xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Information til fagpersoner

Retningslinjer og andet materiale til fagpersoner.

COVID-19-epidemien har stort set berørt alle sektorer i det danske samfund. Sundhedsstyrelsen er sektoransvarlig for rådgivning og retningslinjer for sundheds- og ældresektoren, og har udarbejdet specifikke retningslinjer for disse sektorer.

Sundhedsstyrelsen har også udgivet anbefalinger til andre områder, men vi kan ikke give udtømmende og detaljerede anvisninger for alle sektorer og erhverv. I stedet anbefaler vi generelt, at man i øvrige sektorer i videst muligt omfang overholder de generelle anbefalinger for forebyggelse af smittespredning.

Generelle råd

Ved behov for yderligere rådgivning for øvrige sektorer, henvises til relevante sektormyndigheder, hvor der fx er udarbejdet en række sektorspecifikke retningslinjer via de såkaldte sektorpartnerskaber.

Opdateret 29 MAR 2021