×

Samarbejde med frivillige i plejeboliger

Frivillige er en del af hverdagen i mange af landets plejeboliger. Frivillige og pårørende rummer ressourcer, som kan bidrage til at øge beboernes livskvalitet og mulighed for selvbestemmelse i hverdagen.

I publikationen Frivillige på plejecentre. Erfaringsopsamling og inspirationsmateriale kan du få indsigt i de erfaringer tre kommuner har gjort sig med et styrket fokus på frivillige. Deres erfaringer viser bl.a., at et godt samarbejde med frivillige i plejeboliger afhænger af, at der investeres i de frivillige. Målt på glæde, livskvalitet og trivsel blandt beboerne er gevinsten ved de frivilliges arbejde langt større end den investering, det kræver.

Publikationen sætter bl.a. fokus på, at frivillige er forskellige og foretrækker forskellige roller alt afhængig af hvem de er, og hvad deres motivation er for at være frivillig. Materialet beskriver også, at for at fastholde de frivillige er det vigtigt at have forståelse for og give dem mulighed for at skifte roller undervejs og skrue op og ned for frivilligindsatsen. Fastholdelsen kræver desuden, at der arbejdes aktivt med motivation, anerkendelse, viden, hjemlighed og organisering.

Som del af erfaringsopsamlingen er der udarbejdet en film, hvor beboere, frivillige, medarbejdere og ledere fortæller om deres erfaringer med en styrket frivilligindsats i plejeboliger:


Brug Inspirationsmateriale til styrkelse af samarbejde med frivillige på plejecentre til at gå på opdagelse i og udvikle din kommunes eller dit plejecenters egen frivilligindsats. Materialet indeholder inspiration og redskaber til kommuner og plejecentre, der ønsker at styrke deres samarbejde med frivillige. Materialet består af to dele:

  1. Indsatskort til refleksion over nuværende frivilligindsats
  2. Redskaber og inspirationsmateriale til fire specifikke indsatsområder

Materialet kan bruges individuelt af aktivitetsmedarbejdere og andre med koordinatorroller, men er designet med gruppearbejde for øje. Både medarbejdere, ledere, konsulenter og frivillige kan have gavn af at bruge materialet hver for sig, men især sammen med hinanden, hvor materialet giver anledning til dialog og nye konkrete handlinger.

Publikationen Styrket samarbejde med frivillige. Sammenligning af før- og eftermåling viser, at antallet af aktiviteter pr. beboer er steget for alle tre kommuner i afprøvningsperioden.

De involverede plejecentre udviklede deres frivilligindsats i afprøvningen på baggrund af en indledende afdækning af frivilligindsatsen i kommuner. Læs mere om afdækningen i publikationen Resumé. Afdækning af muligheder og udfordringer i forhold til øget inddragelse af frivillige på plejecentre i tre kommuner.

Oprettet 30. marts 2016