×

Plejeboliger

Mere end 40.000 ældre i Danmark bor i plejebolig. Beboere og medarbejdere i plejeboliger er en vigtig målgruppe for Sundhedsstyrelsens projekter og initiativer.

Kompetenceudvikling

Det kan være en svær beslutning at træffe og en stor omvæltning at flytte på plejecenter både for den enkelte ældre og for familien. Derfor er særlig vigtigt, at livet på et plejecenter bliver set med beboernes øjne.

At det er beboeren, der er i centrum, betyder, at vi skal lytte til den ældres ønsker og opmuntre til, at den ældre kan leve et liv med de interesser og vaner, som har været en del af den tidligere tilværelse.

For de fleste ældre er det at flytte på plejehjem den sidste flytning, de foretager. Det kan derfor også være en svær beslutning at tage, både for den enkelte ældre og dennes familie, selvom plejebehovet på det tidspunkt er så stort, at det ofte vil virke som en lettelse at flytte på plejehjem.

Man skal også være opmærksom på, at det at flytte på plejehjem er en stor social omvæltning for de fleste ældre og deres pårørende. De fleste nye beboere har i mange år enten levet alene eller sammen med en ægtefælle. På et plejehjem skal nye beboere, ud over at bo et sted, hvor det er muligt at få pleje døgnet rundt, også vænne sig til, at naboerne er tæt på, og at mange af dagens gøremål foregår i tæt interaktion med andre.

Kommunen skal tilbyde ophold i boformer, der er egnet til længerevarende ophold, til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling, og som ikke kan få dækket disse behov på anden vis.

Visitationsreglerne for almene plejeboliger og plejehjem er helt ens. Man får også den samme slags hjælp, uanset om man bor i en almen plejebolig eller på et plejehjem. I begge boligformer er der tilknyttet service- og omsorgsfunktioner med personale.