xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Test for ny coronavirus

Der findes flere typer af test for ny coronavirus. Testsvaret giver kun et øjebliksbillede, og derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, uanset hvilket svar du får.

 

Læs om:

PCR test

PCR er en meget følsom testmetode, der påviser COVID-19 virussens RNA. Testen foretages ved at føre en vatpind ned i halsen eller op i næsen. Denne test anvendes i det offentlige testsystem og regnes for sikker. Den bruges for at fastslå, om man er smittet med ny coronavirus her og nu. Testsvaret giver kun et øjebliksbillede, og derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar. 

PCR-test bør altid anvendes hvis du

  • Har symptomer på COVID-19 
  • Er nær kontakt 

Du kan læse mere om PCR test på SSI´s hjemmeside.

 

Hurtigtest

En hurtigtest (også kaldt antigentest) registrerer virusproteiner i en prøve ved hjælp af en kemisk test og tages ved en næsepodning. Hurtigtesten er mindre følsom end PCR-testen, og giver derfor ikke et lige så sikkert svar. Til gengæld får man svar efter ca. 15 minutter og det kan derfor være med til at bryde smittekæder hurtigere. Hurtigtest bør ikke anvendes hvis du har symptomer, eller er nær kontakt til en smittet.  

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at hurtigtest bliver brugt mere målrettet og systematisk, og til udvalgte grupper. Det kan fx være som målrettet screening af grupper i samfundet, hvor der er udbredt smittespredning, fx blandt de 15-25 årige. 

Hurtigtest giver ligesom PCR-testen kun et øjebliksbillede. Derfor er det vigtigt, at du fortsat overholder de smitteforebyggende anbefalinger, selvom du får et negativt svar. 

Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af hurtigtest til følgende grupper:

  • Udvalgte grupper, hvor det antages, at prævalensen er særligt høj fx udvalgte aldersgrupper eller områder, hvor der er udbredt smittespredning. For nuværende anbefaler Sundhedsstyrelsen de 15-25-årige.
  • Ved advisering om, at man har været kontakt via appen smitte|stop.
  • Screening af ’andre kontakter’ fx på arbejdspladser ved tilfælde af smitte fx arbejdspladser med storrumskontorer.
  • Screening af fx skoleklasser ved ét tilfælde af smitte. 
  • Screening af besøgende, tilskuere mv. ved større kultur- og idrætsbegivenheder.
  • Hyppig screening (2 gange ugentligt) af 15-25 årige på uddannelsesinstitutioner (ungdomsuddannelser og universiteter mv.), fx ved genåbning og kollegier mv. i områder med udbredt smittespredning. 
  • Hyppig screening af personer (2 gange ugentligt), der arbejder i særlige erhverv, hvor fysisk fremmøde er nødvendigt og epidemividen tilsiger mange udbrud fx slagterier, byggepladser og personale i fængsler. Listen over disse erhverv vil blive yderligere kvalificeret løbende i samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed og Statens Serum Institut.
  • Hyppig screening (2 gange ugentligt) af personale på plejecentre og andre institutioner med personer i øget risiko ved COVID-19 i områder med udbredt smittespredning.

Læs mere

Anbefalinger for brug af hurtigtest

 

Antistoftest

Vi ved, at de fleste typer af virus, som giver infektioner i de øvre luftveje – fx influenza og andre typer af coronavirus – medfører immunitet i en periode. Når man er immun over for en virus, kan man ikke blive smittet igen.   

Aktuel viden tyder på, at de fleste mennesker opbygger en vis immunitet imod COVID-19, efter at de er blevet raske. Der er udviklet tests, der kan påvise antistoffer mod ny coronavirus i blodet. Antistoffer er det, kroppen danner for at forsvare sig mod virus. Desværre ved vi endnu ikke, i hvor høj grad antistofferne beskytter mod ny smitte, eller hvor længe man er immun, efter at man er blevet rask. Derfor kan en antistoftest, som tages via en blodprøve, ikke sige noget om, hvorvidt man kan blive smittet igen. 

Det danske sundhedsvæsen tester kun for antistoffer i forbindelse med forskning og myndighedernes overvågning. Man kan godt købe en antistoftest, men kvaliteten af disse tests er svingende. Vi anbefaler derfor, at du fortsætter med at overholde de generelle råd om forebyggelse af smittespredning, også selvom at du har fået påvist antistoffer mod ny coronavirus.

Du kan læse mere om antistoftest på SSI´s hjemmeside.

 
Opdateret 21 DEC 2020