×

Rehabilitering på ældreområdet

Fokus på funktionsevne, anbefalinger, metoder og redskaber til at styrke kommunernes arbejde med rehabilitering på ældreområdet.

Træning og rehabilitering kan støtte svækkede ældre i at bevare og vedligeholde aktiviteter i dagligdagen og dermed bevare størst mulig livskvalitet.

I Danmark er der fokus på motivering af ældre til at deltage i rehabilitering og træning. Tilsvarende er der fokus på at forbedre de metoder, som kommunerne bruger i deres rehabiliterings- og træningsarbejde.

Hjemmehjælp i form af personlig pleje eller praktisk hjælp skal opfattes som hjælp til selvhjælp og gives til personer, der på grund af nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau, vanskeligt eller slet ikke selv kan varetage personlige og praktiske opgaver. Hjælpen gives og tilrettelægges i nært samarbejde med borgeren og støtter denne i at vedligeholde eller genvinde tidligere fysisk eller psykisk funktionsniveau eller afhjælpe særlige sociale problemer.

Hjemmehjælpskommissionen beskriver otte principper for rehabiliteringsforløb. Principperne ligger til grund for det inspirationsmateriale, Sundhedsstyrelsen har udarbejdet.