×

Måltider og ernæring til ældre i plejebolig og hjemmepleje

Mad er en vigtig del af alles liv og hverdag. Måltider og ernæring har stor betydning for den enkeltes livskvalitet og funktionsevne. Sundhedsstyrelsens redskaber og anbefalinger styrker kvaliteten af madservice, måltider til ældre i plejebolig mv.

Mad og måltider skal dække de individuelle ernæringsbehov, og så skal de give appetit – også på livet.

Mad og måltider rummer et stort potentiale i forhold til at skabe livskvalitet, holde os raske og bevare vores evne til at klare de daglige gøremål – også når vi bliver ældre.

Når den ældre borger får den rette ernæring, kan han eller hun bevare sin ernæringstilstand og fysiske funktionsevne, og  det medvirker til at øge livskvaliteten. Den enkeltes ernæringstilstand har dermed stor betydning for effekten af genoptræningsindsatser, genindlæggelser og forværring af sygdom.

Især for svækkede ældre, der indlægges på hospital, modtager hjemmepleje eller bor på plejehjem har ernæringstilstanden stor indflydelse på livskvaliteten. Selv et meget lille uplanlagt vægttab har stor betydning for ernæringstilstanden, og kan blandt andet være med til at forværre den enkeltes tilstand og øge risikoen for for tidlig død.

Sundhedsstyrelsen har gennemført flere projekter inden for området og stiller forskellige redskaber til rådighed for at sikre, at ældre modtager måltider af både ernæringsmæssig og oplevet kvalitet.

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Madkulturen og Fødevarestyrelsen udarbejdet Vidensbanken Bedre Måltider, der skal styrke kvaliteten af maden til ældre, der bor i plejebolig eller modtager hjemmepleje. Vidensbanken fungerer som inspiration til kommuner og andre interesserede organisationer.

Gå til Vidensbanken Bedre Måltider (bedremaaltider.dk)

Ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient

Oplæg om ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient indeholder 8 anbefalinger, der har som formål at styrke de indsatser, der allerede i dag finder sted i kommuner og regioner med henblik på at sikre ældre medicinske patienter den rette ernæring.

Oplægget udspringer af den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient fra 2016, hvori der indgår et initiativ med fokus på ernæring: Ernæringsindsatser for den ældre medicinske patient

Opdateret 10. februar 2017