×

Ældres sundhed

Mange ulykker blandt ældre kan forebygges. Læs om fald og om at holde sig fysisk aktiv.

Gruppe af ældre dyrke gymnastik i hal

Sundhedsstyrelsen arbejder for at fremme sundheden og forebygge udvikling af sygdom. 

Ved at stille dokumentation, rådgivning og inspiration til rådighed vil Sundhedsstyrelsen bidrage til at skabe et overblik over viden om ældres sundhed og de udfordringer og prioriteringer, som regioner og kommuner står over for i forhold til sundhedsfremme og forebyggelse blandt ældre. 

I flere materialer har Sundhedsstyrelsen valgt at afgrænse de ældre til 64+årige.


Alkohol 

Er du ældre - vær særlig forsigtig med alkohol

Forebyggelse

Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker

Fysisk aktivitet

Anbefalinger om fysisk aktivitet til ældre (+65 år)

Medicinske patient

Den ældre medicinske patient

Psykiatri og mental sundhed

Fremme af mental sundhed hos ældre

Specialeplanlægning

Specialevejledning for intern medicin: geriatri

Vaccination

Influenza­vaccination: Er du 65 år eller derover?


Opdateret 2. juni 2015