xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Status for epidemien

Der er stadig ny coronavirus og COVID-19 i Danmark. Sundhedsstyrelsen forventer en langvarig epidemi, der kræver en langsigtet håndtering. For at forhindre, at vi igen oplever stor stigning i antallet af smittede, er det vigtigt, at vi alle fortsat overholder de generelle råd om smitteforebyggelse: Isolation af smittede og opsporing af nære kontakter, opretholdelse af god håndhygiejne og rengøring samt begrænsning af socialt samvær og fysisk kontakt med andre mennesker.

Ikon Status

Det første tilfælde af COVID-19 i Danmark blev konstateret i februar 2020. Umiddelbart derefter steg antallet af smittede, og store dele af samfundet blev lukket ned. 

Herefter faldt antallet af smittede og indlagte patienter, og d. 6. april 2020 begyndte en gradvis og kontrolleret genåbning af landet. Som forventet har genåbningen af samfundet medvirket til, at antallet af smittede igen er steget. 

Situationen i dag er dog anderledes end i foråret, da vi har effektive tiltag til epidemiovervågning, kontaktopsporing, udredning og håndtering af udbrud, der gør, at vi er i stand til bedre at kunne kontrollere epidemien og sætte ind, de steder, hvor det er nødvendigt. 

Der kan også justeres på tiltagene, og ved behov indføres nye tiltag, der yderligere kan medvirke til at forebygge, at smitten kommer ud af kontrol, både lokalt og nationalt. 

 
Opdateret 24 SEP 2020