xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sygehus­kapacitet

Sundhedsstyrelsens status for sygehuskapacitet i forbindelse med COVID-19 belyser ugentligt det aktuelle antal indlagte patienter, sammenholdt med de enkelte regioners kapacitet til patienter med COVID-19.

I materialet indgår Sundhedsstyrelsens vurdering af den aktuelle og kommende belastning, og hvordan den påvirker anden aktivitet.

Sygehuskapacitet COVID-19: uge 15 (13. april 2021)

Tidligere dokumenter om sygehuskapacitet

Notater

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet et notat, der beskriver det øgede antal sengepladser: 

Planlægning af udvidelse af national sygehuskapacitet til patienter med COVID-19 (23. december 2020)

Notatet supplerer den tidligere publicerede oversigt over håndtering af kapacitet til COVID-19 i sygehusvæsenet:

Håndtering af kapacitet til COVID-19. Regionernes planlægning og national koordinering (14. december 2020)

Notat om de overordnede rammer for ansvarsfordeling og koordinering nationalt ved behov for prioritering af sundhedsvæsenets ressourcer; særligt intensivkapaciteten:

National koordinering af sygehuskapacitet ved behov for prioritering (23. december 2020)

Opdateret 13 APR 2021