xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Covid-19 tablet­behandling

Hvis du er smittet med covid-19, har symptomer, og er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb, er du muligvis i målgruppen for en tidlig behandling, som kan nedsætte risikoen for et alvorligt forløb med covid-19.

Det er fortrinsvist en tabletbehandling mod covid-19, der kan ordineres i almen praksis, der er tilgængelig. Derudover findes der mere specialiseret behandling, der kan gives på sygehusene.

Opfylder du alle tre kriterier nedenfor, er du muligvis i målgruppen for behandlingen:

 1. Positiv PCR, selv- eller antigen-test for covid-19.
 2. Symptomer på covid-19, som har varet i højst 5 dage
 3. I øget risiko for alvorligt forløb med covid-19 i en af følgende grupper:
  a) Du er 80 år eller ældre og er ikke vaccineret med 3. stik
  b) Du er 80 år eller ældre og har en eller flere kroniske sygdomme eller tilstande­­, uanset din vaccinationsstatus
  c) Du er 65 - 79 år og uvaccineret
  d) Du er 65 - 79 år, har en eller flere kroniske sygdomme eller tilstande og er ikke vaccineret med 3. stik
  e) Du er 50 - 64 år, har en eller flere kroniske sygdomme eller tilstande og er uvaccineret
  f) Du er gravid og er i øget risiko, for eksempel pga. kroniske sygdomme og du ikke er vaccineret. Det er din egen læge, som vurderer, om du er i øget risiko.

­­­Kroniske sygdomme eller tilstande kan for eksempel være: kronisk nyresvigt - svær lungesygdom - alvorlig kronisk leversygdom - alvorlig hjertesygdom – kræft - dårligt reguleret sukkersyge - er overvægtig - alvorlig neurologisk sygdom - svær psykisk sygdom - nedsat immunforsvar.

Det er din praktiserende læge, som endeligt vurderer, om du er i målgruppen for behandlingen. Der kan være forskel i kriterierne for forskellige typer af behandlinger.

Hvis du tænker, at du kan være i målgruppen, er det vigtigt, at du kontakter din praktiserende læge, så snart du har fået din positive test, da behandlingen skal gives inden for 5 dage efter, at du har fået symptomer på covid-19.

Materialer om tabletbehandling mod covid-19

Om tabletbehandling (pjece)

Fagligt notat vedrørende behandling af covid-19 med orale antiviralia

Præparatanmeldelse: Lagevrio

Faktaark vedrørende behandling med Lagevrio i almen praksis

 

Spørgsmål og svar

1. Hvor kan jeg få tabletterne?

Det er din praktiserende læge, som endeligt vurderer, om du kan tilbydes tabletbehandling for covid-19. 

Hvis du tænker, at du er i målgruppen, er det vigtigt, at du kontakter din praktiserende læge hurtigst muligt, da behandlingen skal gives inden for 5 dage efter, at du har fået symptomer på covid-19.

Hvis lægen vurderer, at du er i målgruppen, får du en recept på tabletterne, som skal udleveres fra et apotek.  
Da du er testet positiv for covid-19, og derfor er i isolation, skal du ikke selv hente tabletterne på apoteket. I stedet kan du få én du kender til at hente tabletterne til dig, eller du kan få dem bragt ud fra apoteket. 

Tabletbehandlingen er gratis, men apoteket kan opkræve et gebyr for udbringning.

2. Hvilke bivirkninger har tabletterne?

De hyppigst indberettede bivirkninger er diarré, kvalme, svimmelhed og hovedpine. Alle bivirkningerne var milde til moderate i studiet, som lægger til grund for Sundhedsstyrelsens anbefaling. Vi kender endnu ikke langtidsbivirkningerne. 

Sikkerhed og bivirkninger ved lægemidlet overvåges nøje, og alle bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen.

Indberet bivirkninger her

 

3. Hvornår og hvordan skal tabletbehandlingen tages?

Behandlingen skal startes senest 5 dage efter, at du har fået symptomer på covid-19.

Behandlingen består af fire kapsler som skal tages to gange om dagen i alt 5 dage. 

4. Hvordan virker tabletbehandlingen?

Tabletbehandlingen virker ved at hæmme virussens evne til at dele sig. 

Da det er en ny behandling, er der endnu ikke lavet mange store studier. Der er lavet et studie, hvor 709 uvaccinerede patienter med risiko for alvorligt sygdomsforløb fik tabletbehandlingen og 699 fik en placebobehandling. I studiet fandt man, at tabletbehandlingen nedsatte risikoen for indlæggelse og død med 30 %. Da studiet kun er udført blandt uvaccinerede, mangler der viden om behandlingen blandt vaccinerede. Alligevel anbefaler Sundhedsstyrelsen behandlingen til nogle personer, som er vaccinerede. Det gør vi, fordi nogle personer, f.eks. personer der er 80 år eller ældre, der har en kronisksygdom, har en høj risiko for indlæggelse, hvis de får covid-19, selvom de er vaccinerede.

5. Hvad hvis jeg er gravid eller ammer?

Du kan ikke få tabletbehandlingen hvis du er gravid.

Hvis du er gravid, og er testet positiv for covid-19, er det alligevel en god idé at kontakte din praktiserende læge, da der kan være anden relevant behandling til dig.

Kvinder i den fødedygtige alder anbefales at anvende prævention under tabletbehandlingen. 

Amning skal afbrydes under tabletbehandlingen indtil 4 dage efter sidste tablet.

6. Kan jeg få tabletterne, hvis jeg er nær kontakt eller er testet positiv men ikke har symptomer?

Nej, tabletbehandlingen er kun til personer, der har en positiv test, der har symptomer på covid-19 og er i øget risiko for et alvorligt forløb.

Der er på nuværende tidspunkt ingen dokumentation for at tabletbehandlingen har en forebyggende effekt, hvis du får den før du er testet positiv, eller før du får symptomer.

I takt med, at der kommer mere viden om tabletbehandlingen kan anbefalingerne ændre sig.

7. Hvorfor kan alle ikke få tabletterne?

Sundhedsstyrelsen anbefaler tabletterne til dem, der vil have største gavn af at få dem. 

Sundhedsstyrelsens anbefalinger, baserer sig på en vurdering af hvilke personer, der kan have fordele ved tabletbehandlingen som opvejer risikoen for såvel kendte som ukendte bivirkninger. 

Sundhedsstyrelsen vurderer, at for de personer, der er i størst risiko for at blive alvorligt syg og indlagt, opvejer fordelene ved at kunne reducere risikoen for alvorlig sygdom risikoen for bivirkninger. Personer, der ikke er i øget risiko for alvorligt forløb og indlæggelse, anbefales ikke tabletbehandlingen, da de ikke vurderes at have gavn af tabletbehandlingen. 

I takt med, at Sundhedsstyrelsen får mere viden om tabletbehandlingen tilpasses anbefalingerne.

8. Hvorfor skal jeg vaccineres, hvis jeg bare kan tage en tabletbehandling?

Tabletbehandlingen er et supplement til tilbuddene om vaccinationsindsatsen.

Vaccinerne er det mest effektive værktøj, da de giver høj beskyttelse mod alvorlig sygdom og nogen beskyttelse mod smitte .. For at få den bedste beskyttelse, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man både tager imod tilbuddet om 1., 2. og 3. stik.

Tabletbehandlingen er et supplement til vaccination. Tabletterne er tidlig behandling, og kan ikke forebygge smitte med covid-19. Det vil heller ikke være alle, som vil have gavn af tabletterne. For eksempel kan personer der har haft symptomer i mere end 5 dage eller gravide ikke få tabletbehandlingen.

9. Hvad vil det sige, at tabletterne ikke er godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har endnu ikke godkendt tabletbehandlingen til brug i EU. 

På nuværende tidspunkt er tabletbehandlingen ved at blive vurderet af EMA. Imens denne vurdering pågår, har EMA udstedt betingelser for hvordan europæiske lande, som alligevel, anvender tabletbehandlingen, bør anvende tabletbehandlingen. Sundhedsstyrelsens anbefalinger flugter med EMA's betingelser. 
Når EMA's eksperter vurderer, at der er tilstrækkelig med dokumentation for et lægemiddels effekt og sikkerhed godkendes det pågældende lægemiddel til borgere i hele EU.  Sundhedsstyrelsen følger nøje tilbagemeldingerne fra EMA.

Selvom tabletbehandlingen endnu ikke er godkendt af EMA, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at patienter som er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med covid-19 påbegynder behandlingen, da fordelen ved at kunne reducere risikoen for alvorlig sygdom er væsentlig og de rapporterede bivirkninger er milde.

10. Undgår man at blive syg?

Tabletbehandlingen kan nedsætte risikoen for alvorligt sygdomsforløb, men der vil stadig være nogle som bliver alvorligt syge, også selvom de har taget tabletbehandlingen. 

Tabletbehandlingen virker ved at hæmme virus. Sundhedsstyrelsen vurderer derfor ikke, at behandlingen fjerner covid-19, og de milde symptomer man måtte have, men der vil værre færre som oplever et alvorligt sygdomsforløb. 

Under tabletbehandlingen skal man fortsat følge anbefalingerne om selvisolation. Læs nærmere her: Hvis din test er positiv for covid-19 

Hvis du udvikler svære symptomer, f.eks. vejrtrækningsbesvær mens du får tabletbehandlingen skal du kontakte din læge.

Opdateret 16 DEC 2021