×

Pårørende og civilsamfund på ældreområdet

Mange pårørende til fysisk og psykisk svækkede ældre er belastede. Derfor kræver denne gruppe ekstra opmærksomhed. Frivillige og frivillige organisationer kan aflaste pårørende ved at tilbyde dem sociale aktiviteter.

Pårørende og civilsamfundet rummer vigtige ressourcer, som kan blive bragt i spil i forhold til ældre. Det kan for eksempel være til at tilbyde ældre relevant og personcentreret omsorg.

Pårørende til fysisk og psykisk svækkede ældre har stor betydning for den enkeltes trivsel og livskvalitet og er en stor resurse i forhold til at drage omsorg for ældre. Da mange pårørende, der yder omsorg og pleje, er fysisk og psykisk belastet, kræver denne gruppe ekstra opmærksomhed. Frivillige og frivillige organisationer spiller ligeledes en stor rolle på ældreområdet. Mange sociale aktiviteter løftes i dag af frivillige.

Sundhedsstyrelsen har sat fokus både på pårørende og frivillige bl.a. ved at indsamle systematisk viden om pårørende til mennesker med demens, viden om hvordan samarbejdet med frivillige og frivillige organisationer kan styrkes samt en guide til pårørendesamarbejdet.