Nyindlæggelser­: indlæggelsesdato

Nyindlæggelser for patienter med bekræftet COVID-19 fordelt på indlæggelsesdato­­

Opdateret 27. oktober kl. 14.00; Kilde: Statens Serum Institut; Data er baseret på Landspatientregistret og det daglige øjebliksbillede fra regionernes IT systemer. Data vil ændre sig i opgørelsen over tid, når mere information tilgår. For personer indlagt mere end 48 timer, før prøven er taget, angives dato for prøve. COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.2 Indlagte: pr. dag

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag.

Indlagte i alt, heraf indlagte på intensiv og heraf indlagte i respirator.

Opdateret 27. oktober kl. 14.00

2.3 Indlagte patienter: regioner

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner

Graf, der viser udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner. X-aksen viser dato, Y-aksen viser antal indlagte.Region H er den gule linje, Region Sjælland er den mørkeblå linje, Region Midtjylland er den limegrønne linje, Region Syddanmark er den grå linje og Region Nordjylland er den klare blå linje.

Opdateret 27. oktober kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

Metode (indført 17. juni): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.

2.4 Indlagte på intensiv: regioner

Patienter indlagt på intensiv med bekræftet COVID-19 pr. dag fordelt på regioner.

Opdateret 27. oktober kl. 14.00 - COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.

Kilde: Indberetning fra regionerne
Note: Tallene viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data er indsamlet af Styrelsen for Patientsikkerhed 11.-13. marts, Sundhedsstyrelsen 16. marts - 1. april og Sundhedsdatastyrelsen fra 2. april.

Metode (indført 17. juni): COVID-19-relaterede indlæggelser er indlæggelser, som starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve. Indlæggelsen afgrænses til 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve.


2.5 Indlagte patienter: regioner - status

Patienter indlagt med bekræftet COVID-19 fordelt på regioner - status

Antal indlagte
på sygehus
i alt
Heraf indlagte
på intensiv afd.
Heraf indlagte
på intensiv afd.
og i respirator
Region
Nordjylland
16 1 1
Region
Midtjylland
18 5 5
Region
Syddanmark
29 4 3
Region
Hovedstaden
57 8 4
Region
Sjælland
17 1 1
Hele landet 137 19 14
Færøerne 0 0 0
Grønland 0 0 0

Af de 137 indlagte patienter på landsplan er 19 således indlagt på intensiv.

Af de 19 personer på intensiv er 14 personer i respirator.

Opdateret 27. oktober kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.


2.6 Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med COVID-19 - akkumuleret

Aldersgruppe Bekræftede
COVID-19
tilfælde i alt
Indlagte i alt­ Andel af indlagte
i forhold til bekræftede  
Indlagte
patienter med
underliggende sygdom✱✱­­
Andel af indlagte
med underliggende
sygdom­­✱✱
Indlagte
kvinder
Indlagte
mænd
 0-9 1.604 30 2 % 1 3 % 12 18
10-19 4.658 43 1 % 9 21 % 24 19
20-29 7.052 133 2 % 38 29 % 84 49
30-39 5.073 211 4 % 74 35 % 125 86
40-49 5.629 351 6 % 118 34 % 178 173
50-59 5.620 571 10 % 240 42 % 267 304
60-69 3.106 599 19 % 343 57 % 236 363
70-79 2.078 839 40 % 624 74 % 333 506
80-89 1.200 656 55 % 504 77 % 335 321
90+  353 173 49 % 146 84 % 107 66
I alt 36.373 3.606 10 % 2.097 58 %
1.701 1.905

Opdateret 20. oktober kl. 14.00

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.
✱ Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
✱✱ Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom
✱✱✱Tomme celler betyder små tal


2.7 Patienter på intensiv: køn- og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for patienter indlagt på intensiv afdeling med COVID-19 - akkumuleret

Aldersgruppe Bekræftede
COVID-19
tilfælde i alt
Indlagte på
intensiv i alt1
Andel af indlagte
på intensiv 
i forhold 
til bekræftede
tilfælde
Indlagte patienter
på intensiv med 
underliggende sygdom2­­
Andel af indlagte
patienter på
intensiv med
underliggende
sygdom­­2
Indlagte kvinder
på intensiv1
Indlagte mænd
på intensiv1
0-91 1.604 0 - - - 0 0
10-19 4.658 0 - - - 0 0
20-29 7.052 9 0 6 67 % 5 4
30-39 5.073 14 0 5 36 % 4 10
40-49 5.629 29 1 % 10 34 % 11 18
50-59 5.620 77 1 % 32 42 % 18 59
60-69 3.106 123 4 % 77 63 % 42 81
70-79
2.078 181 9 % 136 75 % 49 132
80-89
1.200 66 6 %  44 67 % 21 45
90+ 353 2 1 % 2 100 % 1 1
I alt 36.373 501 1 % 312 62 %
151 350

Opdateret 20. oktober kl. 14.00 

Kilde: Statens Serum Institut, COVID-19 overvågningsrapport.
1)Indlagte omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.
2) Underliggende sygdom er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologisk sygdom


2.8 Indlagte patienter

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 - pr. dag (seneste 30 dage)

Dato Hele landet Region
Nordjylland
Region
Midtjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
27/10 137 16 18 29 57 17
26/10 145 15 21 30 64 15
25/10 127 14 22 23 55 13
24/10 120 14 21 20 52 13
23/10 125 12 23 22 55 13
22/10 124 13 25 21 53 12
21/10 122 14 27 21 49 11
20/10 128 15 26 21 53 13
19/10
129 16 26 22 54 11
18/10  119 12 25 17 55 10
17/10 110 14 22 17 48 9
16/10 110 14 22 17 50 7
15/10 104 10 23 17 43 11
14/10 104 9 22 17 45 11
13/10  103 10 19 19 41 14
12/10 107 10 21 18 40 18
11/10 102 9 20 17 40 16
10/10 103 8 21 17 42 15
9/10 106 7 22 17 45 15
8/10 115 7 23 18 53 14
7/10  116 7 22 20 54 13
6/10 124 9 27 18 55 15
5/10 120 9 26 19 50 16
4/10 105 8 21 16 45 15
3/10 105 9 22 18 40 16
2/10 106 10 22 18 42 14
1/10 109 11 21 21 45 11
30/9 102 12 20 17 45 8
29/9 107 12 14 20 52 9
28/9 110 12 16 18 54 10
 

Opdateret 27. oktober kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 

Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.2.9 Indlagte patienter på intensiv

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling - pr. dag (seneste 30 dage)

Dato Hele
landet
Region
Nordjylland
Region
Midtjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
27/10 19 1 5 4 8 1
26/10 17 1 6 3 6 1
25/10 18 0 6 4 7 1
24/10 17 0 6 4 6 1
23/10 18 0 5 4 7 2
22/10 17 0 5 3 7 2
21/10 16 0 6 3 6 1
20/10 15 0 6 2 6 1
19/10 18 0 7 2 8 1
18/10 17 0 6 2 9 0
17/10 16 0 5 1 9 1
16/10 16 0 6 1 9 0
15/10 17 0 7 1 9 0
14/10 17 0 7 1 9 0
13/10  19 0 8 1 10 0
12/10 19 2 8 1 8 0
11/10 19 2 8 1 8 0
10/10 20 2 7 1 10 0
9/10 18 2 5 1 10 0
8/10 17 2 5 1 9 0
7/10 15 1 5 0 9 0
6/10 15 1 5 0 9 0
5/10 17 1 6 0 10 0
4/10 18 2 7 0 9 0
3/10 17 2 7 0 8 0
2/10 13 3 8 0 6 0
1/10 15 3 4 0 6 0
30/9 15 4 4 0 7 0
29/9 15 4 2 1 8 0
28/9 17 4 4 1 8 0

Opdateret 27. oktober kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne.
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 


2.10 Indlagte patienter på intensiv og i respirator

Indlagte patienter med bekræftet COVID-19 på intensivafdeling og i respirator - pr. dag (seneste 30 dage).

Dato Hele
landet 
Region
Nordjylland
Region
Midtjylland
Region
Syddanmark
Region
Hovedstaden
Region
Sjælland
27/10 14 1 5 3 4 1
26/10 12 0 6 2 4 0
25/10 15 0 6 3 6 0
24/10
14 0 6 3 5 0
23/10 13 0 5 3 5 0
22/10 12 0 5 2 5 0
21/10 9 0 6 0 3 0
20/10 9 0 5 0 4 0
19/10 11 0 7 0 4 0
18/10 11 0 6 0 5 0
17/10 10 0 5 0 5 0
16/10 11 0 6 0 5 0
15/10 12 0 6 0 6 0
14/10 11 0 6 0 5 0
13/10  14 0 8 0 6 0
12/10 13 0 7 0 6 0
11/10 13 0 7 0 6 0
10/10 13 0 6 0 7 0
9/10 13 1 5 0 7 0
8/10 14 1 5 0 8 0
7/10 14 1 5 0 8 0
6/10 13 1 5 0 7 0
5/10 13 1 5 0 7 0
4/10 15 2 6 0 7 0
3/10 14 2 6 0 6 0
2/10 12 2 6 0 4 0
1/10 9 2 3 0 4 0
30/9 10 4 2 0 4 0
29/9 9 4 1 0 4 0
28/9 11 4 2 0 5 0

Opdateret 27. oktober kl. 14.00

Kilde: Indberetning fra regionerne. 
Note:Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 8 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generel forbehold for oplysninger vedr. respirator.
Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

Opdateret 27 OKT 2020

Tilmeld dig og få nyheder om COVID-19 i din indbakke