xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sygehus­kapacitet

Sundhedsstyrelsens status for sygehuskapacitet i forbindelse med COVID-19 belyser ugentligt det aktuelle antal indlagte patienter, sammenholdt med de enkelte regioners kapacitet til patienter med COVID-19.

I materialet indgår Sundhedsstyrelsens vurdering af den aktuelle og kommende belastning, og hvordan den påvirker anden aktivitet:

Uge 3 

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 3 - 19. jan. (19. januar 2021)

Uge 2

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 2 - 15. jan. (15. januar 2021)

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 2 - 12. jan. (12. januar 2021)

Uge 1

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 1 - 8. jan. (8. januar 2021)

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 1 - 6. jan. (6. januar 2021)

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 1 - 4. jan. (4. januar 2021)

Uge 53

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 53 - 30. dec. (30. december 2020)

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 53 - 28. dec. (28. december 2020)

Uge 52

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 52 - 23. dec. (23. december 2020)

Uge 51

Sygehuskapacitet COVID-19 uge 51 - 18. dec. (18 december 2020)

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 51 - 16. dec. (16. december 2020)

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 51 (14. december 2020)

Uge 13

Håndtering af COVID-19: Prognose og kapacitet for intensiv terapi (23. marts 2020) 

Notater

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat, der beskriver det øgede antal sengepladser: 

Planlægning af udvidelse af national sygehuskapacitet til patienter med COVID-19 (23. december 2020)

Notatet supplerer den tidligere publicerede oversigt over håndtering af kapacitet til COVID-19 i sygehusvæsenet:

Håndtering af kapacitet til COVID-19. Regionernes planlægning og national koordinering (14. december 2020)

Notat om de overordnede rammer for ansvarsfordeling og koordinering nationalt ved behov for prioritering af sundhedsvæsenets ressourcer; særligt intensivkapaciteten:

National koordinering af sygehuskapacitet ved behov for prioritering (23. december 2020)

Opdateret 12 JAN 2021