xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Coronatal

Testede, smittede og dødsfald | Indlæggelser


Hvor mange er testet og smittet de seneste 24 timer?

Opdateret 25. maj 2022 kl. 14.00 - Tal opgjort 25. maj 2022 kl. 12.15

På grund af teknisk fejl i går, er data underestimeret og dækker i dag kun 18 timer mod de normale 24 timer. 


Seneste 24 timer
PCR test1 6.077

"Førstegangs positiv"
Personer der har fået covid for første gang

518

Covid-19-tilfælde i alt

573

Reinfektioner 
Positiv PCR-prøve mere end 60 dage efter prøvedatoen fra tidligere infektion

55
Dødsfald2 4
Antigentest 748
 

Antal smittede og dødsfald opgøres udelukkende på baggrund af PCR test. Se nyhed fra SSI fra 18. marts 2021: Statens Serum Institut ændrer, hvordan man opgør test-tal

 

Hvor mange er testet og smittet i løbet af hele pandemien? 


Total

PCR test1
Alle PCR-test

66.004.725

Personer med covid-19
Personer, der har haft covid en eller flere gange

2.982.089

Covid-19 tilfælde
Alle positive PCR-prøver

3.134.080
Reinfektioner
Positiv PCR-prøve mere end 60 dage efter prøvedatoen fra tidligere infektion
151.991
Dødsfald2 6.339
Antigentest
Alle antigentest
61.441.408

1: PCR-tests viser det antal prøver fra PCR-tests, som er analyseret.

2: Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist covid-19 infektion - på baggrund af positiv PCR test.covid-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.

En reinfektion defineres ved en positiv test mere end 60 dage efter en tidligere infektion.

En person kan indgå i opgørelsen flere gange, hver gang personen har en reinfektion.

Covid-19 tilfælde i alt indeholder både førstegangsinfektioner og reinfektioner.Hvor mange er indlagt?

Og hvor stor en ændring har der været det seneste døgn?

Covid-19 behøver ikke være årsag til indlæggelsen.

Opdateret 25. maj 2022 kl. 14.00 - Tal opgjort 25. maj 2022 kl. 12.15

Aktuelt Ændring på 24 timer
Indlagte3 294 -25
Heraf på intensiv afdeling 11 1
Heraf på intensiv afdeling og i respirator 3 0
  • Af de 294 indlagte patienter er 11 således indlagt på intensiv afdeling
  • Af de 11 personer på intensiv afdeling er 3 personer i respirator

3: Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet covid-19 kl. 7 hver morgen via PCR test, og som er indlagt af på grund af covid-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedrørende respirator.

Opgørelser for indlæggelser og dødsfald er beregnet på bekræftede tilfælde i alt. Covid-19 tilfælde i alt indeholder både førstegangs infektioner og reinfektioner.

Opgørelsesmetode
Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni 2020 opgjort med en ny metode. covid-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve.Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for covid-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitet Alle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

Kilde: Statens Serum Institut

Hvor mange er vaccineret?

Hvor mange har fået 1., 2. og 3. stik?

Sundhedsstyrelsen gør status over tilslutning, kapacitet og ledige bookingtider i forhold til covid-19 vaccination:

Vaccinationsindsats

Tal for vaccination er opdateret 5. maj 2022 15.20. Tallene opdateres en gang om måneden.


Antal % i forhold til antal personer
1. stik +12 år 4.643.759 90 %
2. stik +12 år 4.594.277 89 %
3. stik +18 år 3.624.581
76 %
Vaccinerede 5-11 år, 1. stik 193.503  45 %
Vaccinerede 5-11 år, 2. stik 157.795  37 %

Opgørelsen er afgrænset til personer i live og med aktiv adresse i Danmark dags dato (Kilde: CPR-registeret).Kilde: Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Statens Serum Institut.

Hvor mange er vaccineret i hver aldersgruppe?

5-17 år

Procenter opgøres i forhold til antal personer i hver aldersgruppe.

Alder

1. stik 2. stik 3. stik
5-11

193.509
45%

157.801
37%
1
12-15 216.848
79%
209.788
77%
658 1
16-17 122.745
90%
121.080
88%

2.857 1

1: 3. stik tilbydes til personer 18 år og opefter. 3. stik gives i særlige tilfælde til personer under 18 år.

Opdateret 5. maj 2022 kl. 14.00

18-39 år

Procenter opgøres i forhold til antal personer i hver aldersgruppe.

Alder 1. stik 2. stik 3. stik
18-19 123.500
90%
121.799
88%
84.608
61%
20-24 316.792
84%
310.258
82%
222.930
59%
25-29 333.845
82%
325.406
80%
212.648
52%
30-34 316.412
82%
308.965
80%
193.886
50%
35-39 288.351
85%
283.406
84%
196.008
58%

1: 3. stik tilbydes til personer 18 år og opefter. 3. stik gives i særlige tilfælde til personer under 18 år.

Opdateret 5. maj 2022 kl. 14.00

40-64 år

Procenter opgøres i forhold til antal personer i hver aldersgruppe.

Alder 1. stik 2. stik 3. stik
40-44 307.219
89%
304.012
88%
246.496
71%
45-49 354.203
92%
351.829
91%
308.820
80%
50-54 364.991
93%
363.267
93%
331.578
85%
55-59 393.089
94%
391.602
94%
366.694
88%
60-64 337.840
96%
336.865
95%
321.745
91%

Opdateret 5. maj 2022 kl. 14.00

65 år+

Procenter opgøres i forhold til antal personer i hver aldersgruppe.

Alder 1. stik 2. stik 3. stik
65-69 312.054
97%
311.413
96%
302.286
93%
70-74 294.804
97%
294.369
97%
288.178
95%
75-79 273.361
98%
273.014
98%
267.997
96%
80-84 159.633
98%
159.408
98%
156.323
96%
85-89 84.309
97%
84.175
97%
82.194
95%
90+ 43.763
97%
43.621
96%
42.190
93%

Opdateret 5. maj 2022 kl. 14.00

Se coronatal fra Førøerne, Grønland og EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (korona.fo)

Grønland

Tal fra Grønland (corona.nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/covid-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu)

Øvrige tal

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/covid-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af covid-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Om opdateringer

Denne side opdateres mandag - fredag kl. 14. 

 

Læs mere

 

Statens Serum Institut opdaterer nøgletal for COVID-19 på deres hjemmeside dagligt:

 

Covid-19

 

Covid-19 vaccination

 

Covid-19: Indlagte med og uden vaccination

 

 

Statens Serum Institut offentliggør også baggrundsdata vedrørende COVID-19, og mange af disse data udkommer om tirsdagen: Overvågning af COVID-19

 

Se på coronasmitte.dk, hvor mange der har fået 1.,2. og 3. stik

Opdateret 19 MAJ 2022