Engelsk

Personale i sundheds- og ældresektoren

Som ansat i sundheds- og ældresektoren spiller du en vigtig rolle i at begrænse smitte med coronavirus/COVID-19, behandle smittede og samtidig opretholde de vigtige funktioner i samfundet med behandling, omsorg og pleje. Her kan du finde Sundhedsstyrelsens retningslinjer til ansatte og ledere i sundheds- og ældresektoren og en række sundhedsfaglige råd til, hvordan du skal forholde dig i dit daglige arbejde, så du bedst passer på borgere, patienter, dine kollegaer og dig selv.

Spørgsmål og svar

Vi samler løbende svar på de spørgsmål vi modtager i den myndighedsfælles hotline fra både borgere og ansatte forskellige sektorer, så her kan du altid holde dig opdateret om alle forholdsregler på sundhedsområdet i forbindelse med coronavirus/COVID-19.

Gå til spørgsmål og svar

Materiale til ledere og ansatte i sundheds- og ældresektoren

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række retningslinjer og andre materialer til ledere og ansatte i sundheds- og ældresektoren.

Retningslinjerne indeholder beskrivelser om epidemiologi, klinisk billede, case definition, visitation, håndtering af patienter, transport, diagnostik og anmeldelse. 

Retningslinjer for håndtering af COVID-19

Derudover findes der en række notater der beskriver håndteringen af COVID-19 i forskellige situationer:

Personale og arbejdsgiveres ansvar i sundheds- og ældresektoren for at hindre smittespredning med COVID-19

Blanket for arbejdsgivererklæring til test af medarbejder, der varetager kritisk funktion på sundheds- og ældreområdet, eller i indsatser for særligt sårbare grupper på socialområdet

Kapacitet

Håndtering af COVID-19: Beskrivelse af kritiske funktioner i sundhedsvæsenet under COVID-19

Notat om reduktion af hospitals­aktivitet i forbindelse med COVID-19

Sårbare grupper

Håndtering af COVID 19: Besøg på institutioner hvor personer fra risikogrupper bor eller har langvarigt ophold

Håndtering af COVID-19: Ansatte i sundheds- og ældresektoren, der tilhører særlige risikogrupper

Stoffer

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for behandling af akutte opioidabstinenser

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for vurdering, behandling og visitation i forbindelse med forgiftninger og abstinenser til centralstimulerende stoffer

Svangreomsorgen og sundhedsplejen

Håndtering af COVID-19: Gravide og fødende kvinder samt partner og det nyfødte barn

Håndtering af COVID-19: Retningslinje i den kommunale sundhedstjeneste for børn og unge (sundhedsplejen)

Almen praksis og speciallægepraksis

Håndtering af COVID-19: Speciallægepraksis' rolle under COVID-19 epidemien

Håndtering af COVID-19: Almen praksis rolle i forbindelse med epidemi med COVID-19

Værnemidler

Håndtering af COVID-19: Forebyggelse af smitte og brug af værnemidler ved pleje af borgere

Lægemidler

Rationel Farmakoterapi 4, 2020: tema om SARS-CoV-2 og COVID-19

Rationel Farmakoterapi 5, 2020: tema om COVID-18: bivirkninger og behandlinger

Sundhedspersonalets håndtering af særlige sårbare grupper:

Pjece: Gode råd til dig, der arbejder i sundhedsvæsenet

Pjece: Gode råd til dig, der arbejder på plejecentre

Pjece: Gode råd til dig, der arbejder som fysio- og ergoterapeut eller i hjemmeplejen

STOP for besøgende

Materiale til kommuner og rusmiddelcentre

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en beskrivelse af situationen og kommunernes ansvar som en del af det danske sundhedsberedskab ved udbredelse af COVID-19 i Danmark

Brev fra Sundhedsstyrelsen vedr. COVID-19 og kommunernes rolle

Håndtering af COVID-19: Personer der udskrives til eget hjem, hjemmepleje, plejebolig, plejecenter, midlertidig plads, botilbud eller anden kommunal hjælp

Håndtering af COVID-19: Retningslinje i den kommunale sundhedstjeneste for børn og unge (sundhedsplejen)

Håndtering af COVID-19: Indsatser på landets rusmiddelcentre

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for behandling af akutte opioidabstinenser

Håndtering af COVID-19: Retningslinjer for vurdering, behandling og visitation i forbindelse med forgiftninger og abstinenser til centralstimulerende stoffer

Informationsmaterialer

Plakat: Gode råd om coronavirus til stofindtagelsesrum

Plakat: Gode råd om coronavirus til injektionsrum

Pjece: Gode råd om ny coronavirus til dig, der benytter stofindtagelsesrum

Pjece: Gode råd om ny coronavirus til dig, der benytter injektionsrum

Hotlines

Der er mange spørgsmål der trænger sig på i forhold til coronavirus/COVID-19. Flere myndigheder har derfor oprettet hotlines for at kunne besvare spørgsmål om coronavirus/COVID-19. Følg linket for at se en forskellige hotlines og hvad de kan hjælpe med.

Opdateret 01 APR 2020