xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Tidlig tabletbehandling af covid-19

Hvis du er smittet med ny coronavirus, har symptomer og er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, er du muligvis i målgruppen for tidlig tabletbehandling, som kan nedsætte risikoen for et alvorligt forløb med covid-19.

Opfylder du alle fire kriterier nedenfor, er du muligvis i målgruppen for tablettidlig behandling:

 1. Positiv test for ny coronavirus.
  Det kan være en positiv PCR-test, hurtigtest eller selvtest.

 2. I øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 (se nedenfor)

 3. Betydelige symptomer på covid-19
  Betydelige symptomer på covid-19 er symptomer som feber, vedvarende hoste og problemer med at trække vejret, hvor du føler dig syg.

 4. Din læge har vurderet at behandlingen er sikker hos dig

Personer i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19 omfatter følgende grupper:

 • Personer ≥80 år
 • Personer på 65-79 år med 1 eller flere risikofaktorer for et alvorligt forløb af covid-19

Behandlingen bør efter konkret lægelig vurdering også overvejes til patienter i alderen 18-64 år med 1 eller flere risikofaktorer for et alvorligt forløb af covid-19.

Det er en læge, som vurderer, om du er i målgruppen for tidlig tabletbehandling.

Hvis du tænker, at du kan være i målgruppen, er det vigtigt, at du kontakter din egen læge så snart du er testet positiv, da behandlingen skal gives hurtigt efter, at du har fået symptomer for at have effekt.

Der kan være situationer, hvor du ikke kan få tidlig tabletbehandling selvom du opfylder kriterierne. Det kan fx være, at du får noget medicin, som ikke må gives sammen med behandlingen mod covid-19. Du kan tale med din læge om, hvad der gælder for dig.

Der findes også tidlig behandling mod covid-19 med midlet remdesivir, det skal dog gives som infusion i en blodåre og kræver dog indlæggelse på hospital.

Materialer om tidlig behandling mod covid-19

Fagligt notat vedrørende tabletbehandlinger til forebyggelse af alvorlig covid-19 hos personer i øget risiko

Behandling med Paxlovid

Om tabletbehandling mod covid-19

Praksisvejledning: Midlertidig retningslinje for visitation og behandling med Paxlovid

Spørgsmål og svar

1. Hvilke tidlige behandlinger findes der?

Der findes forskellige typer af tidlige behandlinger af covid-19. Der er både tabletbehandling, som en læge kan udskrive en recept på, og behandlinger som gives på sygehuset.

Det er din egen læge, som vurderer om du kan få tidlig behandling og hvilken af behandlingerne du kan få.

2. Hvordan kan jeg få tidlig behandling?

Det er en læge, som vurderer, om du kan tilbydes tidlig behandling af covid-19.

Hvis du tænker, at du kan være i målgruppen, er det vigtigt, at du kontakter din egen læge, så snart du er testet positiv, da behandlingen skal gives hurtigt efter, at du har fået symptomer. Hvis det ikke er muligt, at få fat på din egen læge inden for 5 dage, fra du har fået symptomer på covid-19, bør du kontakte vagtlægen eller 1813/1818 i stedet.

Hvis du skal behandles med tabletter:

 • Hvis lægen vurderer, at du skal have tabletbehandling, får du en recept på tabletterne, som skal udleveres fra et apotek. Det anbefales, at du følger Sundhedsstyrelsens gode råd ved sygdom om at blive hjemme, når du har symptomer på sygdom. Du kan for eksempel få en pårørende til at hente behandlingen til dig derudover tilbyder de fleste apoteker udbringning. 
 • Tabletbehandlingerne er gratis.

Hvis du skal behandles på et sygehus

 • Hvis lægen vurderer, at du kan få tidlig behandling på et sygehus, vil du blive henvist til behandlingen af din læge.
 • Behandlingerne på sygehus er gratis.

3. Hvilke bivirkninger har behandlingerne?

De forskellige behandlinger har forskellige bivirkninger. Afhængigt af hvilken behandling man får, kan man derfor opleve forskellige bivirkninger.

Blandt de hyppigst indberettede bivirkninger til tabletbehandlingen var blandt andet diarré, opkast, hovedpine og smagsforstyrrelser.  

Du kan spørge din læge om bivirkninger, hvis du skal have en af behandlingerne.

Sikkerhed og bivirkninger ved lægemidlerne overvåges nøje, og alle bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen. Indberet bivirkninger her.

4. Hvordan skal de tidlige behandlinger tages?

Tabletbehandling

 • Tabletbehandling skal startes senest 5 dage efter, at du har fået symptomer på covid-19.
 • Tabletbehandling skal tages morgen og aften i 5 dage.

Tidlig behandling på hospital

 • De tidlige behandlinger på hospitalerne skal gives i et drop. Hvor længe behandlingen skal gives afhænger af, hvilket lægemiddel du får tilbudt. Du vil få mere information om din behandling på hospitalet.

5. Hvad hvis jeg er gravid eller ammer?

Du kan ikke få tabletbehandling, hvis du er gravid, men hvis du er gravid og er testet positiv for covid-19, kan der muligvis være en anden tidlig behandling, som er relevant dig. Det kan derfor være en god idé at kontakte din egen læge, hvis du har en positiv covid-19 test, er gravid, og er i tvivl, om du kan være i øget risiko for alvorligt forløb med covid-19. Din læge kan vurdere, om du kan få tidlig behandling på sygehus.

Kvinder i den fødedygtige alder anbefales at bruge prævention under tabletbehandlingen og indtil næste menstruation.

Amning skal afbrydes under tabletbehandlingen indtil 4 dage efter sidste tablet.

6. Kan jeg få tabletterne, hvis jeg er nær kontakt eller er testet positiv men ikke har symptomer?

Nej, tabletbehandlingen er kun til personer, der har en positiv test, har symptomer på covid-19 og er i øget risiko for et alvorligt forløb.

Der er på nuværende tidspunkt ingen dokumentation for at tabletbehandlingen har en forebyggende effekt, hvis du får den før du er testet positiv, eller før du får symptomer.

I takt med, at der kommer mere viden om tabletbehandlingen, kan anbefalingerne ændre sig.

7. Hvorfor kan alle ikke få tabletterne?

Sundhedsstyrelsen vurderer, at for de personer, der er i størst risiko for at blive alvorligt syg og indlagt, opvejer fordelene ved at kunne reducere risikoen for alvorlig sygdom risikoen for bivirkninger. Personer, der ikke er i øget risiko for alvorligt forløb og indlæggelse, anbefales ikke behandlingen, da de ikke vurderes at have væsentlig gavn af behandlingen.

8. Er tabletterne godkendt?

Der er én tabletbehandling, der kan anvendes til tidlig behandling af covid-19 i Danmark. Den hedder Paxlovid.

Tabletbehandlingen Paxlovid er betinget godkendt af EMA, hvilket betyder, at der fortsat indsamles data om tabletterne, som vurderes af EMA med henblik på forventet standard godkendelse.

Når EMA's eksperter vurderer, at der er tilstrækkelig med dokumentation for et lægemiddels effekt og sikkerhed godkendes det pågældende lægemiddel til borgere i hele EU. Sundhedsstyrelsen følger nøje tilbagemeldingerne fra EMA.

Selvom tabletbehandlingen endnu ikke er fuldt godkendt af EMA, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at patienter, som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19, påbegynder behandling, da fordelen ved at kunne reducere risikoen for alvorlig sygdom er væsentlig og de rapporterede bivirkninger er milde.

9. Undgår man at blive syg?

De tidlige behandlinger kan nedsætte risikoen for alvorligt sygdomsforløb, men der vil stadig være nogle, som bliver alvorligt syge, også selvom de har fået behandlingerne.

Behandlingerne fjerner ikke covid-19, og de symptomer man måtte have, men der vil værre færre som oplever et alvorligt sygdomsforløb. 

Hvis du udvikler svære symptomer, f.eks. vejrtrækningsbesvær mens du får en af de tidlige behandlinger, skal du kontakte din læge.

Opdateret 27 FEB 2023