xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Børn som bliver nære kontakter i grundskoler og i dagtilbud mv.

Børn og elever i grundskoler (også efterskole og frie fagskoler), i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv., som bliver nære kontakter til en smittet, behøver ikke at være i isolation. I stedet kan de testes. Læs nærmere nedenfor.

Med den nye virusvariant Omicron skærper Sundhedsstyrelsen midlertidigt anbefalingerne.

Læs mere om de skærpede anbefalinger

Børn som bliver nære kontakter i grundskoler, i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv.

1. Hvem er nær kontakt i grundskoler, i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv.?

Dit barn bliver nær kontakt, hvis der er et smittet barn eller medarbejder:

 • I stamklassen eller tilsvarende gruppeinddeling i skolen 
 • På stuen eller tilsvarende gruppeinddeling i dagtilbud mv.
 • På holdet/gruppen i forbindelse med daglige eller ugentlige 
  fritidsaktiviteter. 

Dit barn kan også blive nær kontakt til en smittet person uden for stamklassen, stuen eller holdet. Det kan fx være, hvis dit barn har haft kontakt til en smittet person fx i forbindelse med leg på legepladsen, 
aktiviteter i SFO’en, i klubben eller til en fødselsdag mv. Dit barn vil her kun blive nær kontakt i følgende situationer i smitteperioden: 

 • Hvis dit barn har været tættere end 1 meter på den smittede person i 
 • Hvis dit barn har haft fysisk kontakt (fx ved kram mv.) til den smittede 
 • Hvis den smittede person er kommet til at hoste eller nyse på dit barn

Er du i tvivl, om du eller dit barn er nær kontakt kan du ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Ansatte og voksne, som kan være eventuelle nære kontakter vurderes efter de generelle gældende kriterier for at være nær kontakt som beskrevet her:

Nær kontakt og "anden kontakt" 

 

2. Hvad anbefales børn, som bliver nære kontakter i grundskoler og i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv. at gøre?

Børn, der bliver nære kontakter uden for hjemmet i skolen, i dagtilbud mv. eller i forbindelse med fritidsaktiviteter mv. behøver ikke at blive hjemme i isolation, men anbefales i stedet for at blive testet

Børn, som bliver nære kontakter til en smittet i hjemmet er mere udsat for smitte, og anbefales hermed at blive hjemme til, de har fået negativ svar på den sidste test. Se også de generelle retningslinjer og anbefalinger for nær kontakt her.

Børn/elever, som er nære kontakter, og som ikke har symptomer på COVID-19, og som forældrene ikke ønsker testet, anbefales at blive hjemme i isolation til og med 7 dage efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for nærmere rådgivning.

3. Hvor mange gange anbefales børn, som bliver nære kontakter i grundskoler og dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter at blive testet? 

Barnet er hverken færdigvaccineret­ eller tidligere smittet inden for de seneste 6 måneder:

 • Én test hurtigst muligt. Det kan enten være en PCR-test eller en hurtigtest.­­
 • PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede person.

Første test hurtigst muligt: Hvis der er mulighed for test på dit barns skole, kan denne 
mulighed benyttes. Dit barn kan blive på skolen, mens der ventes på svar.
Hvis der ikke er mulighed for test på skolen, kan det eksisterende testsystem uden for 
skolerne også anvendes efter endt skoledag. 

Til test af børn over 3 år i dagtilbud mv. og til test af børn i forbindelse med fritidsaktivitet 
kan det eksisterende testsystem også benyttes. Test kan vente til efter endt dag i 
dagtilbud mv. eller efter endt fritidsaktivitet. De børn, som testes i det eksisterende 
testsystem anbefales først at komme i skole, i dagtilbud mv. eller til fritidsaktivitet igen, 
når de har fået et negativt svar på den første test, og hvis de ikke har symptomer. 

Test på 4. og 6.dagen: Her anbefales PCR-test. Dit barn kan komme i skole, dagtilbud mv. 
og gå til deres daglige eller ugentlige fritidsaktiviteter, som de plejer, i denne periode. Der 
anbefales ekstra opmærksomhed på de gode smitteforebyggende råd som god hygiejne, 
udluftning, blive hjemme ved sygdom mv.

Det anbefales dog, at dit barn i denne periode ikke møder op til aktiviteter (fx sports- og 
kulturstævner mm.), hvor de er sammen med mange børn og voksne, som de ikke ses 
med dagligt eller ugentligt i skolen, i dagtilbud mv. eller til fritidsaktiviteter

Barnet/eleven som enten er færdigvaccineret­ eller tidligere smittet inden for de seneste 6 måneder­­­:

 •  PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste kontakt til den smittede person. 

Børnene kan komme i skole, i dagtilbud mv. gå til fritidsaktiviteter og andre aktiviteter, hvis de ikke har symptomer. Der anbefales ekstra opmærksomhed på de smitteforebyggende råd som god hygiejne, udluftning, blive hjemme ved sygdom mv

­Gælder børn på 12 år og derover, som er færdigvaccineret 14 dage efter sidste anbefalet stik.
 ­­En positiv hurtigtest bekræftes hurtigst muligt med en PCR-test.
 ­­­Er det under 12 uger siden, barnet blev testet positiv for COVID-19, behøver barnet heller ikke at blive testet med mindre, barnet får symptomer på COVID-19 

Børn under 3 år som er nære kontakter

Børn under 3 år må gerne komme i dagtilbud mv., hvis de ikke har symptomer på COVID-19. Børn under 3 år anbefales  ikke test som nære kontakter med mindre, at de har symptomer på COVID-19.  

Er du i tvivl?

For råd og vejledning omkring nære kontakter kan du ringe til Coronaopsporing (under Styrelsen for Patientsikkerhed) på tlf. 32 32 05 11. 

 

4. Hvordan får børn som er nære kontakter tid til test?

For at bestille tid til en PCR-test som nær kontakt, kan Coronaopsporing kontaktes for rådgivning og vejledning om, hvilke dage børn, som er nære kontakter, anbefales test. Barnet får samtidig henvisning til alle tests. Ring til 32 32 05 11 for rådgivning og henvisning til tests.

Herefter bookes tid til test på coronaprover.dk. Forældre kan med deres eget NemID bestille tid til PCR-test af egne børn i alderen 2-14 år på coronaprover.dk

Opdateret 28 SEP 2021