xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Coronatal - vaccinationstal

Testede, smittede og dødsfald | Vaccinerede | Indlæggelser

Hvor mange er testet, smittet og døde de seneste 24 timer?

Opdateret 21. januar 2022 kl. 14:00 - Tal opgjort 21. januar 2022 kl. 12.15

Seneste 24 timer 1 dag tidligere 2 dage tidligere 3 dage tidligere 4 dage tidligere 5 dage tidligere 6 dage tidligere 
PCR test1 268.092 230.791 224.485 193.130 170.095 187.175 223.342

"Førstegangs positiv"
Personer, der har fået konstateret covid-19 for første gang

43.671 37.987 36.474 31.491 26.965 24.555 23.390

Covid-19-tilfælde i alt

47.831 40.626 38.759 33.493 28.780 26.169 25.034

Reinfektioner 
Positiv PCR-prøve, der er taget mere end 60 dage efter prøvedatoen fra tidligere infektion

3.160 2.639 2.285 2.002 1.815 1.614 1.644
Dødsfald2 21 15 16 14 11 10 16 
Antigentest 257.386 252.522 269.385 277.311 230.663 159.214 257.082
 Antal smittede og dødsfald opgøres udelukkende på baggrund af PCR test. Se nyhed fra SSI fra 18. marts 2021: Statens Serum Institut ændrer, hvordan man opgør test-tal

PCR-tests viser det antal prøver fra PCR-tests, som er analyseret.
Opgørelsen af antallet af døde omfatter dødsfald, der er registreret indenfor 30 dage efter påvist covid-19 infektion - på baggrund af positiv PCR test.covid-19 er ikke nødvendigvis den tilgrundliggende årsag til dødsfaldet.
En reinfektion defineres ved en positiv test mere end 60 dage efter en tidligere infektion.
En person kan indgå i opgørelsen flere gange, hver gang personen har en reinfektion.
Covid-19 tilfælde i alt indeholder både førstegangs infektioner og reinfektioner.

 

Hvor mange er testet, smittet og døde i løbet af hele pandemien?


Total

PCR test1
Alle PCR-test

58.509.640

Personer med covid-19
Personer, der har haft covid-19 en eller flere gange

1.270.566

Covid-19 tilfælde
Alle positive PCR-prøver

1.319.695
Reinfektioner
Positiv PCR-prøve, der er taget mere end 60 dage efter prøvedatoen fra tidligere infektion
49.129
Dødsfald2 3.571
Antigentest
Alle antigentest
57.189.078

 

Hvor mange er indlagt?

Og hvor stor en ændring har der været det seneste døgn?

Opdateret 21. januar 2022 kl. 14.00 - Tal opgjort 21. januar 2022 kl. 12.15
  Aktuelt Ændring på 24 timer
Indlagte3 813 -12
Heraf på intensiv afdeling 44 -5
Heraf på intensiv afdeling og i respirator 29 +1
  • Af de 813 indlagte patienter er 44 således indlagt på intensiv afdeling
  • Af de 44 personer på intensiv afdeling er 29 personer i respirator

3: Indlagte viser, i hvor mange senge på intensivafdelinger og på andre afdelinger i regionerne, der ligger patienter med laboratorie-bekræftet covid-19 kl. 7 hver morgen via PCR test, og som er indlagt af på grund af covid-19 infektionen eller på grund af en anden sygdom. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedrørende respirator.

Opgørelser for indlæggelser og dødsfald er beregnet på bekræftede tilfælde i alt.
Covid-19 tilfælde i alt indeholder både førstegangs infektioner og reinfektioner.

Opgørelsesmetode
Tallene vedrørende indlagte herunder indlagte på intensiv og indlagte på intensiv og i respirator er fra og med 17. juni 2020 opgjort med en ny metode. covid-19-relaterede indlæggelser defineres nu som indlæggelser, der starter inden for 14 dage efter prøvetagningsdato for den første positive prøve.Derudover er definitionen opdateret således, at en indlæggelse er afgrænset ved 90 dage efter prøvetagningsdato for første positive prøve. Læs mere hos Statens Serum Institut: Opdatering af definitionen for covid-19-relaterede indlæggelser til beregning af sengekapacitetAlle tal for indlagte patienter er genberegnet og følger således den nye opgørelsesmetode.

Kilde: Statens Serum Institut

Indlagte patienter på intensiv: regioner - seneste 8 dage

Indlagte patienter med bekræftet covid-19 på intensiv - pr. dag

Dato Hele landet Region
Nord
Region
Midt
Region
Syd
Region
Hoved-staden
Region
Sjæl-land
21. januar 44          
20. januar 49          
19. januar 50          
18. januar 49 9 7 11 15 7
17. januar 52 12 6 10 17 7
16. januar 59 14 9 10 18 8
15. januar 59 13 7 11 20 8
14. januar 60 14 9 11 18 8
13. januar 64 13 8 13 21 9
12. januar 73 11 12 16 24 10
11. januar 73 11 13 15 24 10

 

Opdateret 21. januar 2021 kl. 14.00

Datakilde: Daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Sundhedsdatastyrelsen, Statens Serum Institut.

Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet COVID-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Data indsamlet af Sundhedsdatastyrelsen.

 

Hvor mange er vaccineret?

Hvor mange har fået 1., 2. og 3. stik?  

Opdateret 21. januar 2022 kl. 14.00 - Tal opgjort 21. januar 2022 kl. 12.15

Total Seneste 24 timer 1 dag tidligere 2 dage tidligere 3 dage tidligere 4 dage tidligere 5 dage tidligere  6 dage tidligere
1. stik 4.841.301
82,5%
984 1.082 1.076 859 770 2.198 835
2. stik
4.721.648
80,5%
4.119 3.895 4.040 3.957 3.587 6.781 2.679
3. stik 3.451.698
58,8%
21.413 21.407 26.624 33.351 20.681 34.122 21.985
Procenter opgøres i forhold til hele befolkningen. Cirka 95% af befolkningen i Danmark er tilbudt vaccination.

Den samlede befolkning i 4. kvartal 2021 (1. oktober 2021) er opgjort til 5.867.412 (kilde: Danmarks Statistik: Folketal

Antal vaccinerede borgere opgøres en gang i døgnet før kl. 8. om morgenen. Opgørelsen er afgrænset til personer i live og med aktiv adresse i Danmark dags dato (Kilde: CPR-registeret).Kilde: Det Danske Vaccinationsregister (DDV), Statens Serum Institut

1., 2. og 3. stik
1. stik: Personer indgår i ’1. stik’, når de har fået 1. stik og indtil, at der opnået fuld effekt af 2. stik (dvs. indtil 14 dage efter 2. stik uanset vaccineproducent)
2. stik: Personer indgår i ’2. stik’, når der er gået 14 dage efter 2. stik og hvor der er opnået fuld effekt. Dette svarer til den tidligere anvendte definition ’færdigvaccineret’.
3. stik: Personer indgår i ’3. stik’, når de har fået 3. stik (revaccination)

Noter vedr. vaccinen fra Johnson & Johnson
Personer, der har modtaget 1. stik med vaccinen fra Johnson & Johnson tælles indledningsvis som 'ingen vaccination'. Når der er gået 14. dag indgår de i ’2. stik’,  jf. vaccineproducentens produktresumé
Personer ,der har modtaget 2. stik med vaccinen fra Johnson & Johnson  figurerer som 3. stik, når de har fået 2. stik (revaccination), når der er opnået fuld effekt=14 dage efter deres stik)
Sundhedsstyrelsen anbefaler, at personer, som tidligere er vaccineret med COVID-19 Vaccine Janssen® (vaccinen fra Johnson & Johnson), bliver vaccineret med en enkelt dosis mRNA-vaccine ca. 12 uger efter vaccinationen med COVID-19 Vaccine Janssen®. Herefter betragtes personen som primærvaccineret. Anbefalingen vedr. mRNA-vaccine efter COVID-19 Vaccine Janssen® er beskrevet i Retningslinje for håndtering af vaccination mod COVID-19 i det generelle vaccinationsprogram. Revaccination for personer, der har fået dette regime, er ikke beskrevet i retningslinjen. Personer, der er vaccineret med COVID-19 Vaccine Janssen® har en åben invitation til vaccination med en mRNA-vaccine, jævnfør Notat vedr. opfølgende vaccination af krydsvaccinerede. Hvis de ikke allerede har benyttet tilbuddet, så anbefaler vi, at de booker tid til vaccination hurtigst muligt.De vil derefter blive tilbudt revaccination på lige fod med andre borgere.

Hvor mange er vaccineret i hver aldersgruppe?

5-17 år

Procenter opgøres i forhold til antal personer i hver aldersgruppe.

Alder

1. stik 2. stik 3. stik
5-11

200.467 
47%

133.516
31%
1
12-15 219.898
81%
210.134
77%
572 1
16-17 123.351
90%
121.270
89%

3.767 1

1: 3. stik tilbydes til personer 18 år og opefter. 3. stik gives i særlige tilfælde til personer under 18 år.

Opdateret 20. januar 2022 kl. 14.20 med tal fra 19. januar 2022


18-39 år

Procenter opgøres i forhold til antal personer i hver aldersgruppe.

Alder 1. stik 2. stik 3. stik
18-19 122.808
89%
120.531
88%
78.872
57%
20-24 317.009
84%
309.228
82%
185.927
50%
25-29 332.686
82%
323.577
80%
171.442
42%
30-34 313.357
83%
305.290
80%
155.419
41%
35-39 287.268
86%
282.072
84%
169.351
51%

1: 3. stik tilbydes til personer 18 år og opefter. 3. stik gives i særlige tilfælde til personer under 18 år.

Opdateret 20. januar 2022 kl. 14.20 med tal fra 19. januar 2022

40-64 år

Procenter opgøres i forhold til antal personer i hver aldersgruppe.

Alder 1. stik 2. stik 3. stik
40-44 309.005
89%
305.439
88%
232.412
67%
45-49 357.755
92%
354.924
91%
297.835
77%
50-54 365.996
93%
363.884
93%
320.994
82%
55-59 391.103
94%
389.266
94%
355.362
86%
60-64 336.102
96%
334.874
95%
313.748
89%

Opdateret 20. januar 2022 kl. 14.20 med tal fra 19. januar 2022

65 år+

Procenter opgøres i forhold til antal personer i hver aldersgruppe.

Alder 1. stik 2. stik 3. stik
65-69 311.847
97%
310.990
96%
298.293
92%
70-74 297.741
97%
297.139
97%
288.793
94%
75-79 268.949
98%
268.435
97%
261.598
95%
80-84 157.199
98%
156.850
97%
152.656
95%
85-89 83.018
97%
82.771
97%
80.271
94%
90+ 43.653
96%
43.432
96%
41.563
91%

Opdateret 20. januar 2022 kl. 14.20 med tal fra 19. januar 2022

Vaccinationsindsats

Sundhedsstyrelsen gør hver tirsdag og torsdag status over tilslutning, kapacitet og ledige bookingtider i forhold til covid-19 vaccination.

Vaccinationsindsats

 

See surveillance in EnglishSe coronatal fra Førøerne, Grønland og EU/Verden

Færøerne

Tal fra Færøerne (korona.fo)

Grønland

Tal fra Grønland (corona.nun.gl)

EU/Verden

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) følger løbende spredningen af coronavirus/covid-19 med data, som indberettes dagligt af de nationale myndigheder.

Tal for EU/Verden (ecdc.europa.eu)

Øvrige tal

Verdenssundhedsorganisationen WHO under FN følger spredningen med coronavirus/covid-19 verden over på baggrund af data, som dagligt indberettes af nationale myndigheder. Find seneste tal i WHO's Situation Reports

Johns Hopkins University følger løbende spredningen af covid-19/coronavirus på verdensplan i antallet af smittede, døde og raskmeldte. Oplysningerne er tilgængelige på et interaktivt verdenskort. Vær opmærksom på, at denne data ikke opdateres samtidig med data på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. Følg smittespredningen på Johns Hopkins interaktive kort

Om opdateringer

'1. Nøgletal' opdateres mandag - fredag kl. 14.

 

'2. Indlagte patienter' opdateres hver tirsdag kl. 14. 

 

Læs mere

 

Statens Serum Institut opdaterer nøgletal for COVID-19 på deres hjemmeside dagligt:

 

Covid-19

 

Covid-19 vaccination

 

Covid-19: Indlagte med og uden vaccination

 

 

Statens Serum Institut offentliggør også baggrundsdata vedrørende COVID-19, og mange af disse data udkommer om tirsdagen: Overvågning af COVID-19

 

Se på coronasmitte.dk, hvor mange der har fået 1.,2. og 3. stik

 Indlagte patienter

I de følgende figurer og tabeller vises udviklingen i antal indlagte patienter med bekræftet covid-19 på sygehus, på intensivafdeling, og hvor mange intensivpatienter, der er er i respiratorbehandling. Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet covid-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage.

Mere detaljerede oplysninger om patienter indberettes til Landspatientregisteret (LPR) - dog med en anden frekvens. Tabellen med køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med covid-19 er baseret på disse data og opgøres derfor for en forskudt periode og omfatter alle indlagte patienter i den angivne periode.

Indlagte patienter: i alt og intensiv

Indlagte patienter med bekræftet covid-19 pr. dag.

Grafen viser indlagte i alt, indlagte på intensiv og heraf indlagte i respirator.

Opdateret 18. januar 2022 kl. 14.50


 

Hvor mange patienter er indlagt med bekræftet covid-19 totalt og fordelt på regioner?

Tal i parentes: ændringer på 7 dage
Antal indlagte
på sygehus
Heraf indlagte på
intensiv afdeling
Heraf indlagte på
intensiv og i respirator
Region
Nordjylland
73 (-3) 9 (-2)
Region
Midtjylland
96 (+14) 7 (-6)  
Region
Syddanmark
110 (-15) 11 (-4)  
Region
Hovedstaden
392 (+51) 15 (-9)  
Region
Sjælland
139 (+9) 7 (-3)  
Hele Danmark 810 (+56) 49 (-24) 29 (-17)

Opdateret 18. januar 2022 kl. 15.10

Kilde: Indberetning fra regionerne til Sundhedsdatastyrelsen.
Note: Tallene viser, i hvor mange senge i regionerne, der ligger patienter med bekræftet covid-19 kl. 7 hver morgen. Det kan være forskellige patienter de forskellige dage. Der tages generelt forbehold for oplysninger vedr. respirator.


Indlagte patienter: køn og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for indlagte patienter med covid-19 - akkumuleret

Læs mere hos Statens Serum Institut om de ugentlige opgørelser med overvågningsdata

 
Opdateret 18. januar 2022 kl. 15.15

Datakilde: Landspatientregistret, daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Sundhedsdatastyrelsen samt Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser, RUKS, Sundhedsdatastyrelsen

Note: Hvis totaler ikke stemmer med summen af tallene, er der mindre end 5 personer i nogle af de aldersgrupper, der ikke er angivet tal for.

'Indlagte omfatter' patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.

'Heraf med komorbiditet' er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologiske sygdom

✱✱Korte indlæggelser <12 timer fra de daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer er adskilt her. I Landspatientregistret defineres indlæggelser som hospitalskontakter >12 timer. Da covid-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt og også anvendes til at monitorere hvor mange senge, der dagligt er optaget af covid-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter, som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter, som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer, er inkluderet. Patienter, som har været på intensivafdeling i <12 timer, og patienter, som døde inden for 12 timer efter indlæggelse, vises ikke i denne opgørelse for korte indlæggelser.

 

Indlagte patienter på intensiv: køn- og alder - akkumuleret

Køns- og aldersfordeling for patienter indlagt på intensiv afdeling med COVID-19 - akkumuleret 

Læs mere hos Statens Serum Institut om de ugentlige opgørelser med overvågningsdata

 

Opdateret 18. januar 2022 kl. 15.15

Datakilde: Landspatientregistret, daglige øjebliksbilleder fra regionernes IT-systemer, Sundhedsdatastyrelsen samt Registeret for Udvalgte Kroniske Sygdomme og svære psykiske lidelser, RUKS, Sundhedsdatastyrelsen

'Indlagte' omfatter patienter, der er eller har været indlagt mere end 12 timer. En relevant indlæggelse er defineret som en indlæggelse indenfor 14 dage efter prøvetagningsdato for en positiv SARS-CoV-2 prøve. Der er en vis forsinkelse i indberetningerne til Landspatientregistret. Fra og med 30. juni medregnes også de daglige indberetninger fra regionerne om antal patienter, som er indlagt i en seng. Da COVID-19-overvågningen skal være så tidstro som muligt, og også anvendes til at monitorere hvor mange senge der dagligt er optaget af COVID-19-patienter, inkluderes i de daglige øjebliksbilleder alle patienter som er indlagt i en seng. Dvs. at patienter som senere viser sig kun at have været indlagte i <12 timer er inkluderet.

'Heraf med komorbiditet' er defineret som indlæggelse indenfor de sidste 5 år med bl.a. følgende diagnoser diabetes, cancer, kronisk lungesygdom, hjerte-kar-sygdomme og hæmatologisk sygdom

Opdateret 21 JAN 2022

Tilmeld dig og få nyheder om COVID-19 i din indbakke