xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson

COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson er taget ud af det generelle vaccinationsprogram. Det sker på baggrund af indberetninger af flere alvorlige tilfælde med blodpropper, fald i antal blodplader og blødning.

Vaccinen fra Johnson & Johnson er godkendt i Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), men da vaccinen kan være årsag til sjældne, men alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og et lavt antal blodplader (VITT), har Sundhedsstyrelsen besluttet at fortsætte det generelle vaccinationsprogram uden at bruge vaccinen fra Johnson & Johnson. 

Sundhedsstyrelsen lægger i beslutningen vægt på, at der er god kontrol med COVID-19 epidemien i Danmark. Samtidig  er vi godt i gang med vaccinationsudrulningen af andre vacciner. Derfor står fordelene ikke mål med risikoen for bivirkninger i form af VITT hos de vaccinerede. 

Sundhedsstyrelsen har truffet beslutningen om at fortsætte vaccination uden brug af vaccinen fra Johnson & Johnson på baggrund af internationale data og udmeldinger. Derudover har en gruppe af danske eksperter bidraget til vurderingen.  

Opdateret vurdering den 25. juni

Efter gennemgang af opdateret data og nye faglige vurdering vedrørende brugen af vaccinen fra Johnson & Johnson er det fortsat Sundhedsstyrelsens anbefaling, at det generelle vaccinationsprogram skal fortsætte uden brug af vaccinen fra Johnson & Johnson. 

Ligesom ved de tidligere vurderinger, har Sundhedsstyrelsen taget udgangspunkt i den aktuelle, danske kontekst, herunder den nuværende status på epidemien og sygdomsbyrden i Danmark samt udrulning og tilgængelighed af vacciner i det generelle vaccinationsprogram for COVID-19.

Du kan se, hvornår det bliver din tur til vaccination i

Vaccinationskalenderen 

 

Om COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson

1. Hvorfor fortsætter vaccinationsprogrammet uden vaccinen fra Johnson & Johnson?

Sundhedsstyrelsen har per. 3. maj 2021 besluttet, at vaccinationsudrulningen fortsætter uden COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson. 

Der er set sjældne tilfælde af VITT med alvorlige tilfælde af blodpropper, blødning og et lavt antal blodplader, efter vaccination med vaccinen fra Johnson & Johnson. Risikoen for mulige bivirkninger i form af VITT skal vejes op mod, hvor mange alvorlige tilfælde af COVID-19, vaccinen ville kunne forebygge. Der er aktuelt en god epidemikontrol i Danmark, og en solid fremdrift i vaccinationsudrulningen, hvor kun den sidste målgruppe, de 30-34 årige, som i øvrigt har en lille risiko for at blive alvorligt syge med COVID-19, endnu ikke er tilbudt vaccination.

Når man sammenligner risikoen for bivirkninger med risikoen for at blive alvorligt syg med COVID-19 blandt de unge, der ikke er vaccineret endnu, finder Sundhedsstyrelsen samlet set, at fordelene ved at vaccinere med vaccinen fra Johnson & Johnson ikke opvejer den risiko, der er forbundet med at bruge vaccinen med den epidemi, vi ser i Danmark lige nu.

Det er vigtigt at understrege, at Sundhedsstyrelsens vurdering er baseret på den aktuelle situation i Danmark, herunder overvejelser om smittetryk, sygdomsbyrde, epidemikontrol, hvem der endnu ikke er vaccineret og hvordan udrulningen af vaccinationsprogrammet skrider frem.

2. Hvad betyder det for vaccinationskalenderen?

Vaccinationskalenderen ændrer sig løbende og bliver justeret flere gange om måneden.

Se, hvornår det er din tur til at blive vaccineret i:  

Vaccinationskalenderen 

 

3. Er det ikke overforsigtigt at lade være med at bruge COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson?

Al medicin har bivirkninger, det gælder også for vacciner. Men man kan ikke sammenligne risikoen for bivirkninger ved lægeordineret medicin og så et vaccinationsprogram.

Der gælder nemlig nogle helt særlige hensyn, når man skal tage stilling til et nationalt vaccinationsprogram, som følges af en klar anbefaling fra Sundhedsstyrelsen. Når din læge ordinerer medicin til dig, sker det altid på baggrund af en nøje individuel vurdering af din sygdom og dit helbred generelt. Din læge vurderer din risiko for bivirkninger op imod din sygdom.

Sådan er det ikke med et vaccinationsprogram. Her anbefaler man et lægemiddel til raske personer, og der vil ikke ske en individuel vurdering. Derfor er der nogle andre hensyn, vi skal tage, når vi vaccinerer en hel befolkning.

Beslutningen om at fortsætte udrulningen uden COVID-19 vaccinen fra Johnson & Johnson udelukker dog ikke, at vaccinen kan tages i brug på et senere tidspunkt, for eksempel hvos der kommer ny viden, eller hvis situationen i Danmark ændrer sig. 

 

4. Hvad ved vi om de bivirkninger, der er set ved vaccinen fra Johnson & Johnson?

Baseret på data fra både USA og EU samt vurderinger fra det europæiske smitteagentur (EMA) og de amerikanske sundheds- og lægemiddelmyndigheder, kan det med sikkerhed fastslås, at vaccinerne fra hhv. AstraZeneca og Johnson & Johnson kan forårsage VITT, at det kan ses hos både kvinder og mænd og at det kan medføre død. VITT står for ’vaccineinduceret immun trombotisk trombocytopeni og er en sygdom, hvor man får alvorlige tilfælde af blodpropper samtidig med blødning og et lavt antal blodplader.

Indtil videre ved vi, at sygdommen VITT opstår fordi vaccinen gør, at man danner antistoffer mod kroppens blodplader, så blodet klumper sig sammen i årerne, og man samtidig får svære blødninger.

Bivirkningen optræder sjældent, men er alvorlig. For vaccinen fra AstraZeneca ser man ét tilfælde af VITT for hver ca. 40.000 doser vaccine, man giver. Vi ved endnu ikke, om risikoen for VITT efter vaccination med vaccinen fra Johnson & Johnson er lige så stor, lavere eller højere end ved vaccinen fra AstraZeneca. Indtil videre tyder data dog på, at der ikke er forskel i risikoen for VITT blandt både mænd og kvinder, men at yngre har en højere risiko sammenlignet med ældre aldersgrupper. Sundhedsstyrelsen holder løbende øje med data fra brug af vaccinen i udlandet. 

 
 

5. Er de andre vacciner sikre?

Ja. Alle vacciner bliver overvåget tæt både internationalt og af de danske myndigheder. Der er ikke mistanke om, at vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna samme type sjældne, men alvorlige bivirkninger med blodpropper, lavt antal blodplader og blødning som ved vaccinen fra AstraZeneca og vaccinen fra Johnson & Johnson. 

Den europæiske bivirkningskomité, PRAC, gennemgår løbende sikkerhedsdata for vaccinerne fra Pfizer-BioNTech og Moderna. De har konkluderet, at vaccinerne er sikre.

 
Opdateret 25 JUN 2021