xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Børn som bliver nære kontakter i grundskoler og i dagtilbud mv.

Børn og elever i grundskoler (også efterskole og frie fagskoler), i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv., som bliver nære kontakter til en smittet, behøver ikke at være i isolation. I stedet kan de testes. Læs nærmere nedenfor.

Børn som bliver nære kontakter i grundskoler, i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv.

1. Hvem er nær kontakt i grundskoler, i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv.?

Ved smittetilfælde hos et barn/elev/medarbejder i en stamklasse/på en stue eller tilsvarende gruppeinddeling/hold er alle børn/elever stamklassen/på stuen eller tilsvarende gruppeinddeling/holdet per definition nære kontakter til den smittede person.

Der foretages yderligere en konkret vurdering af, om andre børn uden for stamklassen/på stuen eller tilsvarende gruppeinddeling/holdet kan være nær kontakt til den smittede. Det kan f.eks. være i forbindelse med leg på tværs af stuer/grupper, ved samlingssituationer i ydertidspunkter mv., f.eks. morgenmad, samt leg med andre børn uden for klassen i SFO’en, i forbindelse med fritidsaktiviteter mm. Disse mulige nære kontakter identificeres efter de generelle gældende kriterier for at være en nær kontakt, som beskrevet her.

Er du i tvivl, om du eller dit barn er nær kontakt kan du ringe til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11.

Ansatte og voksne, som kan være eventuelle nære kontakter vurderes efter de generelle gældende kriterier for at være nær kontakt som beskrevet her.

2. Hvad anbefales børn, som bliver nære kontakter i grundskoler og i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv. at gøre?

Børn og elever i grundskoler (også efterskole og frie fagskoler), i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv., som bliver nære kontakter, behøver ikke længere at være i isolation. I stedet anbefales de at blive testet. Hvis den nære kontakt får symptomer på COVID-19, skal den nære kontakt gå i selvisolation.

Børn, som bliver nære kontakter fordi, de bor sammen med en, som er smittet, er mere udsat for smitte, og anbefales hermed at blive hjemme til, de har fået negativ svar på den sidste test. Se også de generelle retningslinjer og anbefalinger for nær kontakter her.

Børn/elever, som er nære kontakter, og som ikke har symptomer på COVID-19, og som forældrene ikke ønsker testet, anbefales at blive hjemme i isolation til og med 7 dage efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Ring til Coronaopsporing på tlf. 32 32 05 11 for nærmere rådgivning.

3. Hvor mange gange anbefales børn, som bliver nære kontakter i grundskoler og dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter at blive testet? 

Anbefalingerne for test af nære kontakter i grundskoler (også efterskole og frie fagskoler), i dagtilbud mv. samt i forbindelse med fritidsaktiviteter mv., er følgende:

Barnet/eleven er hverken færdigvaccineret­ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder:

  • En test hurtigst muligt. Det kan enten være en PCR-test eller en hurtigtest⁎⁎.

Hvis børnene er i skole eller i dagtilbud mv. på det tidspunkt, hvor de bliver vurderet til at være nære kontakter, kan den første test vente til efter endt institutions- eller skoledag. Hvis der er mulighed for test på skolen, kan eleverne blive på skolen, til de blevet testet og har fået svar. Børn og elever, som bliver testet i det eksisterende testsystem uden for skolerne, anbefales først at møde op igen i skole og i dagtilbud mv. efter negativt svar på den første test.

  • PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn/elever kan komme i skole og i dagtilbud mv. i perioden, hvor de bliver testet, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. Ved positivt svar på en PCR-test skal barnet/eleven straks i isolation, og der sættes gang i kontaktopsporing.

Det anbefales, at der er ekstra opmærksomhed på de generelle smitteforebyggende råd om god hygiejne og udluftning, samt evt. udvikling af symptomer. Det anbefales også, at kontakt og samvær med andre børn og personer (som ikke er husstandsmedlemmer) uden for dagtilbud og skole (fx fritidsaktiviteter, sociale arrangementer som fx fødselsdage, legegrupper mv.) begrænses mest muligt, indtil alle test er gennemført. Se Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. for nærmere beskrivelse af anbefalinger for test.

Barnet/eleven som enten er færdigvaccineret⁎ eller tidligere smittet inden for de seneste 12 måneder⁎⁎⁎:

  • Testes med PCR-test på henholdsvis 4. og 6. dagen efter sidste nære kontakt til den smittede person.

Børn/elever må gerne komme i skole eller i dagtilbud mv. i perioden, hvor de bliver testet, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. Ved positivt svar på en PCR-test skal barnet/eleven straks i isolation, og der sættes gang i kontaktopsporing. Se Vejledning for håndtering af smitte hos børn i grundskoler og i dagtilbud mv. for nærmere beskrivelse af anbefalinger for test.

⁎ Man er færdigvaccineret 14 dage efter sidste anbefalet stik.
⁎⁎ En positiv hurtigtest skal hurtigst muligt bekræftes med en PCR-test.
⁎⁎⁎ Er det under 12 uger siden, barnet blev testet positiv for COVID-19, behøver barnet heller ikke at blive testet.

Børn under 3 år
Børn under 3 år må gerne komme i dagtilbud mv. selvom de er nære kontakter, hvis de ikke har symptomer på COVID-19. Børn under 3 år anbefales heller ikke test som nære kontakter med mindre, at de har symptomer på COVID-19.

Er du i tvivl?
For råd og vejledning omkring nære kontakter kan du ringe til Coronaopsporing (under Styrelsen for Patientsikkerhed) på tlf. 32 32 05 11.

4. Hvordan får børn som er nære kontakter tid til test?

For at bestille tid til en PCR-test som nær kontakt, kan Coronaopsporing kontaktes for rådgivning og vejledning om, hvilke dage børn, som er nære kontakter, anbefales test. Barnet får samtidig henvisning til alle tests. Ring til 32 32 05 11 for rådgivning og henvisning til tests.

Herefter bookes tid til test på coronaprover.dk. Forældre kan med deres eget NemID bestille tid til PCR-test af egne børn i alderen 2-14 år på coronaprover.dk

Opdateret 28 SEP 2021