xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Udluftning

Manglende udluftning kan være med til at øge risikoen for smittespredning. Med ventilation eller udluftning, kan du omvendt mindske risikoen for at sprede smitte med ny coronavirus, når du opholder dig indendørs.

Ny coronavirus smitter ved kontakt og gennem små dråber med virus, der overføres fra person til person - enten ved nys, hoste, samtale eller lignende. Når en person for eksempel hoster eller nyser, vil de fleste af dråberne falde til jorden, men nogle af de mindste dråber, de såkaldte mikrodråber, vil blive hængende i luften i længere tid og det øger risikoen for smitte.

Hvis der ikke bliver luftet ordentligt ud stiger risikoen for at smitte kan spreder sig gennem luften, fordi dråbetætheden forøges. Luftskifte nedbringer koncentrationen af mikrodråber i luften og derfor er ventilation og gennemtræk et vigtig råd til forebyggelse af smittespredning.  

Luftskifte kan ske gennem et ventilationssystem eller ved udluftning gennem vinduer og døre. 

 

Sådan lufter du effektivt ud i dit hjem

Mange private hjem har ikke ventilationsanlæg, og derfor skal luftskiftet ske manuelt. Det gør du ved at: 

 • Lukke vinduer og døre op på tværs af boligen, så der er gennemtræk. 
 • Skabe gennemtræk 5-10 min. 4-5 gange dagligt.
 • Hvis I er flere personer indendørs, så luft ud oftere, fx før og efter besøg.
 • Er I flere samlet i et rum i længere tid, så skab gennemtræk 1 gang hver time.

Udluftning er vigtig, men erstatter ikke de andre råd til smitteforebyggelse.

Læs mere

Generelle råd om smitteforebyggelse

Forebyggelse af smittespredning

Luftskifte på arbejdspladser og indendørs offentlige rum

Ventilationssystemer kan styre luftskiftet og fjerne mikrodråber med virus, så de ikke ophobes i rummet. Ventilation bør derfor indføres eller optimeres i lokaler med offentlig adgang - for eksempel institutioner, skoler, kontorer, butikker og restauranter samt offentlige transportmidler som tog, metro og busser. For ventilationssystemer gælder det, at recirkulation af luft helt skal undgås, ligesom mængden af luft, der kommer udefra, skal øges.

Er der ikke et ventilationssystem tilknyttet arbejdspladsen eller det offentlige rum skal luftskifte ske ved gennemtræk, hvor vinduer og døre på tværs af rummet åbnes i 5-10 min 4-5 gange dagligt og hver time, hvis man er flere i lokalet i længere tid. Her anbefales det, at lokalet tømmes for mennesker, når der luftes ud.

Sådan får du god luftkvalitet på arbejdspladsen

 

Ventilationssystemer

 • Ventilation bør indføres eller optimeres i lokaler med offentlig adgang - fx institutioner, kontorer, butikker og restauranter samt offentlige transportmidler som tog, metro og busser. 
 • Der skal bruges ventilation med udeluft, og ventilation med recirkuleret luft skal undgås. 
 • Hvis der anvendes ventilationssystemer med recirkulering, bør der samtidig anvendes passende filter, fx bakteriedræbende UVGI-lys.
 • Udskiftning af luft bør ske hyppigt. 
 • For at sikre hyppigt luftskifte i ventilationssystemer bør automatisk reducering af ventilationen undgås, når der er personer til stede. Det kan eksempelvis være energisparefunktioner som fx timer eller regulering efter CO2-indhold og temperatur i luften.
 • Ventilationssystemer bør være velfungerende og derfor vedligeholdes og monitoreres i forhold til producentens instruktioner særligt i forhold til rensning og udskiftning af filte.

 

Manuel udluftning

 • I lokaler uden ventilation kan udluftning ske ved at lave gennemtræk i 5-10 minutter 4-5 gange dagligt.
 • Hvis man er flere personer samlet indendørs, skal der luftes ud ved gennemtræk oftere.
 • Er man flere mennesker i rummet i længere tid, skal der skabes gennemtræk hver time, fx før og efter møder eller i pauser. Her anbefales det, at lokalet tømmes for mennesker, når der luftes ud.
Opdateret 08 FEB 2021